برجسته ترین ویژگی های انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

پدیدآورنده (ها): حاجی صادقی، عبدالله

آدرس ثابت: ۹۳۰۶۱۶https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

ارزش ها و امنیت اجتماعی

بازبینی طیف گرایشهای سیاسی

چیستی انقلاب از منظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

جمع قرآن: بازنگری دیدگاه های غربی در پرتو پیشرفت های روش شناختی جدید

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان شرقی)

جامعه متمدن از دیدگاه امام خمینی (س) «شاخص ها، موانع و راه حل ها»

ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نگرش سنجی از دانشجویان دانشگاه های تهران: درباره قرآن و حدیث

اندیشه امام خمینی (س) نگرشی انسان شناختی یا جامعه شناختی

نقش انواع شناخت در نظریه «حیات معقول» علامه جعفری

مباحث نظری / سیاست اجتماعی چیست؟

گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

عناوین مشابه

انقلاب اسلامی و برجسته ترین ویژگی ها از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

صلح عادلانه جهانی در گفتمان انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر قانون اساسی و اندیشه های امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

جایگاه تربیت سیاسی و نقش آن در پیشگیری از رخنه های سیاسی - فرهنگی در انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

نقش مدیریت شهری در نظام اسلامی؛ گزارشی از نشست شاخص های مدیران شهری در تراز انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری

واکاوی نقش نخبگان دینی و حوزه های علمیه به عنوان ارکان انقلاب اسلامی در امر وحدت جهان اسلام «با تاکید بر رهنمود های امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)»

از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری: الزامات آینده انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی: فرهنگی ترین انقلاب؛ بازخوانی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری: انقلابی با افق های بلند

صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

احیای تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری

رهبری امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی؛ ویژگی های رهبری امام خمینی (س) در فرآیند انقلاب اسلامی

برجسته ترین ویژگیهای انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

دکتر عبدالله حاجی صادقی (استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی)

چکیده

در طلیعه دهه چهارم پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شایسته است این معجزه عظیم الهی در قرن معاصر از نگاه های مختلف و زوایای گوناگون تحلیل و تفسیر شود. البته خصوصیات و ویژگی هایی این پدیده بزرگ را از سایر جنبش ها و قیام های سده های اخیر متمایز ساخته و نظام برآمده از آن کانون پرتو افشانی معنویت دینی و الهام بخش ملت ها در بیداری اسلامی در دفاع مقتدرانه از ارزش های انسانی و نفی استعمار و استثمار گردیده است.

این مقاله با گزینش ده ویژگی و خصوصیت از میان برجسته ترین ویژگی های انقلاب و تحلیل مختصر و گویای آن ها، پیام رسانِ تقویت، استمرار، پویایی و ماندگاری این ویژگی ها در جهت اقتدار این نهضت و شتاب گیری تلاش ها برای صعود بر قله رفیع هدف های متعالی نظام جمهوری اسلامی است.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ویژگی ها، امام خمینی (س)، مقام معظم رهبری.

مقدمه

سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگترین رویداد قرن معاصر که اعجاب تحلیل گران را برانگیخته گذشت. پدیده ای که هر روز آن با نشیب و فراز و چالش های فراوان رو به رو بود اما با عنایت های غیبی و آشکار الهی، مقتدرانه و سرافراز از گردنه های صعب العبور حوادث و صخره های سخت مشکلات عبور کرد و با حفظ اصول متقن خود به تحکیم پایه های اعتقادی

و ارزش های دینی و گسترش فرهنگ اسلامی و شکوفایی استعدادها پرداخت و با تثبیت نظام مردم سالارِ جمهوری اسلامی، استکبار جهانی و استعمار فرانو را به استیصال کشاند.

هرچند میان حرکت و موج انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب های جهان از نظر رفتار ظاهری در تغییر حکومت و رژیم قبلی خود مشابهت هایی وجود دارد اما از نظر درونی و ایده ای و انگیزه و ساختار محتوایی آن، دارای ویژگی هایی است که در هیچ انقلاب و قیامی مشاهده نشده است و می توان به درستی ادعا کرد که رمز پیروزی، تثبیت، استمرار و شتاب و گستردگی آن در پرتو همین خصوصیات منحصر به فرد می باشد که مهم ترین آن ها در این مقاله با توجه به دیدگاه های امام و خلف صالح او مقام معظم رهبری به اختصار اشاره می گردد.

۱. ماهیت دینی

برجسته ترین ویژگی انقلاب اسلامی جهان بینی الهی و توجه به آموزه های مکتب حیات بخش اسلام است که بنیان و ریشه دیگر عوامل پیدایش و پیروزی انقلاب قلمداد می شود.

آموزه های اسلام ناب، حاکمیت و پذیرش ولایت غیر الهی را شرک دانسته و آن را بر نمی تابد و رهروان خود را به قیام و مبارزه و جهاد علیه نظام سلطه و تمرّد از اجرای قوانین غیر الهی فرا می خواند. اسلام با جامعیت خود تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان ها را پوشش می دهد و هرگز به تجربه شخصی و تنظیم روابط فردی با خدا محدود نمی گردد و برای هدایت انسان ها و اداره حکومت و جامعه، برنامه ریزی کاربردی و قابل اجرا در تمام اعصار را داراست و در تمام حوزه های مادی، معنوی، فردی و اجتماعی، دینی و دنیایی نیازها را پاسخگوست و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری دین اسلام، توحید را در تمام جلوه هایش مبنای حرکت و جوشش قرار داده است.

اسلام دین توحید است، توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هر کس به جز خدا، یعنی گسستن بندهای سلطه نظام های بشری، یعنی شکستن طلسم ترس از قدرت های شیطانی و مادی، یعنی تکیه بر اقتدارات بی نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از او به کارگیری آن ها را همچون فریضه ای تخلف ناپذیر طلب کرده است، یعنی اعتماد به وعده های الهی در پیروزی مستضعفین بر ستمگران و مستکبران به شرط قیام و مبارزه و استقامت، یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست، یعنی استقبال از زحمات و خطراتی که در راه تحقق وعده الهی آدمی را تهدید می کند، یعنی مشکلات راه را به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزی حتمی و نهایی امیدوار دانستن، یعنی در مبارزه چشم به هدف عالی دوختن و عوض ناکامی های شخصی و میان راهی را نزد خدا جستن و خلاصه یعنی خود را مرتبط و متصل به اقیانوس لایزال قدرت و حکمت الهی دین و به سمت اهداف اعلی با امید و بی تشویش شتافتن. (حدیث ولایت، ج ۴، ص ۲۲۲.)

از نگاه امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی قیام مردم ایران قیام لله و اسلامی است و همواره به اسلامیت و حاکمیت روح توحیدی بر جنبش ملت قهرمان تأکید داشته و آن را مهم ترین رمز موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی می داند:

باید بفهمیم که با چه نیرو این پیروزی [به] دست آمد. اگر ندانیم چه نیرویی بود برای آتیه خطرناک است، و اگر بدانیم چه نیرویی بود و اهتمام نکنیم برای حفظ آن برای آتیه کشور ما خطرناک است. نیروی پیروزمندانه، نیروی اسلام بود، نیروی ایمان جوانان ما به اسلام و به خدای تبارک و تعالی بود؛ توجه به مقصد واحد که آن اسلام و جمهوری اسلام و احکام اسلام [است] بود؛ و فداکاری ملت ما برای اسلام . (صحیفه امام، ج ۷، ص ۶۲)

بزرگترین عامل شکست ناپذیری و استقامت رهبری انقلاب و پایداری و شهادت طلبی مردم در عبور از بحران های شکننده و ناکامی دشمنان در مراحل مختلف انقلاب و در یک کلمه موتور حرکت انقلاب اسلامی، تعبد و وابستگی خردمندانه به جهان بینی توحیدی و مکتب هدایت بخش و تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی بوده و می باشد.

حضرت امام خمینی (س) بارها اسلامیت و حاکمیت روح توحیدی را به عنوان محور اصلی انقلاب و عامل پیروزی معرفی می کردند:

اساساً این انقلاب و این نهضت بر اساس اسلام است، یعنی ما تز دیگری، هیچ امر دیگری را غیر اسلام نمی پذیریم... بالاخره آن که مردم را برانگیخت اسلام بود؛ هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یک ملت 35 میلیونی را به یک راه ببرد، هیچ قدرتی قابل نبود، نمی توانست و لهذا ما در طول تاریخ که دیدیم، آنهایی هم که خودمان یادمان است مثل قضیه نفت، چون اسلامی نبود، ملی تنها بود، به اسلام کاری نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند، آن کارهای نصفه کاره ای هم که انجام دادند، بعدش از دستشان گرفته شد و رفت کنار. اگر اسلام در کار باشد و مکتب اسلام در کار باشد در این قشر نظامی و غیر نظامی، ما پیروز خواهیم شد و اگر این مکتب را ما فراموش بکنیم و هر کس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد، این آسیب پذیر خواهد بود. (همان، ج ۱۳، ص ۳۹.)

انگیزه حضور حماسی مردم در صحنه مبارزه با طاغوت و فداکاری و جان نثاری آنان را فقط در اسلام گرایی باید جستجو نمود که در شعارهای آنان تجلی یافت و این همان نکته مهمی است که امام به آن اشاره دارد: اگر این یک نهضت ملی بود، نه شما این قدر فعالیت می کردید و نه ما و نه سایر ملت. ملت اسلام را می خواهد، ملت کشور خودش را هم که می خواهد برای اسلام است. از بچه های کوچک تا پیرمردها همه فریاد اسلام می زدند. (همان، ج ۸، ص ۷۶)

البته خدمات متقابل اسلام و انقلاب را نباید فراموش کرد. زیرا مکتب انسان ساز اسلام جوشش میلیونی مردم و رهایی از یوغ استعمار فرانو را به دنبال داشت و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی غبارهای بدعت و خرافه را زدود و پرده از جمال جمیل اسلام ناب بر افکند. به همین دلیل اگر پیروزی انقلاب اسلامی را بازگشت به هویت اصیل اسلام ناب محمدی (ص) بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم، چون احیای اسلام و آموزه های دینی مرهون انقلاب اسلامی است.

مقام معظم رهبری درباره خدمات انقلاب در پیرایش و احیای اسلام ناب و تقابل آن با انحرافاتی که تدریجاً به آموزه های دینی وارد شده فرمود:

در انقلاب اسلامی، اسلام کتاب و سنت جایگزین اسلام خرافه و بدعت، اسلام جادو شهادت جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت، اسلام تعبد و تعقل جایگزین اسلام التقاط و جهالت، اسلام دنیا و آخرت جایگزین اسلام دنیا پرستی یا رهبانیت، اسلام علم و معرفت جایگزین اسلام بی بندباری و بی تفاوتی، اسلام قیام و عمل جایگزین اسلام بی حالی و افسردگی. اسلام فرد و جامعه جایگزین اسلام تشریفاتی و بی خاصیت، اسلام نجات بخش محرومین جایگزین اسلام بازیچه دست قدرت ها و خلاصه اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) جایگزین اسلام آمریکایی گردید. و مطرح شدن اسلام به این صورت با این واقعیت و جدیت است که موجب خشم سراسیمه و دیوانه وار کسانی شده است که دل به زوال اسلام در ایران و در همه کشورهای اسلامی بسته بودند... . ملت ایران به خوبی دانسته است که نقطه قوت و پایداری او درست همان است که دشمن همه نیروی خود را در مقابله با آن مصرف می کند یعنی توکل به خدا و تمسک به اصول اساسی انقلاب که همه از مبانی اسلام سرچشمه گرفته و در کلمات رهبر کبیر انقلاب (ره) بر آن تأکید شده است. (حدیث ولایت، ج ۴، ص ۲۴۹)

طاغوت زدایی، آزادی خواهی، سازش ناپذیری بر محور آرمان های نهضت حسینی و نیز حماسه میلیونی حضور مردم در چهار راهپیمایی تاسوعا، عاشورا، اربعین و ۲۸ صفر سال ۵۷ تأکید امام در سخنرانی و پیام های خود بر حفظ و استمرار شعارهای مطرح شده دینی و سیاسی در آغاز و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برجسته ترین نشانه های ماهیت دینی انقلاب است. ترسیم سیاست های راهبردی از سوی امام بر تعیین مسیر نهضت و نظام اسلامی بر همین روش و شکل گیری محتوای ساختار نظام اسلامی بر مبنای اسلامی، استمرار ماهیت دینی انقلاب است و تا زمانی که سیر تعالی و تکامل و تحول نظام بر پایه های آرمان های اسلام ناب صورت گیرد تداوم و بقای ماهیت دینی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تضمین است. مقام معظم رهبری به این مطلب اشاره دارد که:

انقلاب اسلامی تا وقتی که در خط صحیح اسلام ناب یعنی خط امام با دقت حرکت می کند و شما مردم دین و اسلام را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهید و روحیه دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی را زنده نگه می دارید و شعارهای کوبنده و برخاسته از متن اسلام را مورد توجه قرار می دهید نه آمریکا و نه شرق و غرب نه ارتجاع و نه هیچ قدرت دیگر قادر نخواهد بود که شما و کشور و نظام جمهوری اسلامی را از حرکت به سمت هدف های خود باز دارند. (همان، ج ۱، ص ۲۸۹)

۲. رهبری الهی

رهبری رکن مهم و اصلی پیدایش و هدایت انقلاب ها است؛ و عظمت و گستردگی هر انقلابی تجلی گاه اقتدار و عظمت تفکر و خلاقیت رهبر آن است. رهبری امام خمینی در میان مهم ترین ویژگی های انقلاب اسلامی از برجسته ترین هاست زیرا رهبری الهی و حکیمانه ایشان در پرتو عنایت خاص خداوند متعال، ملت ستم کشیده ایران را از یوغ استعمار جدید فرهنگی و سیاسی رهانید و اهریمنان را از خاک گهر خیز ایران اسلامی راند و هیبت دروغین زور مداران را در هم شکست و ریشه های فاسد رژیم ستم شاهی را سوزاند و ملت قهرمان وم بارز را به سوی مدینه فاضله اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) رهنمون ساخت و بدین سان فصل تازه ای از تاریخ بشریت را رقم زد.

تحول شگفت انگیز و معجزه آسا در قلب ها و اندیشه مردم در پرتو هدایت های پیامبر گونه امام خمینی حاصل آمد و انسانهایی را تربیت کرد که قالب محدود و تنگ جهان مادی را در هم شکستند و به فراخنای عالم بی انتهای معنویت پر و بال گشودند.

کلمات حکمت آمیز و پند آموز امام منشور انقلاب اسلامی شد و عطر انفاس قدسی او فضای ایران اسلامی را معطر ساخت به گونه ای که هنوز طنین آوایش در گوش جان ملت می پیچد و نسخه شفابخش پیامش کتیبه قلب های مردم آزادیخواه است. امام با الهام از فرهنگ غنی اسلام و سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) و حماسه حسینی قیام خود را آغاز کرد وبا همت و همراهی عاشقانه مردم قهرمان آن را به پیروزی رساند. در انقلاب اسلامی رابطه مردم با رهبری یک رابطه قراردادی و حزبی نبود بلکه ریشه در اعتقاد و ایمان طرفینی داشت. مردم ولایت و رهبری را تجلی بخش ولایت الهی و اطاعت و حمایت و حرکت پشت سر او را وظیفه شرعی و تکلیف دینی خود دانسته با عشق و محبت و انگیزه سرشار مذهبی از ولی امر پیروی می کنند و در مقابل، رهبری، هدایت و تلاش برای نجات مردم و مدیریت جامعه دینی را مأموریت و تکلیف الهی خود دانسته و بر اساس مبانی دینی به قدرتی غیر از قدرت مردمی اعتماد نمی کند.

مقام معظم رهبری درباره عظمت و تأثیر شگرف امام خمینی (س) در پیدایش و رهبری انقلاب شکوهمند اسلامی می فرماید:

شخصیت عظیم و قاطعیت بی مانند این رهبر بزرگ سرانجام یکی ازشگفت انگیزترین پدیده های تاریخ یعنی انقلاب اسلامی را به بار آورد و استقلال و آزادی را در کشوری که قرن ها در هجران آزادی و استقلال گذرانیده بود مستقر ساخت. (مقدمه مقام معظم رهبری بر صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۰.)

استقامت، شجاعت، قاطعیت، قدرت تصمیم گیری، احیاگری، ظلم ستیزی، مردم داری، دشمن شناسی، سازمان دهی و برنامه ریزی و... بخش هایی از ویژگی های سترگ رهبر انقلاب اسلامی است. که در تاریخ روحانیت و مرجعیت شیعه بی سابقه است.

از نگاه مقام معظم رهبری تمام خصوصیات مدیریتی و شخصیتی زلال و درخشان امام از سرچشمه تکلیف نگری دینی او جاری شد و میوه شیرین انقلاب اسلامی به بار نشست.

نقطه اساسی کار او این بود که در اراده الهی و تکلیف شرعی محو می شد، هیچ چیز برایش غیر از تکلیف مطرح نبود. واقعا او مصداق ایمان و عمل صالح بود، ایمانش به استحکام کوه ها می مانست و عمل صالح با خستگی ناپذیری باورنکردنی توام بود، آنچنان در تداوم عمل صبور و کوشا بود که انسان را دچار حیرت می کرد به همین خاطر هدف های بزرگ قابل وصول شد و دست یافتن به قله ها امکان پذیر گردید. (حدیث ولایت، ج ۱، ص ۴)

مجموعه صفات و خصلت هایی که در امام تبلور یافته بود باعث شد تا رابطه مردم با او، مانند رابطه مرید و مراد و عاشق و معشوق باشد.

رهبری های حکیمانه امام از آغازین روزهای پیدایش، گسترش و پیروزی آنچنان هوشیارانه و دقیق و دارای ابعاد گسترده و فراوانی است که تمام توطئه ها و طرح های دشمن برای شکست، استحاله و یا انحراف انقلاب اسلامی ناکام ماند. مدیریت بحران امام از فروردین سال ۴۲ تا خرداد ۶۸ در مواجهه با تمام توطئه ها و نیز تبدیل تهدیدهای داخلی و خارجی به فرصت های مناسب در جهت حضور حماسی مردم و شتاب در بهره وری انقلاب اسلامی بحث مفصلی است که در قالب این مقاله نمی گنجد و فصل مستقلی را می طلبد تا زوایای پنهان شخصیت عظیم امام و ناگفته های تدابیر و سیاست های مدیریتی ایشان به رشته تحریر درآید. چنان که مدیریت و رهبری خلف صالح او در دو دهه بعد از امام، در عبور از بحرانهای بزرگ، دفاع از اندیشه ها و مبانی حضرت امام، تقویت و گسترش اصول علمی و عملی اقتدار ملی و ناکام ساختن دشمنان از مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی است.

۳. جوشش و قیام مردمی به معنای واقعی

مردم رکن اساسی هر انقلابند و اصولاً با حضور مردم در صحنه مبارزه، انقلاب ها هویت می یابند و در عرصه سیاسی و بین المللی جهان اعلام موجودیت می کنند لکن در انقلاب های دیگر بعد از پیروزی انقلاب احزاب جای مردم را گرفته و به تدریج مردم را از صحنه خارج کرده اند. اما انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که از متن مردم آگاه از تمام اقشار و طبقات جامعه برخاست و تداوم یافت و این نکته مهمی است که از نگاه تیز بین و ژرف اندیش امام پنهان نماند. در سال های اول پیدایش انقلاب که برخی از بزرگان حوزه نجف بدون توجه به قدرت عظیم مردم به نداشتن تجهیزات نظامی اشاره داشتند و به امام فرمودند ما بمب نداریم که بر سر شاه بزنیم بلافاصله امام، این فقیه دور اندیش و روشن ضمیر با توجه به حضور مردم آگاه و بیدار ایران اسلامی در صحنه مبارزه فرمود: ما نیرویی داریم که به مراتب از بمب کار سازتر است. (تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج ۲، ص ۱۵۳)

حضور میلیونی مردم از تمام اقشار جامعه با شعار اسلام خواهی نقش اصلی و کلیدی را در پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت و احزاب سیاسی موافق اهداف انقلاب همچون قطره ای در امواج اقیانوس متلاطم میلیونی ملت قهرمان و حاضر در صحنه محو شدند به گونه ای که امام صریحاً اعلام فرمود:

نهضت اسلامی ایران ابداً، نه ملیت و ملیتگرایی- خصوصاً، به آن معنای فاسدش- در آن دخالت داشت و دارد و نه احزاب سیاسی و طبقه روشنفکر و این مسائلی که در سایر جاها هست. این نهضت از نفْس توده مردم، از نفْس توده زن و مرد مردم بلند شد. (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۲۵) هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ شخصی حق ندارد که بگوید این را من ایجاد کردم [یا] ما ایجاد کردیم؛ این را ملت درست کرد و این را خدا درست کرد. (همان، ج ۱۲، ص ۴۴۷)

حرکت و قیام یک دل ملت سلحشور ایران بر محور اسلام و اجرای فرامین امام و رهبری انقلاب در همه مراحل، قبل از شتاب و گسترش تا پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و دفاع مقدس و پس از آن مهمترین عامل پیشرفت و اقتدار انقلاب و خنثی شدن همه توطئه ها بود مردمی که با بذل جان و مال در راه اسلام به تکلیف الهی خود عمل کردند و در تمام مراحل، حضور تأثیرگذار داشته و دارند و رمز پویایی و ماندگاری انقلاب در همین نکته نهفته است.

امام خمینی (س) بقا و استمرار روحیه انقلابی در جامعه را مشروط به حضور مردم در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی اعلام می کند و بر این عقیده است که جلب حمایت مردم شاخصه اصلی خدمتگزاری مسئولان نظام جمهوری اسلامی است و خطاب به کارگزاران نظام می فرماید:

توجه دارند آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استانداران کاری نمی آید. یعنی، همه دستگاههای دولتی به استثنای ملت کاری از او نمی آید. از این جهت همه مان و شما آقایان همه و آنهایی که در اختیار شما هستند، همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم را جلب بکنید در همه امور... اینکه دولت ایستاده است و بخوبی دارد عمل می کند برای این است که مردم هستند، کمک مردم است، هر جا هر نقیصه ای پیدا می شود مردم دنبالش هستند، برای رفعش دنبالش هستند. امروز مردم این طور نیست که دولت را از خودشان جدا بدانند یا انتخابات را انتخابات فرمایشی بدانند و از غیر بدانند. امروز مردم می دانند که دولت از خودشان است و انتخابات هم از خودشان است.شما باید کوشش کنید که این چیزی که الآن در ذهن مردم هست، که دولت را از خودشان می دانند و انتخابات را از خودشان می دانند، این از دل آنها بیرون نرود. (همان، ج ۱۸، ص ۳۷۸-۳۷۹)

نقش آفرینی مردم در تثبیت نظام و شکل گیری ارکان جمهوری اسلامی و انتخاب کارگزاران و پشتیبانی بی دریغ از آرمان های انقلاب و نظام اسلامی راز و رمز ماندگاری و پایداری انقلاب است که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارد.

انقلاب ها همیشه در همه جای دنیا به دست مردم به وجود می آید اما بعد از آن که به پیروزی رسید یا در آستانه پیروزی قرار گرفت، احزاب یا حزب جای انقلاب و مردم را گرفته و مردم کنار رفته اند و مثل کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی دنیا... در کشور ما انقلاب از روز اول همه نقش ها در همه امور را به مردم داده است یعنی مجلس را مردم تشکیل می دهند... رئیس جمهور را مردم با آرای خودشان انتخاب می کنند... حتی در انتخاب رهبر با اینکه رهبری یک منصب الهی است و تابع ملاک های الهی و معنوی و واقعی است مردم نقش دارند... اگر همان کسی را که مجلس خبرگان انتخاب می کنند مورد قبول مردم نباشند باز رهبری جا نخواهد افتاد پس آحاد و عامه مردم علاوه بر این که بهصورت مستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبر را معین می کند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و خواست و اراده ی آنهاست که در حقیقت یک رهبر را در اینجا پشتیبانی [می کند] و حضور مردم در فعالیت های سیاسی و اقتصادی و حرکت نظامی وجود دارد... همه جا مردم حضور دارند این خصوصیت انقلاب ماست، هیچ انقلابی در دنیا این گونه نیست... و نتیجه این است که نظام، نظام مستحکمی است زیرا که مردمی می باشد. (حدیث ولایت، ج ۳، ص ۲۴۲ ۴۲۱.)

استیصال دشمنان، دفع تهدیدهای درونی و بیرونی، استحکام و اقتدار سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور حماسه ساز مردم همراه با فداکاری و استقامت در راه تحقق اهداف و آرمان های نظام اسلامی است به گونه ای که جهان را به تعجب وا داشته است به همین دلیل امام ضمن تجلیل و قدردانی از مردم ایران اسلامی، این ملت قهرمان را بهتر از توده مسلمانان دوران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) ارزیابی می کند (ر. ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۱۰ ۴۱۱) و می فرماید:

انصافا از اول انقلاب تا حالا آن که کار خودش را صد درصد صحیح انجام داد ملت بود، صد در صد کار خودش را خوب انجام داد. (همان، ج ۱۵، ص ۱۲۲)

علاوه بر ایمان و احساس تکلیف شرعی که مهمترین عامل مشارکت و حضور اقتدار بخش مردم ما بود عامل دیگری هم در مشارکت شگفت آور و دخالت آنان وجود داشت و دارد و آن جهت گیریهای انقلاب اسلامی است. مردم به خوبی به این واقعیت پی برده اند که سمت و سوی همه اقدامات و مواضع رهبران و کارگزاران نظام، تأمین منافع و خواسته ها و مطالبات مردم است نه طبقه حاکم و حقیقتاً مردم، سالار و صاحب انقلاب و نظام می باشند چرا که براساس مبانی دینی مردم مالک حکومت اند، چنان که حضرت امام با صراحت می فرماید:

حکومت اسلامی، یک حکومت عدل؛ که حکومتها تابع مردم باشند و حکومتها برای مردم باشند نه مردم، برای حکومتها. حکومت اسلامی حکومتی است که، برایِ مردم خدمتگزار است؛ باید خدمتگزار باشد. (همان، ج ۶، ص ۴۶۸.)

۴. جامعیت

چنان که گذشت انقلاب اسلامی ماهیتاً اسلامی است و چون مکتب حیاتبخش اسلام دین جامع و کاملی است و تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان ها را پوشش می دهد بنابراین انقلاب اسلامی نیز بر خلاف دیگر انقلاب ها از نظر ساختار درونی و اهداف متعالی جامع و فراگیر است و به تعبیری انقلاب اسلامی ایران از جنبه فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آثار و کارکاردهای فراوان و تحول زا در زندگی انسان ها و ملت ایران داشته و دارد.

شهید مطهری در تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و نهضت های آزادی بخش و ضد استعماریِ یکی دو قرن اخیر می فرماید:

ممکن است بپرسید آیا در نهضت فعلی هدف های روحانیت همان هدف های سیدجمال است؟ جواب این است آری و نه؛ آری یعنی تمام هدف های سید جمال در هدف های این نهضت مندرج است... اما نه یعنی هدف های این نهضت محدود به هدف های سید جمال نیست. آیا هدف این نهضت همان هدف جنبش تنباکو است یعنی ضدیت با استعمار اقتصادی؟ آری و نه یعنی آن هم جزو هدف های این نهضت است ون ه؛ اما منحصر به آن نیست آیا ضد استعمار سیاسی نظیر انقلاب عراق؟ باز آری و نه؛ آن هم جز و هدف ها ست ولی محدود به آن نیست، آیا ضد استبداد است آری و نه، آیا ضد استعمار اقتصادی است مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت؟ باز آری و نه، آیا این نهضت ضد استثمار است، آری و نه؛ ضد استثمار است اما محدود به آن نیست. آیا برای آن چیزی است که امروز آن را حقوق بشر می نامند؟ باز آری و نه؟ مابه آنچه که طرفداران حقوق بشر می گویند احترام می گذاریم ولی به عنوان جزئی از هدف های نهضت اسلامی خودمان نه به عنوان تمام هدف های این نهضت. دمکراسی چطور؟ باز آری و نه. علتش این است که این نهضت ماهیت صد درصد اسلامی پیدا کرده و در تمام اقشار جامعه ما نفوذ کرده است... تنها نهضتی که شاید بشود این نهضت را با آن مقایسه کرد و در واقع نهضت ما بچه خلف و صالح آن نهضت است، نهضت صدر اسلام است، تا زمانی که در تحت رهبری رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امیرالمومنین علی (علیه السلام) بود. (مقاله پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری، مقاله اهداف روحانیت.)

از بیانات استاد چنین استنتاج می گردد که انقلاب اسلام از جامعیتی برخوردار است که دستیابی به تمام هدف های قیام های علمای دینی قبل از خود را به صورت تکامل یافته تعقیب می کند مانند:

۱. قطع سلطه بیگانگان و استعمار خارجی ۲. دفع ظلم و ستم و استبداد داخلی ۳. حریت و استقلال همه جانبه ۴. توسعه بر مبنای عدالت اسلامی در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سایه حاکمیت دینی ۵. پایه گذاری تمدن جدید و احیای فرهنگ اصیل اسلامی در پرتو آموزه های دینی.

یکی از مهمترین عوامل اضمحلال و ناتوانی انقلاب ها و نظام های برآمده از آن ها عدم جامعیت و تک بعدی شدن است اما در استراتژی و سیاست های کلان انقلاب اسلامی بر مبنای اعتقادات دینی؛ جامعه انسانی یک واحد متکثرِی است که دارای ابعاد مختلف و مرتبط با یکدیگرند و نظام اسلامی برای رفع تمام نیازهای مادی و معنوی انسان تلاش می کندو بر این اساس امام حفظ جامعیت انقلاب اسلامی و انتقال صحیح و سالم آن را به نسل های بعد توصیه می کند:

ما باید و نسلهای آتیه باید متوجه باشند که این اسلام را حفظش کنند، در زیر پرچم اسلام مجتمع بشوند. و اسلام همه چیز دارد؛ اسلام هم دنیا دارد، هم آخرت دارد، اسلام همه بُعْدها را نظر به آن دارد. حکومت اسلامی مثل حکومتهای دیگر نیست که فقط به یک بُعْد نظر داشته باشند. حکومت اسلامی حکومتی است که همه اگر ان شاء الله پیاده بشود، ان شاء الله چنانچه موفق بشود این ملت و اسلام به آن طوری که هست، به آن طوری که بر پیغمبر اکرم نازل شده است قرآن کریم، احادیث ائمه، احادیث اسلام، به آن طور اگر بشود، سعادت دنیا و آخرت ملتها را ضمانت کرده است و می کند. (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۶۶)

مقام معظم رهبری نیز اهتمام به حفظ جامعیت انقلاب و هدف های متعالی نظام جمهوری اسلام را در راستای دستیابی به عدالت، توسعه، اقتدار و معنویت یاد آور می شود:

... اگر ما به اسلام متمسک شدیم، هم عزت دنیا هم رفاه مادی، هم قدرت سیاسی، هم آسایش و هم امنیت عمومی برای مردم پیدا خواهد شد. (بیانات رهبری، ۱۴ / ۳ / ۸۰)

آرمان های انقلاب هیچ تضادی با یکدیگر ندارند بلکه متلازم یکدیگرند و حاصل ترکیب و تلفیق آن ها سعادت انسان هاست؛ تعقل و تعبد؛ حقوق الهی و حقوق انسانی و اجتماعی، علم و ایمان، تقوا و تعهد و تخصص، عدالت و توسعه، رفاه مادی و تعالی معنوی؛ همه نیازهای هماهنگی است که تبلور تحقق آن در جامعه، سعادت و الهی شدن انسان را نوید می دهد از این رو اسلام در طراحی شاکله حکومت و لایی و نظام مردم سالاری دینی و اجرای قوانین مترقی اسلامی، از قدرت و جامعیت فوق العاده ای برخوردار است.

۵. جهان شمولی آرمان ها

انقلاب اسلامی فرهنگ و تمدنی را احیاء و مطرح کرد که نمی تواند محدود و منحصر به ایران و منطقه ای خاص گردد. انقلاب اسلامی به چالش کشاننده سکولاریسم و نفی کننده استعمار و استثمار و پرچم دار دفاع از محرومان و مستضعفان به ویژه مسلمانان در همه جای عالم است و لذا در پرتو ندای اسلام خواهی و دین مداری انقلاب اسلامی، جلوه های احیای تمدن و میراث ارزشمند آئین اسلام و تجدید حیات طیبه انسانی، مرزهای جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی و دیگر ملل جهان را درنوردید و روح بیداری اسلامی در کالبد بی رمق ملت مسلمان کشورهای اسلامی دمیده شد و امام براین اعتقاد است که امواج غیبی، ندای انقلاب اسلامی را به اقصی نقاط جهان رسانده است:

اسلام بحمد الله یک  جلوه ای کرده است و در همه دنیا این جلوه را کرده است، و مردم دنیا و مظلومین دنیا توجه پیدا کرده اند به این جمهوری اسلامی ... (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۷۹-۱۸۰)

بحمد الله امروز قدرت ایرانی و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملتهای ضعیف را به خودش معطوف کرده است، و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاههای عزیزی که در امریکا هستند، و تا آفریقا و تا شوروی و همه جا، نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است. و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد. (همان، ج ۱۷، ص ۴۱۵)

مقام معظم رهبری درباره گسترش شعاع آفتاب آرمان های انقلاب اسلامی در جهان امروز می فرماید:

این که می بینید ملت ها در شمال آفریقا و در خاورمیانه و در شرق و غرب کشورهای اسلامی بیدار شده اند؛ این که می بینید جوانان مسلمان در کشورهای گوناگون به زیبائی های دین و قرآن رو آورده اند، همه حاکی از این است که انقلاب اسلامی در اول وقوع خود صادر شده است. (بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر ۴ / ۱ / ۷۲.)

انقلاب اسلامی در ظلمتکده جهان سلطه، بارقه امید را در قلب های مردم مسلمان در بند و محروم روشن کرد و زلال کوثر همیشه جاری اندیشه ها و راهبردهای رهبر انقلاب، کام تشنه عدالت طلبی و آزادی خواهی و حق جویی مبارزان جهان اسلام را سیراب ساخت و حمایت های عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغی نهضت های آزادی بخش را در متن برنامه های سیاست خارجی انقلاب و نظام اسلامی قرار داد و توانست به مسلمانان جهان جرأت، شجاعت، شهامت، قدرت و بیداری و بصیرت بدهد تا با تقویت روحیه ظلم ستیزی و شهادت طلبی، استقامت و پایداری هیمنه پوشالی و متفرعن سیاستگذاران استکبار جهانی را درهم شکنند و پرچم پر اقتدار عزت مسلمین را در سراسر جهان به اهتزاز در آورند.

موج توفنده بیداری اسلامی، استکبار جهانی و سازشکاران را به وحشت انداخته و هر روزبا توطئه جدید قصد فروکش ساختن شعله های نور و ایمان در قلب های ملت مسلمان و مستضعفان جهان و سرکوب مبارزان و جهادگران را دارند اما این روشنایی و بیداری هر روزبر پرتو افکنی آن افزوده می گردد و سازمان های بین المللی را که ابزاری در دستان قدرتمندان هستند به عقب نشینی وا می دارند.

امام برکت معنوی انقلاب را در گسترش موج اسلامی خواهی مسلمانان و بر مبنای اصول انقلاب می داند و اقتدار جهانی آن را در آینده ای نزدیک نوید می دهد:

... معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده است و ما اینها را سرمایه های بالقوه انقلاب خود تلقی می کنیم و هم آنهایی که با مرکّب خون طومار حمایت از ما را امضا می کنند و با سر و جان دعوت انقلاب را لبیک می گویند و به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت . (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۸۵)

حماسه جاوید نبرد ۳۳ روزه غیور مردان حزب الله لبنان با ارتش مجهز اسرائیل و تحت حمایت استکبار جهانی و نیز مقاومت دلاوران فلسطینی (حماس) در نوار غزه نشانه ای از الهام بخشی انقلاب و الگو گیری مسلمانان از استقامت مردم مبارز ایران برای پایداری و نبرد با متجاوزان است.

مقام معظم رهبری در نقش جهان شمولی انقلاب می فرماید:

ما به خاطر تحقق حیات طیبه ی اسلامی نه فقط برای خودمان بلکه برای بشریت مبارزه می کنیم... ما ثابت کرده و ثابت خواهیم کرد که اسلام می تواند با قدرت های بزرگ عالم مواجه شود و نظم ظالمانه ی دنیا را بهم بزند. استکبار هم روی همین نکته حساسیت دارد. هر ملت و دعوت و نظامی که فرهنگ سلطه ی جهانی را قبول کند استکبار با او می تواند بسازد و با او بحثی ندارد هر فرهنگ و ملت و نظامی که فرهنگ سلطه یعنی حاکمیت خداوند ان زر و زور و امپراتورهای قدرت جهانی را ردّ بکند او در نظر و چشم آنها مبغوض است. امروز اسلام و ما این نظام سلطه را در دنیا ردّ می کنیم و اورا محکوم می سازیم و مسئول بدبختی ملت ها و انسان ها در سراسر عالم می شماریم. (حدیث ولایت، ج ۳، ص ۲۱۰)

و صدور انقلاب هم جز به گسترش و عرضه اسلام ناب نمی باشد چنان که معمار بزرگ انقلاب فرمود:

اسلام هم تکلیف دارد بر شما که مظلومین را نجات بدهید از دست کفار... می خواهیم اسلام صادر بشود، ما که نمی گوییم که می خواهیم با سرنیزه صادر بکنیم؛ ما می خواهیم با دعوت، با دعوت به همه جا اسلام را صادر کنیم. ما می خواهیم یک الگویی از اسلام در عالم- و لو یک الگوی ناقصی باشد- نشان بدهیم که همه عقلای عالم غیر از آنهایی که جنایتکارانِ بالذات هستند، همه ملت های مظلوم بفهمند که اسلام چی آورده و می خواهد چه بکند در دنیا... . (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۵۷)

۶. استقلال همه جانبه

دورانی که نهال نو پای انقلاب اسلامی در دل ها جوانه می زد و پایه های آن در جامعه هر روز محکم تر می شد نظام بین الملل تحت سیطره ابر قدرت شرق و یا غرب قرار داشت و هیچ کشوری از نظر ایدئولوژی، ساختار حکومت، طرح و برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی استقلال نداشت و ناچار به یکی از قدرتها وابسته بود. این دو قدرت در رقابت با یکدیگر برایت قسیم طعمه و دستیابی به نفت، معادن و ذخایر دیگر کشورها کودتا یا انقلاب هایی را طراحی کردند، از این رو هیچ انقلاب یا کودتایی بدون پشتوانه یکی از قدرت ها امکان پذیر نبود.

انقلاب اسلامی ایران طلسم وابستگی ها را شکست و با اتکا به مبانی دینی و شعائر اسلامی با نفی قدرت سوسیالیسم و مارکسیسم شرق و سرمایه داری و امپریالیسم غرب و طرح شعار نه شرقی و نه غربی منافع قدرت های بیگانه را از کشور قطع کرد و این یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی بود که آنرا از همه انقلاب ها متمایز ساخت. امام این جوشش و قیام مردمی و مستقل و بی نظیر را چنین می ستاید:

کاری که شما جوانها کردید در دنیا بی نظیر است. هیچ کشوری را شما سراغ ندارید که از ابرقدرتی بریده باشد و به ابرقدرت دیگری اتصال پیدا نکرده باشد. بی استثنا تمام کشورهای دنیا یا در تحت سلطه مستقیم یا غیر مستقیم این ابرقدرت اند یا در تحت سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آن ابرقدرت. و شما تنها هستید در دنیا که فاتحه هر دو را خواندید و دست هر دو را کوتاه کردید و می خواهید شما خودتان باشید. می خواهید مستقل باشید. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۹۱.)

از نظر امام، انقلاب اسلامی علاوه بر استقلال از ابر قدرت ها از نظر وضعیت درونی نیز مستقل از گروه ها و احزاب می باشد و به هیچ قشر یا ارگان خاصی از اجتماع و یا ایده ای سازمانی تعلق ندارد.

انقلاب ایران، انقلاب غیر وابسته است؛ یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملی است لکن بر اساس اسلام؛ انقلاب، اسلامی است، نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام می گرفت که وابستگی در کار نبود، الا یک وابستگی و آن وابستگی به مبدأ وحی و وابستگی به خدای تبارک و تعالی. (همان، ج ۱۵، ص ۱۴۶ ۱۴۷)

همچنین از نگاه ایشان نظام جمهوری اسلامی نشأت گرفته از آرمان های انقلاب اسلامی نیز مستقل از همه وابستگی ها و تحت پرچم خداوند و نهضت حسینی قرار دارد.

این کشور ما که قیام کرد، از اول هم که قیام کرد، جمهوری اسلامی و استقلال کامل و «نه شرقی و نه غربی» را اعلام به دنیا کرد و از اول اعلام کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت امریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم؛ ماییم و تحت عنایات خدای تبارک و تعالی و پرچم توحید که همان پرچم امام حسین- علیه السلام- است. (همان، ج ۱۷، ص ۵۹)

یکی از دلایل توطئه های مشترک ابر قدرت های جهان و تحمیل جنگ و محاصره اقتصادی در دهه اول و شبیخون فرهنگی در دهه دوم و تهمت های سیاسی و تهدیدات نظامی در دهه سوم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در همین استقلال همه جانبه و طرد سیاست های سلطه طلبانه قدرتمندان جهان نهفته است. مقام معظم رهبری ضمن تبیین واژه استقلال و بیان سرگذشت رویدادهای سده اخیر در کشور ایران، استقلال انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را از جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و باورهای دینی به طور مبسوط تحلیل و تفسیر نموده و درباره استیصال دشمنان در برابر خودباوری و استقلال نظام مردم سالاری دینی می فرماید:

این دو اردوگاه غرب و شرق با یکدیگر هم به شدت مقابله داشتند و هم دیگر را نفی می کردند وقتی جمهوری اسلامی این سبک جدید حکومت پدید آمد هر دو اردوگاه با حیرت و سپس با وحشت در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتند! علت چه بود؟ علت این

بود که جمهوری اسلامی دارای خصوصیاتی بود که هر دو سبک رایج در آن دو اردوگاه را نفی می کرد... آن دو سبک حکومت که در شرق و غرب رایج بود مشترکاتی داشتند... و با این خصوصیات مشترک اسلام مخالف بود و اعلام مخالفت کرد و گفت که حکومت جمهوری اسلامی استقلال کامل ملت تحت تابعیت خود را تضمین و تأمین می کند، این استقلال کامل شامل استقلال سیاسی و بالاتر از همه استقلال فرهنگی است. (حدیث ولایت، ج ۴، ص ۴۹ تا ۵۵ و نیز ر. ک: خطبه های نماز جمعه تهران ۱۰ / ۱ / ۶۹ و بیانات در دیدار با مردم قم، ۱۴ / ۷ / ۷۹)

با فروپاشی نظام سوسیالیستی و کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به طور آشکار و برخی از کشورهای صنعتی آسیای شرق به طور مخفی و پشت پرده همنوا با آمریکای جهانخوار استقلال طلبی نظام جمهوری اسلامی را برنمی تابند و توانمندی های علمی و فن آوری های نوین جمهوری اسلامی را خصوصاً در موضوع دانش هسته ای تحمل نمی کنند.

۷. احیاگر ارزشهای معنوی

سلطه قرن های متمادی نظام ستم شاهی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی و طراحی و اجرای تلاش های فرهنگی ضد دینی استعمارگران و بیگانگان به مرور زمان غبار فراموشی را بر ارزش های دینی پوشاند و هرچه فاصله نسل ها از مجد و عظمت تمدن اسلامی بیشتر شد مسلمانان از آشنایی با آموزه ها و ارزش های اصیل دینی و مشاهده تحقق آرمان ها بیشتر فاصله گرفتند. هجوم اندیشه های غرب و غربزدگان بعد از مشروطیت تحت عنوان تجدد طلبی و نوسازی جامعه، رشد ایده های انسان محوری و مادی گرایی یا ناسیونالیستی، تحقیر فرهنگ انسان ساز اسلامی و ترویج بدعت و ضد ارزش ها و ناهنجاری ها در قالب پیشرفت نوین علمی و ادبی مهم ترین سناریویی بود که سال های متمادی توسط عوامل تربیت یافته استعمار در ایران و جهان اسلام به اجرا گذاشته شد.

انقلاب اسلامی پس از قرنها توانست ایمان و اعتقاد راسخ دینی و نیاز بشر به معنویت صادق را احیا کند و جهت گیری های جامعه را به سمت تجلی آرمانها و فضیلت های فراموش شده دگرگون سازد. امام معتقد است که با خون شهیدان انقلاب اسلامی، ذکر خدا، اسلام و اخلاق و معنویات احیا شد. ایشان درباره ویژگی های انقلاب در خنثی کردن توطئه های فرهنگی و دینی می فرماید:

ملت ایران با جان و خون خود، اسلام را زنده کرد، تجدید حیات کرد برای اسلام و مسلمین، کوشش های قریب سیصد ساله ی استعمار و اجانب را خنثی کرد. قریب سیصد سال اجانب تبلیغ کردند بر ضد اسلام، تبلیغات بر ضد همه ی ادیان. (صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۶۹.)

و در تبیین تحول معنوی انقلاب می فرماید: این تحولی که الآن در جامعه ما پیدا شده است، این تحول معجزه آسا، این تحولی که راه صد ساله را در یک شب کانَّهُ پیمودند، این را کی کرده است؟ این تحول، یک تحولی  است که اگر یک استادی، عارفی، یک شخص الهی بخواهد با موعظه و نصیحت و اینها بکند، بعد از سی سال، چهل سال زحمت، ده تا پانزده تا را تربیت می کند. یک کشور سی و چند میلیونی یکدفعه از آن ظلمتهایی که بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ یکدفعه جهش کرد و در نور واقع شد، نورهای غیر متناهی. این تحولی که الآن در کشور ما هست، همه اش روی این مقصد است که از اول فریادشان بلند بود که ما اسلام را می خواهیم. (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۲۹۱ و ۲۹۲.)

مقام معظم رهبری ارزش های انسانی انقلاب را در اسلام و دین و معنویت خلاصه می کندو درباره تأثیرات عظیم آن در دنیای امروز می فرماید:

این انقلاب اولین سخنش این بود که دوره حاکمیت ارزش های معنوی آغاز شده است. کسانی که بتوانند این حرف را بفهمند و باور کنند کم بودند چون دنیا را امواج مادی گری و قدرت های مبتنی بر مادیت قبضه کرده بودند... امروزه در همه جاهای عالم ارزش های معنوی رو به احیا شدن مجدد هستند و بسیاری از آن ها احیا شده اند و مادیگری در شکل های مختلفش چه به شکل تفکرات مارکسیستی و چه به شکل خطرناک تر آن یعنی حاکمیت ماده توأم با پول و زور و تبلیغات که در استکبار جهانی و بیش از همه در حکومت آمریکا متجلی است ناکامی و ناتوانی خود را نشان داده است. (حدیث ولایت، ج ۶، ص ۲۰۵ و ۲۰۶)

تحول عمیق روحی و توجه به معنویت و کرامت انسانی، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، تقویت و گسترش روحیه جهادی و ایثارگری، شهادت طلبی، حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گیری و تجمل گرایی، حج ابراهیمی، غیرت دینی در دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلامی، رواج اخلاق فاضله، انتخاب مدیران اصلح و باتقوا، تقویت جمعه و جماعت و عدالت طلبی، در پرتو انقلاب اسلامی حیات مجدد یافتند؛ تقویت بنیه علمی و اقتصادی، هویت یابی جوانان مبتنی بر فرهنگ دینی، حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، علمی و مدیریتی، بخشی از فهرست بلند ارزش هایی است که در پرتو معنویت انقلاب اسلامی احیا شد.

انقلاب اسلامی اثبات کرد که خدایی بودن به معنای نفی انسان و مردم نمی باشد و هرگز خدا و مردم مقابل هم قرار ندارند بلکه عالی ترین برنامه تامین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان را خدای عالم و حکیم و البته مهربانتر از هر کس به انسان ارائه کرده است و اصلاً انسان، انسان نمی شود و از حیات طیبه بهره مند نمی گردد جز با لبیک گفتن به دعوت الهی «یا ایهاالذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.» (انفال: ۲۵)

۸. اتحاد و انسجام حقیقی

پیوستگی قطرات پراکنده ملت، وفاق و همدلی در تمام سطوح جامعه، برجسته ترین و گسترده ترین ویژگی است که تأثیرات مثبت و مهم ملی، منطقه ای و بین المللی آن بر همگان آشکار است.

در فرهنگنامه انقلاب اسلامی، برخلاف دیدگاه برخی سیاست بازان انقلاب ها و طراحان کودتا ها «وحدت» نه به عنوان یک تاکتیک مقطعی یا ابزار مصلحتی برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی بلکه به عنوان یک مدخل استراتژی مطرح بوده و هست، زیرا این اصل سرنوشت ساز ریشه در آموزه وحیانی «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» (انفال: ۱۰۳) دارد و از آغازین روز انقلاب تاکنون در تمام رویدادها و نشیب و فرازها به عنوان یک اصل مهم و راهبردی راهگشای بسیاری از مشکلات و دفع نابسامانی ها و توطئه دشمنان به شمار می آید.

اتحاد، همدلی و همبستگی کلیه اقشار یکی از عوامل مؤثر نصرت الهی و پیروزی انقلاب اسلامی است چنان که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید: ید الله مع الجماعه. دست خدا با گروه مردم است. (سنن ترمذی، ج ۳، ص ۳۱۶)

انسجام نیروهای انقلابی یکی از شرایط اساسی موفقیت و استمرار هر حرکت بزرگ و انقلابی و مردمی است لکن وحدت و انسجام اصناف و قشر های مختلف و یکپارچگی اندیشه های مختلف نیازمند مبنا و ملاکی مستحکم است که بتواند محور وحدت و هماهنگ کننده تمام نیروها و افراد باشد و در انقلاب اسلامی علاوه بر منافع مشترک و دشمن واحد مبنای وحدت جهان بینی واحد و ایمان و اعتقاد قلبی است که تزلزل ناپذیر و غیر قابل نفوذ بوده و قلوب را متحد می کند و بنا براین وحدت حقیقی یکی از مؤلفه های مهم و برجسته و منحصر به فرد در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران است که در هیچ انقلابی به این گستردگی و نقش آفرینی نظیر ندارد. در اینجا به اختصار به برخی از زمینه های پیدایش و پایداری وحدت اشاره می شود:

اول، زمینه های فرهنگی، دینی و معنوی ایجاد وحدت است؛ قرآن و دو اصل همگانی توحید و نبوت در مکتب حیاتبخش اسلام بستر مناسبی جهت وحدت همه فرقه های اسلامی است از این رو در دوران انقلاب تمام مذاهب اسلامی در اقصی نقاط کشور تحت پرچم انقلاب گرد آمدند.

ایام الله نیز از زمینه های فرهنگی و اعتقادی برای اتحاد اسلامی و جامعه انقلابی مردم ایران بود و امام خمینی (س) به بهره برداری از این ایام مذهبی برای ایجاد وحدت می فرماید:

اسلام این قدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است یعنی روزهایی را پیش آورده که با خود این روزها و انگیزه ی این روزها، تحکیم وحدت می شود، مثل عاشورا، اربعین و قرآن کریم پافشاری دارد این مطلب که متفرق نباشند مردم، مسلمین از هم، ید واحده باشند، معتصم به حبل الله. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۴۳۷-۴۳۸.)

البته در عرصه منطقه ای و بین المللی جهان اسلام عواملی چون مناسک حج، جمعه و جماعت، عید فطر و قربان و حمایت از محرومین و مستضعفین و... دیگر مؤلفه هایی است که زمینه های شکل گیری وحدت جهان اسلام را به وجود می آورد و پیروزی انقلاب اسلامی احیای این ایام و تبلیغ بر گسترش آن ها و توجه جهان اسلام را به همگرایی و هم اندیشی مسلمانان برای اتفاق نظر بر مشترکات فراهم کرده است.

مقام معظم رهبری وحدت بر محور مشترکات دینی و اعتقادات مذهبی و بستر های فرهنگی و ارزشی را درس بزرگ امام در رهبری انقلاب اسلامی می داند و بر استمرار آن تأکید می ورزد:

همه ملت ایران این درس پر مغز و کوتاه را از امام عزیزمان به یاد داشته باشند و وحدت کلمه بر محور اسلام را فراموش نکنند «و اعتصموا به حبل الله جمیعاً» به ریسمان الهی چنگ زنید و بر محور اسلام متحد شوید این اتحاد علاج همه ی دردها و کوبنده تمام دشمنان است. اکسیر اعظم برای پیروزی ملت ایران همین یک نکته است، اتحاد کلمه بر اساس اسلام. (حدیث ولایت، ج ۱، ص ۲۸۹ و ۲۹۰.)

وحدت بر محور ایمان یک امتیاز و ویژگی دیگر هم دارد که با جلوگیری از ورود نیروهای غیر خودی و بدون ایمان مانع آسیب رسانی به وحدت و انسجام جامعه می شود و صف مؤمنین را از غیر اهل ایمان و غیر خودی جدا می سازد.

دوم، دفع دشمن مشترک است؛ عملکرد خفقان آور و ضد دینی رژیم طاغوت موجب نارضایتی عمومی از رژیم مستبد شاه شده بود، از این رو تمام توان و قدرت مردم در اعتراضات و اعتصابات بر یک نقطه متمرکز شده و آن هم حذف رژیم بود. امام این همدلی و همبستگی عظیم ملی را عامل مهم سقوط رژیم منحوس ستم شاهی و تحقق معجزه الهی می داند:

« همه رو به پیروزی رفتید و توجه به یک مقصد داشتید و آن نبودِ رژیم فاسد و تحقق رژیم الهی، و توجه به چیز دیگر نبود... لهذا دیدید که کسبها را رها کردند و بازارها را تعطیل کردند و کارها را تعطیل کردند و همه با هم توجه به یک معنا و آن خدا، توجه به دین خدا، آن توجه عمومی به دین خدا موجب این شد که خدای تبارک و تعالی هم توجه فرمود و این معجزه حاصل شد.» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۲۴۳.)

در صحنه بین المللی و جهان اسلام نیز تمرکز قوای مسلمانان بر دفع تهاجمات سیاسی، نظامی و تبلیغی آمریکا و اسرائیل قرارگرفت واین مهم ترین مؤلفه ای است که امام و رهبری بر وحدت جهان اسلام برای غلبه اسلام بر این دشمنان تأکید دارند.

در انقلاب اسلامی روش ها و ضرورت وحدت آثار و پیامدهای فراوان و با برکتی برای نظام اسلامی فراهم آورد. وحدت روحانی و دانشجو، وحدت دولت و ملت، وحدت شیعه و سنی و وحدت

اقشار مختلف با همدیگر تحت عنوان وحدت و اتحاد ملی، وحدت جهان اسلام، همدلی محرومان و ستمدیدگان مهم ترین عوامل پیروزی بر دشمن هم در انقلاب اسلامی و هم در عرصه بین المللی به شمار می آید و هر روز مسلمانان و مستضعفان شاهد شکوفایی ثمرات آن هستند.

مقام معظم رهبری استمرار حرکت تکاملی انقلاب را رهین حفظ همین روحیه وحدت ملی و همبستگی و همدلی در جهت حفظ اصول انقلاب می داند:

همه باید وحدت را بر محور اصول انقلاب و جریان صحیح نظام اسلامی و ولایت فقیه حفظ کنند، این اساس قضیه است. اگر وحدت با انسجام و استحکامی که تاکنون بوده است حفظ بماند مطمئناً این ملت و کشور به هدف های انقلاب خواهد رسید. (بیانات در جمع اقشار مختلف مردم، ۱۹ / ۷ / ۶۸)

۹. عدالت طلبی

انقلاب نشأت گرفته از معارف دینی، مبارزه با سلطه طاغوت و تشکیل حکومت اسلامی را مطلوب بالذات و هدف نهایی نمی داند و در آرمان ها و اهداف از دیگر انقلاب ها متمایز می گردد و حکومت را مقدمه تعالی ارزش های انسانی و در رأس آنها استقرار عدالت فراگیر می داند و این همان واقعیتی است که در شعار و عمل امام و امت در مراحل مختلف انقلاب تجلی یافت. تبعیض، شکاف شدید طبقاتی، و محرومیت های فراوان در بهره برداری از امکانات و استعدادها، غارتگری اموال عمومی، فساد های اقتصادی و اجتماعی هدر رفتن سرمایه های عظیم انسانی، گوشه هایی از کارنامه سیاه و ننگین رژیم دوهزار و پانصد ساله رژیم ستم شاهی بود که نسل به نسل در حاکمان ظلم ادامه داشت. جرقه انقلاب اسلامی زمینه قیام و فریاد دادخواهی مردم ایران را فراهم آورد تا با شعله ور شدن آتش خشم مردم عدالت طلب خرمن خشکیده رژیم منحوس را برای همیشه نابود کند و بساط فساد و تبعیض را برچیند.

امام در روزهای آغازین شتاب گیری نهضت مردم قهرمان این نکته مهم را به جوانان و دانشجویان تذکر می دهد همواره دفع ظلم و استقرار حاکمیت عدل را در متن شعارها و مطالبات خود قرار دهند تا هرچه زودتر شاهد سرنگونی رژیم و استقرار آزادی شوند:

سرلوحه هدفتان اسلام و احکام عدالت پرور آن باشد؛ و ناچار بدون حکومت اسلامی عدالت خواه، رسیدن به این هدف محال است. تولّا و تبرّا دو اصل اساسی اسلام است: باید با حکومت عدلْ موافق و به حاکم عادل دل ببندید؛ و از رژیم غیر اسلام و غیر اسلامی که در رأس آن رژیم منحط پهلوی است تبرّا کنید؛ و با کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سرنگون کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روی استقلال و آزادی را نمی بینید. (صحیفه امام، ج ۳، ص ۳۲۲)

این نکته روشن است که انقلاب اسلامی الهام گرفته از سیره معصومین (علیهم السلام) ویا به تعبیری استمرار سیره مبارزاتی انبیای الهی است، و همانگونه که پیامبران برای گسترش قسط و عدل؛ مبارزه با فرعون ها و طاغوتیان را آغاز کردند، دفع نظام سلطه و استثمار و غارتگران بیت المال مقدمه ای برای تحقق نظام اسلامی است و نظام اسلامی نیز راه وصول به هدفی متعالی به نام ظهور و اجرای عدالت اسلامی است و امام به این نکته مهم چنین اشاره دارد:

اصولاً احکام اسلام مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه وسایل و اداوات هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار می روند... اسلام برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده است، که در این آئین، قوانین مربوط به امور مالی، از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه ی جمع آوری مالیات از همه یاقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه ای تدوین و تنظیم شده است. (ترجمه کتاب البیع امام خمینی شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۰.)

مقام معظم رهبری نیز برجسته ترین هدف تشکیل نظام را اجرای عدالت اسلامی قلمداد می کند:

فوری ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب میزان الهی برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته در سایه قسط و عدل زندگی کنند. (حدیث ولایت، ج ۴، ص ۲۵۴)

و نسبت به محوریت عدالت در نظام های دینی می فرماید:

... اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و واقعی نه فقط دین اسلام تحقق پیداکند ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد باید بداند که اشتباه می کند هدف پیامبران اقامه قسط است «لیقوم الناس بالقسط» (حدید: ۲۵) اصلاً پیامبران آمدند تا اقامه ی قسط کنند اقامه قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست لیکن آنها که آمدند کار اولشان این است که اقامه ی قسط کنند و مردم را از شرّ ظلم و جور طاغوتیان و ظالمان نجات دهند هدف حکومت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آخر زمان هم باز همین عدل است. (همان، ج ۳، ص ۱۹۸)

و نیز تمام تلاش های سازندگی را برای تحقق عدالت اسلامی ضروری می داند و قسط و عدل را به عنوان مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان ها معرفی می کند:

این نظام اسلامی که به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل واجب ترین کارها ست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می خواهیم، برای اینکه در جامعه عدالت برقرار شود. همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده بکنند وعده ای محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسان ها

می توانند رشد کنند و به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خودشان را بهدست بیاورند. قسط و عدل یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است. (بیانات در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی ۲۵ / ۴ / ۷۶)

بنابراین موضع گیری های قاطعانه کارگزاران نظام اسلامی در برابر بی عدالتی ها و پیشگیری از ظلم و دفاع از حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم و تلاش در جهت رشد اقتصادی، تعدیل و توزیع ثروت میان طبقات مختلف مردم و ایجاد سیستم عادلانه مالیات و دستیابی تمام اقشار مردم به امکانات عمومی، فراهم ساختن زمینه های رشد استعدادهای علمی، فرهنگی و بهره وری متناسب و متعادل از امکانات مادی و معنوی نمونه هایی از تحقق عدالت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی است که امام امت در دوران حیات طیبه خویش به آن اهتمام داشتند و اکنون نیز مقام معظم رهبری چند سالی است که بر مبنای سیره امام نهضت عدالت خواهی را در میان نسل جدید پایه گذاری کردند تا این نسل در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عملکرد مسئولان نظام را با معیارهای ترسیم شده عدالت خواهانه رهبری محک بزنند و ارزیابی نمایند و صراحتاً مطالبات عدالت طلبانه خود را در مجامع عمومی مطرح سازند تا انقلاب اسلامی از مسیر انبیایی خود منحرف نشود.

۱۰. پویایی و پایایی

آخرین ویژگی انقلاب در این مقاله که سخن پایانی نیز به شمار می آید تحرک و شتاب انقلاب درمسیر تکاملی ترسیم شده تا دستیابی به هدف نهایی آن است. انقلاب اسلامی نه تنها محدود به مکان خاصی نیست و آرمانهایش جهانی است و نه تنها تک بُعدی نیست و به لحاظ قلمرو جامعیت دارد بلکه به لحاظ زمانی هم استمرار دارد و هرگز خاتمه نمی یابد و به اعتبار اهداف بلند و جهت گیری هایش همواره در حرکت و پویایی می باشد بخلاف انقلاب های دیگر که دوران خاص و محدودی دارند که پس از سپری شدن آن دوران دیگر از حرکت توفنده مردمی و مبارزات و شور و هیجان انقلابی خبری نیست و لذا در آنجا پس از شکل گیری نظام جایگزین سخن از ختم انقلاب قابل توجیه و منطقی است اما انقلاب اسلامی دارای اهداف پایان ناپذیری است که همواره استمرار دارد.

مقام معظم رهبری فرجام ناخوشایند برخی از نهضت های معروف ضد استبدادی و استعماری تاریخ پر نشیب و فراز ایران را که نتوانستند به اهداف خود به طور کامل دست یابند این گونه تحلیل می کند:

قیام های علویان، قیام های سربداران، قیام سید جمال الدین، قیام تنباکو، قیام جنگل و حتی نهضت ملی نفت و بسیاری از قیام ها و جنبش های اسلامی و ایرانی دیگر از سرکوب، انحراف و تحریف دشمنان مصون نمانده است. (مقدمه مقام معظم رهبری، صحیفه نور، ص ۱۰)

اما انقلاب اسلامی ایران با عنایات خاص الهی و به پیروی از سیره معصومین (علیهم السلام) و با رهبری های حکیمانه و پیامبر گونه امام خمینی (س) به گونه ای شکل گیری و پایه گذاری شد و سپس فرایند تثبیت نظام جمهوری اسلامی آنچنان زیرکانه و ماهرانه و مستحکم تحقق یافت که دشمنان نتوانستند در ماه های اول انقلاب و نظام اسلامی آن را سرکوب یا منحرف کنند. اکنون نیز با سیاست ورزی خردمندانه و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مسیر تکاملی خود را می پیماید و عزت و اقتدار خود را روزافزون می کند.

در اندیشه امام و رهبری انقلاب اسلامی ایران از دامنه فیض و عنایت غیبی الهی سرچشمه گرفته و با عبور از سنگلاخ های پرنشیب و فراز سرانجام به دریای بی کران مهدویت می پیوندد. به همین دلیل امام به صراحت اعلام می کند:

مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت- ارواحنا فداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۲۷)

و خطاب به رزمندگان اسلام و بسیجیان سلحشور که کارنامه درخشان مدیریت آمیخته به حماسه آنان در دوران دفاع مقدس بر تارک تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران می درخشد این دلیر مردان را به پویایی و استمرار تلاش های انقلابی و ایثارگری در عرصه نظام بین الملل برای فتح سنگرهای کلیدی جهان فرا می خواند:

شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است، انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای شماست . (همان، ص ۱۹۵)

از نگاه امام و رهبری این معجزه قرن و هدیه الهی پیش در آمدی برای تحقق وعده الهی است که آیات قرآن کریم به آن اشاره دارند و در جامعه مهدوی با تکامل عقلانیت و نبوغ فکری و گسترش عدل، احیا و تحقق همه اندیشه ها انقلاب و اسلام و اجرای حدود و احکام الهی چهره جمیل اسلام تمام رخ نمایان می شود. از این رو باید تمام طرح ها و راهبردها و سیاست های کلی نظام و اجرای سند چشم انداز بیست ساله در راستای تحقق حکومت جهانی مهدوی پایه گذاری شود تا انقلاب اسلامی که طلیعه عصر مهدویت است راه را برای ظهور مصلح کل مهیا سازد و جهان بشریت به صلح و عدالت آراسته گردد.

مقام معظم رهبری خواهان همت و تلاش همه ارکان نظام در جهت استمرار پویایی انقلاب اسلامی و تجدید بنای عمارت رفیع تمدن فرهنگ ساز اسلامی و زمینه سازی ظهور مهدی موعود (عج) و تحویل نظام اسلامی به صاحب اصلی آن است:

هدف پی ریزی یک تمدن است؛ یک حرکت عظیم است. برای این باید ارتش ما و سپاه ما، دستگاه های ما، وزارتخانه های ما، نیروی انتظامی و غیره باید خودشان را آماده کنند. (بیانات در دیدار با هیات امنا و مسئولان و اساتید دانشگاه علوم استراتژیک ارتش، ۱۵ / ۱۰ / ۷۳)

شما موظفید این نظام را به شکل پیراسته سالم و خالص حفظ کنید و به همان شکلی که شود به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه تحویل داد. این وظیفه بزرگ شما جوان هاست. (بیانات در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه، ۶ / ۱۱ / ۷۱.)

ایشان ضمن انتقاد شدید از کسانی که تحت تاثیر القاءات دشمنان سخن از ختم انقلاب می گویند و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی را پایان عصر انقلاب می دانند می فرماید:

مگر می شود انقلاب تمام بشود؟ انقلاب تمام بشود یعنی تمام این روند منقطع بشود... انقلاب زنده است. آن روزی که دشمن این انقلاب بتواند این روند و این حرکت را متوقف بکند انقلاب شکست خورده است، آن روزی که دشمن بتواند این حرکت زمانگیرِ دشوارِ نَفَس گیر بمعنی دگرگونی تدریجی را که کار انقلاب است در بنیان های جامعه متوقف کند، انقلاب را شکست داده است اگر بتواند آن را کُند بکند انقلاب را عقب رانده است هرچند شکست هم نداده باشد انقلاب ادامه دارد مگر می شود انقلاب تمام بشود. (سخنرانی در دانشگاه امام حسین، اردیبهشت ۱۳۷۷)

امید است با همت نسل دیروز در تبیین صحیح و دقیق ابعاد انقلاب و معارف دینی و تلاش نسل امروز در جهت اقتدار و سرافرازی نظام و خودباوری آینده سازان این وعده الهی محقق شود.

ان شاء الله.

. انتهای پیام /*