نامه
چگونگی ارسال نامه ها
نامه به آقای محمد حسن اعرابی درباره چگونگی ارسال نامه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1353

زمان (قمری) : ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 63

موضوع : چگونگی ارسال نامه ها

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اعرابی، محمد حسن

نامه به آقای محمد حسن اعرابی درباره چگونگی ارسال نامه ها

نامه

‏زمان: زمستان 1353 ه . ش. / 1395 ه . ق.‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: چگونگی ارسال نامه ها‏

‏مخاطب: اعرابی، محمد حسن‏‎[1]‎

‏    ‏‏... اگر چه تازه کاغذ نوشته ام لکن چون از شماها و دیگران اخیراً مکتوبی نمی رسد و‏‎ ‎‏شایع است که مکاتیب ممنوع است. لهذا از طرف دیگر نوشتم شاید برسد. شما اگر‏‎ ‎‏می خواهید، کاغذ به آدرسهای زیر بنویسید؛ و نیز به وسیلۀ آقای قرهی‏‎[2]‎‏ یا شخص‏‎ ‎‏دیگر به اشخاصی که در تهران هستند و می خواهند وجه برسانند بگویید که مکتوب از‏‎ ‎‏طریق سابق نمی رسد؛ به این آدرسها بنویسند:‏

‏     1ـ آقای غروی 2ـ آقای حق شناس 3ـ حاج سید محمد حسین لنگرودی 4ـ حاج آقا‏‎ ‎‏مرتضی تهرانی 5ـ حاج آقا مجتبی تهرانی 6ـ آقای روحانی پسر مرحوم حاج سید احمد‏‎ ‎‏قمی اخوی مرحوم حاج میرزا محمود؛ ظاهراً مسجدش در خیابان گرگان است. 7ـ حاج‏‎ ‎‏سید محمد علی لواسانی 8ـ حاج شیخ احمد مجتهدی، و همین طور دیگران. لکن باید به‏‎ ‎‏طور خصوصی باشد و به آنها سفارش شود که فاش نشود. آقای قرهی هم به همین نحو‏‎ ‎‏مکاتبه کنند. آدرسها از این قرار است:‏

‏     1ـ کویت ـ صندوق پستی 100 ـ حاج سید اسماعیل بهبهانی.‏

‏     2ـ بیروت ـ شارع النبی ـ وسیلۀ سید کمال المرعشی، حجت الاسلام آقای خلخالی.‏

‏     3ـ قطر ـ الدوحه ـ صندوق پستی 2352 ـ شیخ عیسی عبدالحمید الخاقانی.‏

‏     البته هر دفعه به یکی از وسایل، کاغذ خودتان را در پاکتی بگذارید و آن پاکت را‏‎ ‎‏جوف پاکت دیگر، و به اسم یکی از این اشخاص بفرستید؛ شاید ان شاءالله برسد.‏

‎ ‎

  • ـ این نامه از پروندۀ مبارزاتی امام خمینی در ساواک به دست آمده است. ساواک در گزارش «سری طبقه بندی شدۀ حفاظتی» خود دربارۀ این نامه می نویسد: اخیراً نامه ای از جانب خمینی به آدرس قم، حاج محمد حسن اعرابی فرستاده شده و در داخل آن، نامه ای دیگر به نام احمد خمینی موجود است. مفاد نامه به قرار زیر می باشد».متن بالا
  • ـ آقای عبدالعلی قرهی.