گزیده ای از فرمایشات امام خمینی در منقبت ابعاد عرفانی شخصیت حضرت زین العابدین علی(ع)

قدری تفکر کن در حالات علی بن الحسین، و مناجات آن بزرگوار با حضرت حق، و دعاهای لطیف آن سرور که کیفیت آداب عبودیّت را به بندگان خدا تعلیم می‏ کند.

عناوین مطالب اخلاق و عرفان

علم اخلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

علم اخلاق از دیدگاه امام خمینی (س)

اسلام دینی است که تنها به یک سلسله پندها و اندرزهای فردی اکتفا نکرده است، بلکه دینی جامع و همه جانبه است که آنچه را که فرد و جامعه بدان نیازمند است، آنرا به عنوان یک واجب، فرض نموده است. براین اساس متناسب با اهمیت خاصی که یک علم برسرنوشت فرد و جامعه دارد مورد تأکید و ترغیب اسلام واقع گشته است و دانشمندان مسلمان خویش را ملزم به تدوین و تبویب آن علم در مقام تئوری و نظری کرده اند. علم اخلاق از جمله علومی است که همواره مورد توجه فرهیختگان مسلمان بوده است، که به مقتضای زمان و نوع گرایش بدان پرداخته اند. نوشته حاضر، تحقیقی اجمالی بر علم اخلاق اسلامی است.

امانت در نگاه امام خمینی (س)

امانت در نگاه امام خمینی (س)

ودیعه از «ودع» به معنای ترک کردن آمده است و چون در نزد امانت گیرنده ترک شده است ودیعه گویند و امانت از «امن» به معنای ایمنی و اطمینان و امانت را هم امانت گویند چون شخص امانت گذار از خیانت آن کسی که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن است.

عوامل تعصب ورزی تقلید کورکورانه از دیدگاه امام خمینی (س)

عوامل تعصب ورزی تقلید کورکورانه از دیدگاه امام خمینی (س)

تعصب یکی از رذائل اخلاقی است که مایه دوری از حق و محروم شدن از سعادت است. و به معنی وابستگی غیرمنطقی به چیزی تا آنجا که انسان حق را فدای آن کند.

تقوا از نظر عارفان از دیدگاه امام خمینی (س)

تقوا از نظر عارفان از دیدگاه امام خمینی (س)

در سخنان صوفیان و عارفان، تقوا از مقامات عرفانی است و در نسبت با دو مفهوم مهم ورع و قلب معنا می یابد.

علت تکبر از دیدگاه امام خمینی (س)

علت تکبر از دیدگاه امام خمینی (س)

خود بزرگ بینی را تکبّر گویند. کبر یکی از صفات رذیله می باشد که شخص دارای آن خود را برتر و بزرگ تر از دیگران می پندارد و دیگر افراد را خوار و حقیر می شمارد.

منشأ چاپلوسی از دیدگاه امام خمینی (س)

منشأ چاپلوسی از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از رذایلی که در اثر انحراف قوه شهویه اثرات ناگواری بر زندگی دینی و دنیایی شخص می گذارد و او را از نظرها ساقط و از درجه اعتبار پایین می آورد چاپلوسی و تملق های بی جایی است که شخص مرتکب آن شده و آبرو و حیثیت خود را به حراج می گذارد که این خود نشان از شرک خفی در نهاد او دارد.

تواضع از دیدگاه امام خمینی (س)

تواضع از دیدگاه امام خمینی (س)

تواضع در عرفان و اخلاق خصلتی برآمده از صفا و سلامت دل می باشد.

حقیقت توبه نزد امام خمینی (س)

حقیقت توبه نزد امام خمینی (س)

توبه در اصطلاح صوفیه، بازگشتن از هر خُلق مذموم و حال بد است به خُلق محمود و حال خوب و سرانجام دور شدن از هر چیزی است که مانع وصول بنده به خداست.

معنا و حقیقت توکل از دیدگاه امام خمینی (س)

معنا و حقیقت توکل از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از واژه هایی که در تصوف و عرفان از آن بحث شده توکل می باشد که آرای مختلفی در این مورد می باشد.

ثواب و عقاب لازمه و معلول عمل از دیدگاه امام خمینی (س)

ثواب و عقاب لازمه و معلول عمل از دیدگاه امام خمینی (س)

از ثواب عنوان پیوند و عقاب در فلسفه و عرفان بیشتر با عنوان سعادت و شقاوت بحث شده است.

دنیای مذموم از دیدگاه امام خمینی (س)

دنیای مذموم از دیدگاه امام خمینی (س)

در آیات متعددی از قرآن کریم در مورد حب دنیا و دلباختگی و دلدادگی در برابر زرق و برق دنیا سخن به میان آمده است.

حرص در متون عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س)

حرص در متون عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س)

میل شدید به چیزی یا برای به دست آوردن چیزی را حرص می نامند. حِرص، از رذایل اخلاقی به شمار می رود. از آن به مناسبت در باب های اجتهاد و تقلید، حج ، تجارت و شهادات سخن گفته اند.

معنی حسد از دیدگاه امام خمینی (س)

معنی حسد از دیدگاه امام خمینی (س)

حسد، از رذایل اخلاقی ، گناهان کبیره و به معنای آرزویِ زوال نعمت ها و داشته های دیگران می باشد. از آن در بابهایی نظیر صلات و شهادات سخن گفته اند.

حلم از دیدگاه امام خمینی (س)

حلم از دیدگاه امام خمینی (س)

حلْم، فضیلتی اخلاقی در قرآن و حدیث و متون اخلاقی می باشد و از آن به مناسبت در باب تجارت و قضاء سخن گفته اند.

نظر امام خمینی (س) در رابطه با خشوع

نظر امام خمینی (س) در رابطه با خشوع

خشوع در عرفان به معنای تواضع در برابر خدا به قلب و جوارح است، دراین مقاله به یررسی معنا و مفهوم خشوع در تصوف و عرفان می پردازد.

اقسام ریا از دیدگاه امام خمینی (س)

اقسام ریا از دیدگاه امام خمینی (س)

تظاهر و خودنمایی برای انجام عملی نیک را ریا می گویند که در عبادت موجب بطلان آن می باشد. از احکام آن در باب صلات سخن گفته اند.

زهد حقیقی از دیدگاه امام خمینی (س)

زهد حقیقی از دیدگاه امام خمینی (س)

زهد، یکی از بارزترین محسنات اخلاقی است و هر کس این صفت را دارا باشد زاهد می گویند.

برتری سکوت بر سخن از دیدگاه امام خمینی (س)

برتری سکوت بر سخن از دیدگاه امام خمینی (س)

سکوت و خاموشی (صمت) در فرهنگ اسلامی اهمیت بسیاری دارد، و نکته های دقیق و ظریفی در روایات اسلامی درباره آن بیان شده، و آثار و ثمرات آن با تعبیرات جالبی ذکر شده است. سکوت به دو قسم عمده سکوت ممدوح و سکوت مذموم تقسیم می شود.

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5