سرمقاله: انتخابات آزاد، میراث اندیشه سیاسی امام و مظهر جمهوریت نظام را پاس بداریم

 دکتر حمید انصاری

در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و در آستانه انتخاب ریاست دولت دهم نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. ویژگی این انتخابات تقارن آن با بزرگداشت بیستمین سالروز  عروج معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است. انتخابات یکی از بارزترین دستاوردهای نهضت امام خمینی است. بنیان تفکر سیاسی امام خمینی در باب حکومت را اندیشه دینی و اصالت احکام اسلام بر مبنای اجتهاد مبتنی بر شناخت مقتضیات زمان و مکان تشکیل می دهد. در اندیشه سیاسی امام خمینی بیعت مردم شرط اجتناب ناپذیر مشروعیت اِعمال ولایت و حاکمیت است و در بیان و وصیتنامه امام خمینی، «جمهوریت» تنها قالب مشروع برای ایجاد و استمرار نظام سیاسی اسلامی در عصر حاضر و آینده  است.  نظامی که امام خمینی ماهیت، و اصول و ارکان آنرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بیانات شفاف خویش در دهها مصاحبه و سخنرانی و پیام ترسیم و تبیین کرد و در رفراندوم  12 فروردین 1357 موفق شد رأی خیره کننده و بی نظیر بیش از 98 درصد مردم ایران را بر استقرار آن نظام جلب نماید و پس از رفراندوم نیز بار دیگر موفق به جلب رأی مثبت و قاطع ملت ایران در جریان رفراندوم قانون اساسی - که بیان کننده اهداف و آرمانها و اصول و ساختارها و تشکیلات نظام اسلامی است – گردید نظامی است که اصل حاکم بر اهداف و روابط و رفتار آن را احکام نورانی اسلام – البته با قرائت مجتهدانه امام خمینی – تشکیل می دهد و شالوده ساختار سیاسی آن بر اتکاء به رأی و نظر آزادانه مردم در انتخاب عالیترین مصادر نظام از رهبری گرفته تا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس استوار است. بنا براین انتخابات را باید مظهر و تجلیگاه جمهوریت نظام دانست.

افزون بر سیاستهای ضد دینی رژیم منفور پهلوی، یکی از شاخصهای مهمی که امام خمینی در طول دوران مبارزه خویش با استناد به آن مشروعیت سیاسی رژیم پهلوی و بسیاری از رژیم های به ظاهر اسلامی اما ضد مردمی و وابسته به بیگانگان را زیر سؤال می برد بی اعتنایی این رژیم ها به خواست اکثریت ملت خویش و عدم دخالت مردم در روی کار آوردن آنان و نادیده گرفتن حق الهی مردم در تعیین سرنوشت خویش و سلب آزادی مردم در انتخاب نوع حکومت و حاکمان و نمایندگان خویش بود. پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی همانگونه که وعده داده بود با تمام وجود از استقرار نظام مبتنی بر رأی ملت دفاع کرد و در طول دوران رهبری ده ساله خویش علیرغم نوپایی نظام و صدها توطئه براندازی و هشت سال جنگ تحمیلی که در شرایط مشابه حتی در دمکراتیک ترین نظامها نیز انتخابات به فراموشی و به دوران پس از تثبیت سپرده می شود، با پافشاری امام خمینی رفراندومها و انتخاباتهای پیاپی برگزار گردید.

بدین ترتیب انتخابات آزاد را باید میراث گرانبهای سیاسی امام خمینی و دست آورد سالها فداکاری و مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران دانست. بر مبنای اندیشه سیاسی و دینی امام خمینی، انتخابات آزاد، ترجمان جمهوریت نظام اسلامی و جلوه ای از تفکیک ناپذیری دین از سیاست است و هرگونه قرائتی از دین و حکومت و دولت اسلامی که نقش آفرینی آزادانه و آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش و در انتخابات را غیر اصیل، تشریفاتی و  بی خاصیت بخواهد، قرائتی انحرافی از اسلام نابی است که عهد و میثاق امام و شهیدان و ملت ایران بر آن استوار بوده و هست؛ چنانکه هر رفتار و کردار – با هر شعار و بهانه ای -  که به تدریج به منزوی ساختن اکثریت مردم و عدم حضور آنان در میدان انتخابات بیانجامد خلاف توصیه ها و آرمانهای امام است.

تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و پرشکوه با مشارکت تمامی قشرهای ملت –  بدور از اِعمال نظر و نفوذ اصحاب قدرت - گامی است در تثبیت آرمانهای امام و شهیدان. وصایای روشنگر امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری روشنگر این عرصه سرنوشت ساز است.

یاد و خاطره مجاهدتهای طاقت فرسای امام خمینی و یاران باوفا و اصحاب و یادگاران فداکارش را، و سرخی خون هزاران شهید انقلاب و دفاع مقدس را با سبزی حضور شورانگیز خویش در انتخابات ریاست جمهوری دهم گرامی بداریم. 

 

 

منبع: حضور، ش 68، ص 3.

. انتهای پیام /*