نگاهی و نقدی گذرا بر مدایح و مراثی اهل بیت(ع) و اشعار عاشورایی و تأثیر اندیشه های امام خمینی(س) در هنر و ادبیات انقلاب اسلامی

ابوالفضل فیروزی

رقص خون

گزیده ای از شعر شیعه سرودۀ ابوالفضل فیروزی:

شیعه یعنی: دست بیعت با علی              گر وفاداری به عهدت، یا علی

شیعه یعنی: خط سرخ مرتضی                 از غدیر عشق تا شهر خدا

شیعه یعنی: وارث خون حسین                 پانزۀ خرداد سردار خمین

شیعه یعنی: پیرو صادق شدن                  این دو روز عمر را عاشق شدن

شیعه یعنی: هجرتی پر ماجرا                    از طلب، تا بیکران بحر فنا

شیعه یعنی: در تلاشی مستدام               تا ملاقات خدای ذوالکرام

شیعه یعنی: عشق، یعنی بندگی             شور و غوغا در تمام زندگی

شیعه یعنی: باش در لیل و نهار                 راهب محراب و شیر کارزار

شیعه یعنی: بی ریا، یک لا قبا                   پر تلاش و مخلص و کم ادعا

شیعه یعنی: شرح خونین فراق                 از حجاز و قدس تا شام و عراق

شیعه یعنی: درد و داغ و ابتلا                    کربلا در کربلا در کربلا

شیعه یعنی: غرقۀ دریای خون                  سالک مفتون صحرای جنون

شیعه یعنی: رقص خون در گردباد             شعر سرخ درد، از حلقوم داد

شیعه یعنی: در خطرها کن خطر               با خدای خویش دائم همسفر

شیعه یعنی: انتظار انتقام                         یا لثارات الحسین، صبح و شام

شیعه یعنی: انتظاری پر امید                      چون بمیری اجر تو اجر شهید

شیعه یعنی: شورش و خون و قیام            نان و شمشیر و نماز والسلام

شیعه سقای شهید مه لقاست                 تشنگی تا خوردن آب بقاست

شیعه هر روزش، چو عاشوراستی           کربلایش هر کجا برپاستی

* * *

این لاله نشان داغ دیرینۀ ماست                آئینۀ آفتاب آئینۀ ماست

ما از غم یکروزه نداریم هراس                   اندوه هزار ساله در سینۀ ماست

«تاریخ هزار و دویست سالۀ شعر پارسی بعد از ایران اسلامی با همۀ فراز و فرود و عیب و کاستی ها در آئینه تاریخ ادبیات جهان چهره ای دل انگیز و درخشان دارد و در مجموع میراث ارزشمندیست از باورها و ارزشهای دینی و ملّی و فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان که نمایانگر هویت اسلامی و ملّی ماست و باید از آن پاسداری کنیم. ولی باید اذعان داشت که در ترازوی نقد و میزان معیارهای اصیل انسانی و اسلامی متأسفانه بعلل و انگیزه های غیر صمیمی و الهی و پیرایه های ناشایسته برای شعر و هنر کاملاً مبرّا نبوده است»[1] و بخش عظیمی از این گنجینۀ دّر، دری در پای خوکان نثار شده و اندر مدح و تملق خداوندان زر و زور و تزویر و هجو مخالفانشان و یا وصف می   و میخوارگی و عشرت طلبی و زن بارگی و غلام بارگی و توجیه و تطهیر اعمال پلشت آن خودکامگان و یا خودستایی و دنیاطلبی و انحطاطهای فکری و انحرافات اخلاقی خود سروده اند و گاه آنچنان شرم آور و ننگین است که حتی بسیاری از شاعران گذشته نیز از این همه فضیحت و ابتذال بی آزرمی به فریاد آمده اند. سیف الدین فرغانی و ناصرخسرو[2] از کسانی هستند که این طبقه از شاعران را مورد نکوهش و انتقاد شدید قرار داده اند و با اشعار طنز و تند آنها را رسوا می نمایند. امّا این فساد و تباهی در ادبیات، در صد سالۀ اخیر شکل دیگری به خود می گیرد و آن حالت تهاجمی نسبت به اسلام و توهین به مقدسات این آب و خاک است، یعنی در قرون قبل هنرمندان و شاعران بیشتر در خدمت صاحبان زر و زور و تزویر بودند و دنبال آمال و اعمال زشت خود، ولی هیچگاه گستاخانه و بی پرده اینطور اسلام و مقدّسات آن را مورد اهانت و حمله قرار نمی دادند، امّا متأسفانه بعللی که باز هم فرصت بررسی همه جانبۀ آن در این نوشتار نمی گنجد، در این قرن بویژه دوره پنجاه ساله حکومت دست نشانده ستمشاهی پهلوی، شاعران و هنرمندان وابسته و یا روشنفکرنما و به تعبیر مرحوم جلال آل احمد، جماعت غرب زده و هرهری مذهب و شیران علم، نه تنها هنر و یا شعر خود را در خدمت مردم و اسلام قرار ندادند، بلکه بیش از پیش در جهت تفرقه و یا سرکوب باورها و اعتقادات مردم و اسلام بکار بردند.[3]

«بحمدالله با وقوع اعجاز قرن یعنی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(قدس سره) و شکستن بت های زور و زر و تزویر تحوّلی همه جانبه بویژه در ادبیات ایران و خاورمیانه صورت گرفت[4]»، که موج این تحول می رود تا سراسر گیتی را فرا گیرد. البته رگه  های این تحول گر چه در اشعار مرحوم علامه اقبال لاهوری در گذشته دیده می  شود، ولی هرگز این تحول اینقدر چشمگیر و فراگیر نبوده و دیگر اینکه اقبال قبل از اینکه شاعر باشد و روشنفکر یک مسلمان متدین و معتقد است. مسلمان روشنفکری که توانسته بود با بینش تیز خود چیزی که دیگران در آیینه نمی بینند در خشت خام ببیند و آن اعجاز قرن و پدیدۀ انقلاب اسلامی بوسیله و رهبری مردی از سلاله پاکان و تبار رسولان و کسانی که روشنفکران غرب زده حتّی تصور آن را نمی  کردند، آنجا در آن غزل حماسی و تاریخی ظهورش را نوید می دهد:[5]

برسد مردی که زنجیر غلامان بشکند          دیده ام از روزن دیوار زندان شما[6]

و آن مرد آمد و زنجیر بردگان عصر تکنولوژی را با دست توانمند خود شکست. پری هنر متعالی و گُرد هنر حماسی را از زندان اهریمنان آزاد کرد. بهار شکوفایی و رشد هنر متعهد انسانی و اسلامی در عرصه خاک فرا رسید و زمستان رخوت و سستی هنر و هنرمندان مردمی و متعهد به اتمام رسید و سرها از گریبان طلوع کرد و دیدار یاران را میسر شد. هیچ عذری را برای مدعیان مبارزه و تعهد و هنرمندان گذشته و حال باقی نگذاشت. و وقت هنر شد و سرفرازی، تا چه قبول افتد و که در نظر آید؟[7]

البته قضاوت و داوری دربارۀ شعر انقلاب اسلامی شاید فعلاً زود باشد و حداقل باید یک نسل از انقلاب بگذرد تا زمان و گذشت روزگار – که خود یکی از عوامل تعیین کنندۀ ارزشهای ادبی و فکری است – ادب ناب و خالص عصر انقلاب را بر ما نشان دهد و چهرۀ دلربا و طلعت دل آرای ادب متعهد این دورۀ توفان زا بر ما آشکار نماید، ولی بنابر نظر بسیاری از محققین و کارشناسان با انصاف و ناقدان بی طرف و آگاه، نه حاسدان خناس و مغرضان و جاهلان، شعر و ادبیات انقلاب، تاکنون از جهات و ابعاد گوناگون در خور تأمل و ستایش است و آنطور نیست که به قول کسانی که ذکرشان رفت، جز تقلید و مدح هیچ چیز نداشته باشد. بلکه در یک بررسی و تحقیق همه جانبه بلکه در یک نگاه درخواهیم یافت، ادبیات انقلاب نیز مانند خود انقلاب حرف تازه ای دارد و از جنبه ها و معیارهای گوناگون ادبی مانند زبان، اندیشه و احساس، پیام و مایه وری لفظ و واژه و حتی قالب و فرم و نیز از حیث عناصر اصلی تشکیل دهندۀ ادبیات مانند: «عاطفه، معنی، اسلوب و خیال» و همچنین انگیزه و تعهد، سبکی خاص دارد که باید آن را «سبک انقلاب اسلامی» نام گذاشت که بنابر نظر کارشناسان بی غرض و مرض از حیث بسیاری از جهات مذکور در طول تاریخ ادبیات فارسی بی نظیر است.

البته این بدان معنی نیست که فراز و فرود و کم و کاستی و ضعفی در ابعاد مختلف آن مشاهده نمی شود؛ همین است سخندانی و زیبایی را و نیز منظور ما همه شعرها و همۀ شاعران نیست، چه بسیار شاعرانی که شاعر انقلاب محسوب می شوند و حتی صاحب سبک نیز هستند ولی در بعضی از اشعارشان از جنبه های  مختلف نقاط ضعفی وجود دارد و نیز چه بسیار شاعرانی که بیشتر اشعارشان ضعیف است و در یک یا چند قطعه شعرشان قوت دارند و یا مشهور شده اند و همچنین هستند شاعران گمنامی که اشعار خوب و قوی و محکمی دارند ولی در صحنه مطبوعات به عللی که در اینجا فرصت پرداختی به آنها نیست، مطرح نیستند و گمنام باقی مانده اند. که امیدواریم روزی شاهد شکوفایی و باروری و مطرح شدن همۀ نیروهای مستعد و متعهد به انقلاب اسلامی در همۀ زمینه های ادبی باشیم.

در اینجا، به علت اینکه مجال طرح و بررسی و عرضه همۀ آثار خوب و ماندنی شاعران انقلاب اسلامی در تمام زمینه ها نیست و محتاج یک همکاری گستردۀ محققین می باشد، لذا بنده بر آن شدم که در حد وسع و توانایی خود به مرور زمان و فرصت هایی که پیش می آید – بی هیچ حب و بغض – به جمع آوری و بررسی اشعار ناب و متعهد انقلاب اسلامی در زمینه های گوناگون بپردازم و از خداوند متعال توفیق این ادب و عمل را می جویم.[8]

به همین جهت گرچه موضوعات بکر و جدیدی مثل مدح و مراثی امام(س)، جنگ و جهاد و شهید و شهادت و ... در ادبیات انقلاب مطرح شده و حتی بسیاری از موضوعات اشعار فارسی در گذشته از زاویۀ دیگری به آن نگریسته شده – که این از انفاس قدسیه حضرت امام(رض) و تأثیر مسیحای انقلاب اسلامی بوده – تا آنجا که مدح و مرثیه نیز رنگ و بوی دیگری دارد، چرا که دیگر انگیزه های غیر صمیمی و غیرالهی در این مسأله دخیل نیست. بلکه اعتقاد و ایمان و عشق به ولایت و رهبریست و مدحت امام(قدس) مدح فضیلت و انسانیت است و مرثیه او نیز سوگواری فراق معشوق و محبوب و مرادیست که اینک در جوار حق تعالی آرمیده است و می داند که این حمد و مدح به خدا بر می گردد. که «الحمدلله رب العالمین» و نیز به همین علت است که می بینیم از زمان رحلت تا سالگرد ارتحال حضرتش صدها قطعه شعر در مدح و مرثیتش سروده می شود و دهها جلد مجموعه شعر را پدید می آورد. و این نه تنها در تاریخ ادبیات جهان بی سابقه است، بلکه نشان عشق و پیوند یک ملت و امت با مراد و رهبرشان است. باید توجه داشت که بررسی و ارائه همه یا حتی منتخب این اشعار در این مقاله نمی گنجد و امیدواریم در آینده بتوانیم به طرح و نقد و بررسی آنها بپردازیم.

لذا در این مقاله بر آن شدیم که ابتدائاً تبرکاً و تیمناً به مدایح و مراثی که دربارۀ حادثۀ شگفت انگیز کربلا و حماسۀ مقدس حسینی، شاعران متعهد انقلاب پرداخته اند به اندازه وسع و آنچه که در این مقوله بگنجد، بپردازیم. و از این اقیانوس بیکران نه به قدر تشنگی که به اندازه ای که لذّت، آن را بچشیم برگیریم.

قبل از آن لازم است که نگاهی گذرا به مدایح و مراثی که تاکنون در طول تاریخ ادبیات فارسی سروده شده بیندازیم و سپس بر سر مطلب شویم.

همانطوری که اشارت رفت یکی از تأثیرات انقلاب اسلامی دادن شناخت و اندیشه ای نوین و نگرشی تازه به مردم و از جمله شاعران و هنرمندان نسبت به سیرۀ اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام و الصلوة) است و آن شناخت بعد سیاسی و مبارزاتی و حماسی آن بزرگواران است و اینکه انگیزه مسمومیت و یا قتل آنان از جمله شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب باوفایش به علت دخالت در سیاست و امور مسلمین بوده است. گر چه متأسفانه نویسندگان و اهل خطبه و روضه و ادبا و شاعران به این جهت کمتر توجه داشته اند.

لذا استاد شهید مطهری(رض) در گفتارهای دردمندانه اش دربارۀ حماسه مقدس حسینی، ضمن انتقاد شدید نسبت به بعضی از اهل شعر و نوحه و روضه، سه عنصر را عناصر اصلی و انگیزه قیام و شهادت حضرت اباعبدالله(ع) می داند که عبارتند از:

الف – امر به معروف و نهی از منکر

ب – عدم پذیرفتن ذلّت بیعت با یزید

ج – دعوت مردم کوفه.

همانطور که از سخنان و خطب خود حضرت استفاده می شود، مهمترین این عناصر، عنصر امر به معروف و نهی از منکر است؛ ولی متأسفانه باید گفت: در ادب فارسی و اشعار شاعران پارسی در طول تاریخ هزار و دویست ساله، گرچه در مجموع آثار و اشعار زیبا و دلنشینی (علی رغم نکات منفی و ضعفی که بعضی از این آثار دارد) در مدح و مراثی اهل بیت(ع) به ویژه سالار شهیدان ارائه شده؛ کمتر از بعد حماسی و سیاسی که انگیزه اصلی مدایح و مراثی اهل بیت(ع) بخصوص سیدالشهداء است، توجه شده؛ چه در آثار و اشعار قبل از دورۀ صفویه، مانند: آثار و اشعار شاعران اهل سنت مثل سنائی، عطار، مولوی، سعدی و سیف فرغانی و ... و چه در اشعار شاعران شیعی مانند کسائی مروزی، فردوسی، ناصرخسرو، قوامی، رازی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ابن یمین و ... و همچنین مدایح و مراثی بعد از قرن نهم که بعضی از آنها عبارتند از: بابافغانی، وحشی، محتشم و کلیم کاشانی، وصال شیرازی، سروش اصفهانی، یغمای جندقی، قاآنی، صابر همدانی، عمان سامانی، شیخ محمد غروی کمپانی، میراز یحیی اصفهانی، جیحون تبریزی، نیّر تبریزی و ... و در این اواخر کسانی چون: آیتی بیرجندی، دکتر قاسم رسا، جلال همایی، امیری فیروزکوهی و شهریار و کسانی دیگر که به خاطر طولانی شدن کلام از بردن نامشان معذوریم.

گرچه آثار و اشعار بسیاری از مداحان، مرثیه سرایان حضرت ابا عبدالله و اصحاب بزرگوارش در قالب های مختلف شعری – به ویژه ترکیب بند و غزل – سوزناک و دلنشین است، به ویژه دوازده بند محتشم کاشانی (متوفی به 996 هـ-.ق) که مورد استقبال و تقلید بسیاری از شعرای پس از خود قرار گرفته، ولی بیشتر از جنبۀ سوگواری و تأسف و بُعد جنایی قضیه به ذکر مصائب کربلا و شهادت ابا عبدالله پرداخته شده و با سی و سه بند مرحوم میرزا محمدتقی تبریزی(متوفی به 1312 هـ-.ق) و نیز مثنوی های مرحوم عمان سامانی اصفهانی(متوفی به 1322 هـ-.ق) در دیوان گنجینة الاسرار در ذکر واقعه کربلا که الحق از حیث اِشتمال بر معانی بلند و مفاهیم عمیق عارفانه و دقائق شاعرانه، بی نظیر است و درخور ستایش و تقدیر، ولی از این جهت که کمتر از بعد حماسی و سیاسی و الگوگیری پرداخته شده و گاه نیز در اشعار بعضی از این شعرا «گردون دون»[9] و «چرخ کجمدار»[10] را یکی از عوامل این فاجعه دانسته اند و یا بیش از حد و گاه به نحو تحقیر آمیز به مسأله تشنگی حضرت و بعضی از اصحابش پرداخته شده[11] و گاه نیز در تأسف از نافرجامی یک عیش بی جا و عروسی ناکام مطالبی بدروغ ذکر شده و گاهی قضا و قدر را محکوم کرده[12] و العیاذ بالله حضرت را صید فرض کرده که در خونش دست و پا زده است.[13] و موضوعات و مطالبی که یا مشحون به تحریف و دروغ است یا از دیدگاه سلیقه ای و شخصی است که متأسفانه از جهتی مدح شبیه به ذم و ظلم و ترور شخصیت آن حضرت است و کمتر به بعد حماسی و سیاسی قضیه نگاه شده است. حماسه هایی که در زمینۀ دینی از قرن هشتم به بعد رواج یافت و مشهورترین آنها در مدح اهل بیت(ع) عبارتند از: خاوارن نامه ابن حسام (متوفی 858 هـ-.ق) حمله حیدری (میرزا محمد رفیع)، شاهنامۀ حیرتی (اثر حیرتی) خداوند نامه (اثر ملک الشعرای صبای کاشانی) و داستان علی اکبر و قاسم بن الحسن (محمد طاهر ابوطالب(متوفی 1298هـ-.ق)) و ... چون با دروغ های شاخ دار، و گنده گویی های بی مورد و بی مزه و تحریف شخصیت آن بزرگواران همراه است[14]، نه تنها از این بابت حقّی را ادا نکرده اند، بلکه گاه ناآگاهانه با تحریف شخصیت آن بزرگواران، نسبت به آنها ستم کرده اند.[15]

البته این ظلم ادبی بعضی از شاعران ناآگاه ولی شیفته اهل بیت بیشتر از دورۀ صفویه به بعد در ادبیات پارسی باب می  شود که مسلم، یکی از انگیزه های آن اندیشه تشیع صفوی و قاجار است. و الّا روح تشیع سرخ علوی از این مسائل بیزار است. با نگاهی گذرا به سیره اهل بیت(ع) و سخنان، خطبه ها و ادعیه آن حضرات مثل نهج البلاغه، سخنان و خطب سیدالشهداء و شعارهای امام و اصحابش در عاشورا، خطبه های  حضرت سجاد(ع) و زینب(س) بعد از حادثه کربلا و نیز زیارت عاشورا، روح بلند و ظلم ستیز و عدالت جوی شیعه علوی را مشاهده می کنیم و به همین علت شاعران عرب معاصر اهل بیت(ع) مانند کمیت، دِعْبِلْ، ابن رومی شعرشان از جنبه دمیدن روح تعهد و استکبار ستیزی در جامعه از زمین تا آسمان با اشعار شاعران پارسی و مرثیه گو بویژه از دورۀ صفویه به بعد تفاوت دارد و به همین خاطر است که به اقرار ادیب بزرگ عرب جاحظ:

«اولین بار شاعران شیعه بودند که تعهد را پذیرفتند و ادب متعهد را پی ریختند و ارزشمندترین نوشته ها را در هجای دشمنان (قرآن و عترت) و مدح و رثا و حماسه شیعه گفته اند.»[16] و نیز بقول جرج جرداق:

«اشعار شیعه با الهام از روح انقلابی علی(ع) شاعر را از خواری و دنائت طبع رهانیده و در آسمان عزت نفس و بلند همتی به پرواز در می آورد.»[17] و نیز مرحوم علامه امینی در جلد سوم الغدیر در این باره می  گوید: «... ائمه طاهرین(ع) و عالمان راستین دین در تکریم و تشویق شاعران متعهد نهایت مرحمت را داشتند، شاعرانی که در نشر مکتب و نفوذ آن و کوبیدن جباران و رسوا ساختن ستمگران نقش اساسی داشتند.»[18]

«زبان صریح این شاعران هیچ مصلحتی را مراعات نمی کرد و در دفاع از حق مهر سکوت بر لب نمی زدند و اگر چنین بود، چرا آرام و محترم نمی زیستند! بلکه یا در فرار بودند و یا در تبعید و یا طعمه ناوک دژخیمان روزگار.»[19]

آن زمان که بزرگترین شاعران دربارها به خاطر کسب لقمه ای نان، ایمان خود را فروخته و بر در ارباب بی مروت دنیا بر سر جیفه اش گرد می آمدند و گاه از حسادت و بخل و طمع در هجو هزل یکدیگر می کوشیدند.[20] بودند شعرای مخلص فحول و دار بر دوشی چون «کمیت بن زید»، «دیک الجن»، «سیدحمیری»، «فرزدق»، «ابن رومی»، «دعبل خزاعی»، «مهیار دیلمی» و «سید رضی» و «ابوتمام» و ... که با سرودن قصاید غرّا و شورانگیز و شهر آشوب و بر مدح و رثای اهل بیت، روح تعهد و حماسه را در مردم می  دمیدند و مبلغانی بودند که با نشر اندیشه های ناب اسلام محمدی، بسیاری از ایشان به خاطر زبان سرخشان سر دار را با سرسبز خود بلند کردند و با شهادت خویش نشان دادند که از طبقۀ «یقولون ما لا تفعلون»[21] نیستند و از زمره «آمنوا و عَمِلوُا الصّالِحات»اند[22] و سیاست را جزو دیانت می دانند. از این رو شاعران بزرگ شیعه همیشه برای حکومت های غاصب و فاسد خطری بزرگ محسوب می شوند. نعمان القاضی گوید: «شعر شیعه کاملاً سیاسی می باشد، سرایندگان این مذهب در تمامی موضوعات شعری یک هدف واحد را دنبال می  کردند و آن دفاع از حق عضب شدۀ (آل علی) بود... حتی در اشعاری که به اجبار و از روی تقیه در مدح بنی امیه (در آن جوّ سانسور و خفقان) می  سرودند، دفاع از حقانیت ائمه(ع) نمایان است.»[23] چرا که شاعر شیعی از پیامبرش آموخته است: «اذا مدح الفاجُر اهتزَّ العرش و غضبَ الرّب»[24] و نیز از امام صادق: «... اِنَّ المومن مجاهد بسَیفه و لِسانِه و الذّی نفسی بیده لَهو اشَد علیهم مِنْ البنل»[25] و همچنین از ابا عبدالله که: «مَنْ قالَ فینا بیتاً بنی الله له بیتاً فی الجنة»[26] و نیز در زیارت عاشورا خوانده است: «اِنّی سِلمٌ لِمَنْ سالَمَکُم و حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُم اِلی یومِ القیامَة» و در دعای ندبه امام منظور را اینطور صدا می  کند: «اَین الطالب بدم الْمَقْتُولِ بکَربَلاء؟!» و در هر قیام و نهضتی شعارش این بود: «یالثارات الحسین»[27] و بر همین اساس و اعتقادات «ادبیات شیعه بر چهار رکن استوار است، دو صفت، دو عاطفه و آن دو صفت عبارتند از: عصیان و اطاعت، عصیان از ظالمین و اطاعت از معصومین و آن دو عاطفه، که قوام شیعه است، توّلی و تبرّی است که ممیز و شاخص خط و ربط شیعه در طول تاریخ حیات عاشقانه و خونین اوست به معنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست.»[28]

پس از انقلاب اسلامی نیز ادبیات شیعه بر همین اساس در پرتو اندیشه های تابناک امام خمینی(رض) شکل گرفته و پیوند خویش را با آموزه های شیعی علوی در قرن اوّل و دوّم هجری برقرار کرد و گلهای بکر و معطر ایمان و مبارزه، تولی و تبرّی، ایثار و شهادت، حماسه و جهاد و تعهد و مسئولیت و ... در باغ ادبیات پارسی شیعه شکوفا شد و به برکت انفاس مسیحایی حضرت امام و خون مقدس شهدا، می رود که این روح توفانی تعهد ادبی شیعی از این خطه شهید پرور در کالبد مردۀ هنر و ادبیات و شعر امروز جهان دمیده شود. امید آنکه با استمداد از روح علوی و حماسه مقدس حسینی و عنایت حق تعالی این هنر متعهد جانهای مستعد را برانگیزد و ارواح شیفته را بر آشوبد و در این بعدازظهر پاییز تاریخ، انسانیت مظلوم را از اسارت، تجاوز و ستم استکبار جهانی رهایی بخشد.

همانطور که وعده دادیم در اینجا به ذکر نمونه هایی از شعر متعهد انقلاب اسلامی که دربارۀ حماسۀ مقدس حسینی است. با توجه به گنجایش این مقوله و حوصله شما با بضاعت مزجاة خویش می آوریم؛ باشد که توانسته باشیم، شمه ای از آنچه تاکنون در این زمینه دیده و شنیده ایم، واگوییم، تا ضمن ادای اندکی از دین خویش، حجتی باشد برای کوردلان و غرض ورزان و جاهلان که مدعی اند: «ادبیات و شعر انقلاب تاکنون چیزی جز تکرار و تقلید و مدح (به معنی مبتذل و متعارف آن) نداشته است» گر چه «صمٌ بکمٌ عمی فَهم لایرجعون»[29]

خورشید را بر نیزه؟ آری اینچنین است      

خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است

بر صخره از سیب زنخ بر می توان دید

خورشید را بر نیزه کمتر می توان دید

.....

بی درد مردم ما خدا، بی درد مردم

نامرد مردم ما خدا، نامرد مردم

از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم

زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم

از دست ما بر ریگ صحرا قطع کردند

دست علمدار خدا را نطع کردند

نوباوگان مصطفی را سر بریدند

مرغان بستان خدا را سر بریدند

در برگ ریز باغ زهرا برگ کردیم

زنجیر خائیدیم و صبر مرگ کردیم

چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما[30]

1- علی معلم دامغانی یکی از شاعران بزرگ و پیش کسوت و صاحب سبک انقلاب اسلامی است که اهمیت و شهرتش بخاطر مثنوی های استوار، پرطنطنه، فخیم و جزابیست که تاکنون سروده است. بکارگیری بحور سنگین عروضی جر به آهنگی هیجان انگیز و حماسی و خونین تشیع، از شاخص های بارز این مثنوی هاست. برای مثال یکی از این مثنوی ها که شهرت بیشتری دارد و به جرأت می توان گفت: شاخص سبک شاعری اوست و بیشتر او را با همین شعر می شناسند، مثنوی اوست دربارۀ «غروب عاشورا» و در بحر (مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فع) این مثنوی زیبا و حماسی با وزن وسوسه انگیزی که دارد مورد استقبال و تقلید بسیاری از شاعران معاصر قرار گرفت (بگذریم از این که بعضی نتوانسته اند، مقلد خوبی باشند و به اصطلاح، خود را افتضاح کردند) به هر حال منتخبی از این مثنوی رثایی و حماسی را از کتاب «رجعت سرخ ستاره» ایشان آورده ایم. از ویژگیهای این مثنوی آوردن تصاویر بکر حماسی و شکوهمند از حادثه کربلا و غروب عاشوراست. همچنین بار عاطفی قوی، زبان فخیم، اندیشۀ  ناب شیعی، ریتم و وزن محرک و سیلاب های  پرکشش و تپنده و پیام و بیان قابل تعمیم و اندوه توأم با خشمی مقدس نه به قول خودش: (حزنی که به صورت کفک خوردگی و فلاکت باشد)[31] از ویژگیهای بارز این مثنوی استوار است. برای نمونه توجه شما را به بعضی از ابیات این مثنوی جلب می نمایم:

روزی که در جام شفق مل کرد خورشید

بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید

شید و شفق را چون صدف در آب دیدم

خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم

2- سید حسن حسینی یکی دیگر از محققان و مترجمان و شاعران بنام انقلاب اسلامی است که در شعر نو و غزل و به ویژه در رباعی شهرت دارد. شاید بتوان گفت نامبرده یکی از بنیانگذاران رباعی به سبک جدید است. روح حماسی و در عین حال لطیف توأم با احساس و عاطفه از ویژگیهای اشعار وی بویژه رباعیات اوست. برای نمونه به دو رباعی ذیل که دربارۀ تشنگی و شهادت امام حسین(ع) دقت نمایید.

هر چند ز غربتت گزند آمده بود           زحمت به روان دردمند آمده بود

گویند که، از هیبت دریای دلت           آن روز زبان آب، بند آمده بود

* * *

کسی چون تو، طریق پاکبازی نگرفت         با زخم، نشان سرفرازی نگرفت

زین پیش دلاورا؛ کسی چون تو شگفت      حیثیت مرگ را به بازی نگرفت[32]

همانطور که ملاحظه کردید نگرشی نو و حماسی به مظلومیت، تنهایی و زخم های جسمی و روحی و عطش و تشنگی حضرت سیدالشهدا(ع) را با زمینه چینی لازم نه حشو در مصراعهای قبلی و تکان دهندگی در مصراع چهارم به نحوی بیان شده که سابقه قبلی در هیچیک از اشعار شاعران گذشته که هر یک به نحوی در مراثی خود به این مصیبت اشاره کرده اند، نداشته، حتی در مقاتل و تواریخ چنین تحلیل شکوهمند و حماسی و در عین حال اندوهمند و اشک آور تاکنون مشاهده نشده است و بر خلاف آنچه تاکنون اهل شعر و مقاتل و حتی بسیاری از روضه خوانان که گاه حضرت را ذلیل و مغلوب تشنگی دانسته اند، این شاعر متعهد با دیدی حماسی که برازنده کسی چون حسین(ع) است، آب را تشنه دیدار دل دریایی حضرتش دانسته ولی هیبت دریای متلاطم وجودش زبان آب را از لبیک گفتن به هَل مِن ناصرش (نه این جمله تحریف و دروغ که، مرا با ظرفی از آب سیراب کنید) لال کرده است (کنایه از اینکه آب به حضرت نرسیده و با لب تشنه شهید شدند).

در رباعی دوّم نیز شاعر با توجه به شعارها و سخنان حماسی حضرت مانند «هیهات مِنَا الذله» «اِنی لا اَری الموت الا السعادة...» و «خط الموت عَلی وَلدِ آدم مخط القلادة علی جید الفتاة...»[33]  سروده، نشان داده است که آن حضرت و یارانش با اشتیاق به مرگ و عشق به شهادت و پاکباختگی در راه حق ابهت و هیبت مرگ که به هر حال برای انسانهایی چون ما، بسیار عظیم است، از بین برده اند.

3- مرحوم سلمان هراتی، عندلیبی دیگر در گلزار ادبیات انقلاب است که متأسفانه گرچه شعله و آوازش زود فرو کشید ولی همیشه عطر خوش طنین آوازش که بوی درد و حماسه را می دهد، در لاله زار ادبیات انقلاب خواهد ماند و جانهای مشتاق را سرمست خواهد کرد و اینک دو رباعی عاشورایی او را که عطر حماسه کربلا از او استشمام می  شود، در اینجا می بوییم:

ز آن دست که چون پرنده بی تاب افتاد           بر سطح کرخت آبها تاب افتاد

دست تو چو رود تا ابد جاری شد                  ز آن روی که در حمایت از آب افتاد[34]

* * *

با زمزمۀ بلند توحید آمد                          بالای سر شهید جاوید آمد

از زخم عمیق خویش سر زد زینب      چون صاعقه در غیبت خورشید آمد[35]

در رباعی دوم شاعر با استفاده از استعارۀ مکنیه، حضرت زینب را به خورشید تشبیه کرده است که از پس زخم عمیق روحی خود طلوع کرده و با ذکر «و الا قدر لا اله الا الله» در گودال قتلگاه پس از غیبت خورشید (شهادت حضرت اباعبدالله) مانند صاعقه (در صلابت و درخشش) در آسمان سیاه ابرهای فتنه ظاهر می شود، تناسب صاعقه از جهات گوناگون که بعضی از این جهات ذکر شده اینکه معمولاً پس از غرش و درخشش صاعقه باران رگبار است که: اشارت به گریه حماسی آن حضرت بر بالین بی سر برادر دارد.

در رباعی اول نیز شاعر به شهادت و قطع شدن دستان حضرت ابوالفضل العباس پرچمدار کربلا اشارت دارد و قطع شدن دستان سردار کربلا را به افتادن پرنده ای بی قرار تشبیه کرده که می توان گفت: اشاره ای نیز دارد به این حدیث که خدا در بهشت دو بال به آن سردار شهید می دهد که می تواند با آن به هر جای بهشت بخواهد، پرواز کند و از طرفی نیز موجی را که بر روی آبها می افتاد به خاطر این می داند که از این حادثه ناراحت شدند و در بیت دوم نیز اشارت به سقایت آن حضرت دارد که هر چند نتوانست آب را به تشنگان کربلا برساند ولی چون در هواداری از آب (امام) افتاد برای همیشه چون رود در مسیر تاریخ جاری شد و تشنگان جوانمردی و عزت و غیرت را با این عمل تاریخی خود سیراب کرده و می کند و در ضمن استعاره آب به جای امام و ولایت به خاطر این است که بعضی مفسرین در تفسیر آیه شریفه: «قُلْ اَرَءَیتُم إِنْ اَصْبَحَ مَاءُکُمْ غَوراً فَمَنْ یَاتیکُمْ بِماءٍ معینٍ»[36]  آب را به ولایت و امامت تأویل کرده اند که ابهام و تلمیح زیبایی است که شاعر آورده است.

4- نصرالله مردانی (ناصر) که با التزام آوردن واژۀ «خون» در اشعارش مشهور است، یکی دیگر از شاعران انقلاب است. که با آوردن تصاویر حماسی و بدیع و شکوهمند از صحنه های  مختلف عاشورا به راستی توانسته است مرثیه ای حماسی ارائه دهد. در اینجا منتخبی از این غزل رثایی – حماسی را می خوانیم:

آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت           نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک گذشت

* * *

جلوۀ روح خدا در افق خون تو دید              آنکه با پای دل از قلّه ادراک گذشت

مرگ هرگز در حریم حرمت راه نیافت         هر کجا دید ترا نشانی ز تو چالاک گذشت

آب شرمندۀ ایثار علمدار تو شد               که چرا تشنه از او این همه بی باک گذشت

بود لب تشنۀ لبهای تو صد رود فرات           رود بی تاب کنار تو عطشناک گذشت

بر تو بستند اگر آب سواران سراب     دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت

با حدیثی که ملائک ز ازل آوردند         سخن از قصۀ عشق تو ز لولاک گذشت[37]

5- استاد محمود شاهرخی (جذبه) نیز در رباعی محکم و استوار خود دربارۀ علمدار عشق، ضمن آوردن مضامینی شبیه به آنچه گذشت – در مصراع اول تا سوم – ضمن کوبندگی مصراع چهارم حرف آخر را که همانا گرفتن درس وفاداری، مروت و حماسه غیرت و سخاوت از علمدار عشق، اشارت تلمیحی نیز به باب الحوایج بودن حضرتش در دنیا و شافع بودن آن شهید بی دست در عالم دیگر دارد:

افراشت به کوی عشق پرچم عباس          در جبهه فشرد پای محکم عباس

بی آب از او گلشن دین شد سیراب           بی دست گرفت دست عالم عباس[38]

6- سعید بیابانکی یکی از شاعران جوان انقلاب است، که در غزلی زیبا توانسته است با زبان صمیمی و تصاویر بکر، اندوه و خشم و مرثیه و حماسی را در هم آمیزد. گر چه خورشید که ردیف این غزل دلنشین است، استعاره ای تکراری بر امام حسین(ع) است ولی در مجموع بکارگیری این استعاره در بعضی از ابیات این غزل، تصاویر بدیع و شکوهمندی را ارائه داده است. هر بیت از این غزل اشارت به حادثه ای در غروب عاشورا دارد و در حقیقت هر بیت آن روضه ای است که در فوارۀ آوازش، حوض چشمان سر می رود. مثلاً: گریه آسمان بر این حماسه مقدس، بی سر بودن بدن مقدس اباعبدالله در گودال قتلگاه و حزنی که تمام عالم را فرا گرفته بود حتی صدای جرس شتران بوی خون و غم و اندوه می  داد. از طرفی گستاخی و حقارت دشمن که حتی از انگشتری حضرت نیز نمی گذرد و در مجموع یادآور این فراز از زیارت وارث که: «یا اباعبدالله لَقَد عظمت الرزیةُ و جلَّت المصیبۀ بک علینا و علی جمیع اَهل السَّمواتِ و الاَرض»

و اینک گزیده ای از ابیات این غزل:

دشت می بلعید کم کم پیکر خورشید را         بر فراز نیزه می  دیدم سر خورشید را

آسمان کو تا بشوید با گلاب اشکها               گیسوان خفته در خاکستر خورشید را

بوریایی نیست در این دشت تا پنهان کند               پیکر از بوریا عریان تر خورشید را

نیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بود      کاروان می  برد نیم دیگر خورشید را

کاروان بود و گلوی زخمی زنگوله ها             ساربان دزدیده بود انگشتر خورشید را[39]

7- محمد شریف سعیدی شاعر نوجوان مهاجر افغانی مقیم ایران که متأثر از اندیشه ناب انقلاب اسلامی ایران می باشد که با آوردن تصویرهای زیبا و بدیع از توفان کربلا و برگشت ذوالجناح از گودال قتلگاه سخن می گوید و بخوبی توانسته مرثیه و حماسه، اشک و خون را به تصویر در آورد:

می دود اسبی با یال پریشان در باد            پشت زین خشم دگر دارد طوفان در باد

از شرار نفس سوخته اش چون خورشید        شعله می  گیرد گیسوی بیابان در باد

* * *

رودها مرثیه می  خوانند از دلتنگی            آسمان نیز دریده است گریبان در باد

مرقدش مشرق گلهای فروزان بادا            آنکه جان داد چو فانوس فروزان در باد[40]

8- علی موسوی گرمارودی، یکی از پیشگامان شعر انقلاب اسلامی است که به سبک کهنه و نو شعر می سراید. بعضی از سروده هایش در مدح و مرثیت خاندان نبوت(ع) و حادثه عاشوراست. در اینجا برای حسن ختام فرازهایی از شعر «خط خون» که در قالب سپید است و در مدح و رثای حضرت اباعبدالله(ع) می باشد آورده ایم. که به راستی از حیث اندیشه و پیام و مایه وری و اسلوب و استحکام و احساس و عاطفه و حماسه در نوع خود کم نظیر است. و شاید بتوان گفت یکی از شعرهایی که شاخص سبک شاعری اوست. نگرش تازه و مضمون بدیع دربارۀ حماسه مقدس حسینی از بارزترین ویژگی این شعر است که برای نمونه فرازهایی از آن را می خوانیم:

درختان را دوست می  دارم

که به احترام تو قیام کرده اند

و آب را

که مهر مادر توست

خون تو شرف را سرخگون کرده است

شفق آینه دار نجابتت

و فلق محرابی

که تو در آن

نماز صبح شهادت گزارده ای

.......

در فکر آن گودالم

که خون تو را مکیده است

هیچ گودالی را چنین رفیع ندیده بودم

در حضیض هم می توان عزیز بود

از گودال بپرس

.......

شمشیری که بر گلوی تو آمد

هر چیز و همه چیز را در کائنات

به دو پاره کرد:

هر چه در سوی تو، حسینی شد

و دیگر سوی، یزیدی

.......

مرگ در پنجۀ تو

زبون تر از مگسی ست

که کودکان به شیطنت در مشت می گیرند

 و یزید بهانه ای

دستمال کثیفی

که خلط ستم را در آن تف کردی

و در زبالۀ تاریخ افکندی

یزید کلمه نبود

دروغ بود

زالویی درشت

که اکسیژن هوا را می مکید

مخنثی که تهمت مردی بود

بوزینه ای با گناهی درشت:

«سرقت نام انسان»

و سلام بر تو که مظلوم ترینی نه از آن جهت که عطشانت شهید کردند

بل از این رو که دشمنت اینست

........

مرگ تو مبدأ تاریخ عشق

آغاز رنگ سرخ

معیار زندگی ست

خط با خون تو آغاز می شود[41]

 

 

 منبع: اولین کنگره عاشورا، دفتر سوم، ص 201.

پای نوشتها:

منابع و مآخذ

1- قرآن کریم

2- مفاتیح الجنان، مرحوم محدث قمی

3- الغدیر جلد 3، علامه امینی(ترجمه محمدتقی واحدی)

4- سخان امام حسین(ع)، محمدصادق نجمی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

5- تذکرة الشعرای معاصر جلد 1، دکتر مصطفی اولیایی، انتشارات جهاد دانشگاهی

6- تاریخ ادبیات در ایران (ج 7 -1)، دکتر ذبیح الله صفا، انتشارات فردوسی

7- حماسه سرایی در ایران، دکتر ذبیح الله صفا، انتشارات امیرکبیر

8- عدد السنه، حاج ملا اسمعیل سبزواری، کتابفروشی اسلامیه

9- مولوی نامه، استاد علامه جلال الدین همائی، نشر هما

10- هنر از دیدگاه آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

11- حماسه حسینی (ج 3 – 1)، استاد علامه شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا

12- ادبیات انقلاب در شیعه، دکتر صادق آئینه وند، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

13- درآمدی بر ادبیات عرب، پروفسور هامیلتون الکساندر اسکین گیپ، انتشارات امیرکبیر

14- ادبیات و تعهد در اسلام، استاد محمدرضا حکیمی، انتشارات دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

15- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی، استاد محمدرضا حکیمی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی

16- فصلنامه طلایه شماره (4 – 1)، عده ای از شعرا و نویسندگان معاصر، فصلنامه واحد فرهنگی بنیاد پانزده خرداد

17- فصلنامه هنر شماره (18 – 1)، عده ای از هنرمندان و نویسندگان و شعرا، فصلنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

18- سوره – جنگ (14 – 5)، عده ای از هنرمندان و نویسندگان و شعرا، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

19- سوگنامۀ امام (مجموعه شعر)، گردآورنده محمود شاهرخی و مشفق کاشانی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی (سروش)

20- ز اشک پرس حکایت (مجموعه شعر)،– ، انتشارات مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی

21- در سوگ خورشید (مجموعه شعر)،– ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

22- شعر و شاعران در ایران اسلامی، معظمه اقبابی (اعظم)، انتشارات دفتر نشر و فرهنگ اسلام

23- سبک شناسی، دکتر سیروس شمسیا، انتشارات دانشگاه پیام نور

24- از بهار تا شهریار جلد (2 – 1)، حسنعلی محمدی،

25- رباعی امروز، محمدرضا عبدالملکیان، انتشارات برگ

26- تاریخ عالم آرای عباسی، یدالله شکری، انتشارات اطلاعات

27- با کاروان حله، استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات جاویدان

28- مسائل شعر، یدالله رؤیایی، انتشارات مروارید

29- هنر، دکتر علی شریعتی، انتشارات آگاه

30- کویر، دکتر علی شریعتی، انتشارات طوس

31- کیهان فرهنگی (ویژه ادبیات و هنر انقلاب)، عده ای از اندیشمندان، شعرا و هنرمندان، مؤسسه کیهان – بهمن 72

32- دیوان شعر سیف فرغانی، به کوشش دکتر ذبیح الله صفا، انتشارات فردوسی

33- دیوان شعر ناصرخسرو قبادیانی، به کوشش دکتر محقق، انتشارات دانشگاه تهران

34- دیوان اشعار فارسی اقبال لاهوری، به کوشش احمد سروش، انتشارات کتابخانه سنایی

35- سرود درد (دفتر اوّل)، حمید سبزواری، انتشارات مؤسسه کیهان

36- خط خون (مجموعه شعر)، موسوی گرمارودی، انتشارات زوار

37- از آسمان سبز (مجموعه شعر)، سلمان هراتی، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

38- رجعت سرخ ستاره (مجموعه شعر)، علی معلم، انتشارات حوزه اندیشه و هنر اسلامی

39- گنجشک و جبرئیل، حسن حسینی، انتشارات نشر افق

 

[1] - از مقدمه کتاب «سرود سپیده» آقای حمید سبزواری شاعر معاصر، به قلم رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای – چاپ 67.

[2] - گرچه ناصر خسرو خود نیز درّ خرد را به پای خوکان یعنی فاطمیان مصر ریخته، ولی این انگیزۀ مادی نداشته و از روی اعتقاد خودش بوده شاید اگر اندکی دیگر در مصر می ماند، پی به ماهیت ناصواب آنها می برد و از مدح  آنان نیز خودداری می کرد.

[3] - برای اطلاع بیشتر «ر.ک به: الف- هنر از دیدگاه آیت الله خامنه ای . ب- کویر نوشته دکتر شریعتی . ج- غرب زدگی نوشته جلال آل احمد . د- فصلنامه هنر شمارۀ 5 زمستان 63 متن سخنان دکتر رزمجو در سومین کنگرۀ، شعر و ادب و هنر در مشهد.

[4] - مصاحبه با سمیح القاسم شاعر فلسطین، کیهان فرهنگی، ویژه بهمن 71

[5] -سخنرانی آیت الله خامنه ای در بزرگداشت اقبال و نیز شعر دکتر سروش

[6] - کلیات اشعار اقبال با مقدمه احمد سروش

[7] - برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب هنر از دیدگاه آیت الله خامنه ای و بعضی مسئولین دیگر در فصلنامه های هنر وزارت ارشاد و ماهنامه پانزده خرداد.

[8] - کار تحقیق و فیش برداری مدح و مراثی امام(رض) را انجام داده انشاء الله در دنباله همین تحقیق و مقاله بصورت مقاله در خواهد آمد.

[9] - برای مثال: ر.ک به بند سوم و دوازدهم ترکیب بند محتشم کاشانی (متوفی به 996 هـ.ق)

[10] - ر.ک به بند دهم از سی و سه بند نیّر تبریزی (متوفی1312 هـ.ق)

[11] -ر.ک به قصیده ای از قاآنی (متوفی 127 هـ.ق)

[12] -ر.ک به ترکیب بند میرزا وقار شیرازی (متوفی 1298) و مصائب وصال شیرازی (متوفی 991 هـ.ق)

[13] -ر.ک به بند نهم ترکیب بند محتشم کاشانی

[14] - ر.ک به حماسه سرایی در ایران بخش حماسه های دینی تألیف دکتر ذبیح الله صفا

[15] - ر.ک. به حماسه حسینی (جلد 3 و 2 و 1) استاد شهید مطهری .

[16] - جلد اوّل ادبیات شیعه در اسلام – دکتر صادق آئینه وند

[17] - ایضاً جلد اول ادبیات شیعه در اسلام – دکتر صادق آئینه وند

[18] - ج سوم الغدیر – ترجمه محمدتقی واحدی (با اندکی تخلیص)

[19] - جلد اول ادبیات شیعه در اسلام – دکتر صادق آئینه وند

[20]-  برای اطلاع بیشتر در این زمینه به کتابهای ذیل مراجع کنید:

الف- ادبیات متعهد در اسلام – محمدرضا حکیمی، چاپ 58

ب- ادبیات شیعه (جلد 1 و 2) – دکتر صادق آئینه وند، چاپ 59

ج- الغدیر ج 3 – علامه امینی با ترجمه محمدتقی واحدی

د- هنر و بخش نقد و ادب دکتر محمد، با ترجمه دکتر شیعی و کویر دکتر شریعتی

[21] - سورۀ مبارکه شعرا

[22] - همان

[23] - مقاله – شعر متعهد شیعه در عصر اموی – به قلم قاسم مختاری

[24] - بحارالانوار ج 73 ص 294

[25] - عدد السنه – حاج ملا اسماعیل سبزواری

[26] - عدد السنه – حاج ملا اسماعیل سبزواری

[27] - اشعار توابین کوفه و نُخَیله در سال 65 هـ.ق

[28] - ادبیات انقلاب در شیعه – ج 2 دکتر آئینه وند با اندکی تخلیص

[29] - قرآن کریم – بقره / آیه 18

[30] - ر.ک «رجعت سرخ ستاره» از علی معلم، حوزه اندیشه و هنر اسلامی . 1360

برای اطلاع بیشتر بررسی اندیشه و آثار علی معلم می توان به این آثار رجوع کنید:

الف - «رجعت سرخ ستاره»، 1360

ب- سوره – جنگ یازدهم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1365

ج- کیهان هوایی، شماره 1041، سال 72، ویژه هنر و ادبیات

د- تذکرة الشعرای معاصر – ج اول – دکتر اولیایی – جهاد دانشگاهی اراک، سال 1369

هـ- روزنه، ج دوم، کانون شاعران مشهد، 1372

[31] - از مصاحبه سید حسن حسینی شاعر معاصر با ایشان در جنگ یازدهم «سوره»، از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، سال 1365

[32] - همصدا با حلق اسماعیل- سید حسن حسینی شاعر معاصر

[33] - سخنان امام حسین(ع) به کوشش محمدصادق نجمی – سازمان تبلیغات وابسته به جامعه مدرسین

[34] - در آسمان سبز- مجموعه  شعر از مرحوم سلمان هراتی شاعر معاصر

[35] - همان

[36] - سورۀ ملک/ 30

[37] - نصرالله مردانی – مجموعه شعر خون نامۀ خاک – انتشارات کیهان و آتش نی، انتشارات کیهان

[38] - در غبار کاروان، محمود شاهرخی – شاعر معاصر – انتشارات کیهان

[39] - سومین کنگره میلاد آفتاب – خمینی شهر – آقای سعید بیابانکی، شاعر معاصر

[40] - سومین کنگره شعر میلاد آفتاب – خمینی شهر – از اشعار محمد شریف سعیدی افغانی

[41] - خط خون، مجموعه شعر از موسوی گرمارودی. انتشارات زوار.

. انتهای پیام /*