یهودیت

یهود از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س) آیین یهودیت را دین الهی می داند که توسط پیامبرشان حضرت موسی به آنان ابلاغ شده است؛(۱) هرچند امروزه این دین تحریف شده است. به اعتقاد امام خمینی (س) متن تورات و احکام آن با برخی اوهام و خیالات اهل شهوت و میل، آمیخته شده است و متن این کتاب گواه آن است که آسمانی نیست و تورات حقیقی از بین رفته است و علم تورات تصحیح نزد اهل بیت (ع) می باشد.(۲) دین امروزی یهود، بیشتر متوجه مادیات و امور سیاسی است و میان دو گروه «یهود» و «صهیونیسم» جدایی است، بلکه صهیونیسم یک گروه سیاسی است که با همه ادیان الهی مخالف است که حتی خود یهودیان آن را نمی پذیرند. صهیونیسم برای ایجاد اسرائیل بزرگ و برای توجیه سیاست های خود مبانی خود را مطالب مطابق تعالیم تورات دانسته است.(۳) امام خمینی (س) در بیان اعتقادات یهود بر این باور است که این اعتقادات در مقایسه با اسلام بسیار ضعیف است، از جمله این عقاید آن است که آنان قائل به انقطاع فیض و بسته بودن دست خداوند هستند. حضرت امام با رد این عقیده، آن را موجب قول به حدوث خداوند و راه یافتن امکان در ذات حق می داند؛(۴) همچنین از جمله اعتقاد یهود مبارزه با ظلم طاغوت بود، همان طور که حضرت موسی در مقابل فرعون ایستاد و بنی اسرائیل را علیه فرعون به شورش درآورد؛ اما مدعیان یهودیت و صهیونیسم بر خلاف تعالیم حضرت موسی عمل می کنند.(۵)

(۱) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۹، ص۳۹۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. موسی

(۲) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص۲۸۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ تورات؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۳، ص۲۲۶ و ج۴، ص۱۹۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹.

(۳) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۵۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. صهیونیست

(۴) خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی (س)، ج۱، ص۱۰۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۵. حرف یهود

(۵) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۷، ص۲۹۰-۲۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. مصالح

. انتهای پیام /*