آفتاب اسلام

اشاره:

متن ذیل نامه برادر دردمندی است از اهالی سودان و نمونه ای از نامه های فراوانی که در بزرگداشت مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سراسر جهان واصل می شود و تأثیر پیام  رهایی بخش امام را در وجدانهای بیدار مردم عالم نشان می دهد. این نامه دو سال پس از عروج ملکوتی امام خمینی دریافت شده است. حضور تصمیم دارد بتدریج تعدادی از این نامه ها را جهت ملاحظه خوانندگان عزیز منتشر نماید.

 دو سال است که از غروب آفتاب امام خمینی(س) گذشت و هیچ کس باور نکرد که ایشان مرده است! چون او زنده است و همینطور خواهد ماند، زنده است در وجدان هر مسلمان، پیدا است در زندگی همه مسلمانان،  بلکه همه مستضعفان جهان. بله امام به ملکوت أعلی رفت در جوار حق؛ ولی هنوز او خاری است در چشمان مستکبرین و حلقوم ستمگران.

عاشقان امام در سراسر جهان هنوز تشنه هر سخن از سخنان اویند چشم دوخته به هر نظر و حرفی که از او باقی مانده است. کارها و بت شکنی های او هنوز هم چراغ هدایت آزادگان است که در هر چهار راهی هدایت گر آنهاست.

دشمنان که خیلی زیادند در هر موقعی یا هر جایی که باشند متفق القولند که خطر امام خمینی و خطر خط جنبشی او هنوز وجود دارد، و رسم او هنوز در چشمان همه ملتهای مستضعف و مظلوم پیدا است. و برای همین کوششی دائمی دارند تا عظمت این خط محمدی را بکوبند و عکس نورانی امام و فکر تابان او را خاموش کنند، سعی می کنند که آتش عشق خمینی در دلهای عاشقان او و پیروان خط مستقیم او خاموش شود.

امام امت و رهبر انقلاب اسلامی به امت اسلامی درسی داد که فراموش نشدنی است، به این امت فهماند که اسلام دین زندگی است، و به آنها گفت: برگشتن به خود رمز پیروزی است، برگشتن به خودی خود ملتهای مسلمان به آنها فهماند که اتکاء و اعتماد باید به خدا و به ملتهای مسلمان باشد که پایه هر قیام و هر انقلاب و رمز پیروزی آن است.

امام نیروی باطنی امت اسلامی را بیرون آورد، آنها را به اسلام محمدی اصیل هدایت کرد، همه مسلمانان عالم خط امام را قبول دارند که تنها راه موجود برای داشتن زندگی آزاد و در سایه آفتاب اسلام است. و در پیروی خط او حرکت کردند و از افکار و اندیشهای تابان او و سخنرانیهای او مدد گرفتند،  و از انقلاب نیرومند او (انقلاب خون بر شمشیر) اسوه نیک گرفتند.

درسهای امام امت جوهر روی کاغذ و بی محتوی نبود، مانند پیامها و حرکتهای سابق که قبل از او بود،  نبود، چون دعوت او اتکا داشت بر حق، و جهاد در راه برقراری آن، او ایستادگی داشت در قبال همه فشارها و توطئه ها، صدای او بلند بود. خواهان آزادی و عدالت بود، خواهان برگشتن تبسم و خنده بر لبهای انسانیت،  بعد از اینکه چهره انسانیت از یأس و ظلم سیاه شده بود. راه حل را در برقراری جمهوری اسلامی دید، و برای همین تکرار کرد که جمهوری اسلامی باید برقرار شود، و در راه تحقق آن در مقابل هر انحراف سیاسی و عقیدتی و اجتماعی در داخل و خارج ایران ایستادگی کرد.

روزی در مقابل لیبرالها و طرحشان که اسلام را یک امر ثانوی در زندگی می دانند ایستادگی کرد،  آنهایی که از اسلام به حرف اکتفا کردند.

روزی دیگر در مقابل منافقین ایستادگی کرد،  آنهایی که پشت شعارهای اسلامی چهره کثیفشان را پنهان کردند و توطئه های کافرانه خود را پشت پرده اسلام مخفی نمودند. ایشان پرده کنار زد و نیت سوء آنها را آشکار کرد.

از سوی دیگر در مقابل شیطان بزرگ آمریکا و غده سرطانیش اسرائیل  ایستادگی کرده، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن، با ثبات و استقامت آمریکا را ذلیل و خوار کرد، ایستادگی که جهان در طول تاریخ ندیده بود.

پرچم جدش و شمشیرش را در دست گرفت و جهاد و جنگ کرد همانطوری که جدش بر علیه کفار و مشرکان و ظالمین و مرتدین جنگیده بود.

در مقابل توطئه گران که هدفشان تزلزل امنیت در کشور اسلامی بود ایستادگی کرده همانطوریکه پیامبر (صلی الله علیه و سلم) در مقابل «بنی قریظه» ایستادگی کرده بود.

امام خمینی(قده) مجموعه بود که باید در یک انسان جمع شود تا خاضع و خاشع در مقابل خدا و قدرت و عظمت او باشد، و نیرومند در مقابل دشمنان خدا.

قدرت و غلظت با کافران، و رحمت و مهربانی با مؤمنین. شجاعت و شکیبایی در صحنه جنگ، و گریه در محراب عبادت. خشم در مقابل ظالم مستکبر، و مهربانی و عطوفت با یتیمان و ضعفا.

شکی نیست که امام(قده) از ابراهیم(ع) استقامت، و از موسی(ع) جهاد، و از عیسی(ع) گذشت، و از محمد(صلی الله علیه و سلم) و خاندان او (علیهم السلام) دوستی و شجاعت گرفته بود.

در زندگی او(قده) کارهایی بود که قلم از بیان آن عاجز است.

آخرین این کارها فتوای با جرأت و استقامت و اسلامی او است دربارۀ حکم اعدام سلمان رشدی شیطان، که همان حکم پیامبر(صلی الله علیه و سلم) دربارۀ مرتدین است.

گرچه پیکر پاک امام خمینی از ما دور شد، ولی صداقت و دوستی او در دلهای ما هنوز وجود دارد، خداوند مقام او را متعالی گرداند.

خداوند امام را در علیین رحمت قرار بدهد. و ما را از  مخلصین پیروی او و فکر او در قول و عمل قرار دهد تا دنبال اهداف او باشیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

برادر شما جلال الدین حسن محمد فضل.

آدرس البنان الصناعی السودانی فرع میدان الامم المتحدة بواسطة عمادالدین حسن فضل

 

 

منبع: حضور، ش 9، ص 305.

. انتهای پیام /*