نامه
پرداخت وجه به مستخدمین بیت
نامه به آقای سید احمد خمینی درباره پرداخت وجه به خدمتکاران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1353

زمان (قمری) : 4 ص‍ف‍ر ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 68

موضوع : پرداخت وجه به مستخدمین بیت

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی درباره پرداخت وجه به خدمتکاران

نامه

‏زمان: 27 بهمن 1353 / 4 صفر 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پرداخت وجه به مستخدمین بیت‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏4 صفر 95‏

‏احمد عزیزم‏

‏     ان شاءالله سلامت باشید و موفق به علم و عمل صالح و تقوا و تهذیب نفس. ماها‏‎ ‎‏بحمدالله مزاجاً سلامت هستیم. در چند ماه قبل نوشتم پانصد تومان بدهید به پسر اقلیم‏‎[1]‎‎ ‎‏و ششصد و بیست تومان بدهید به فریده‏‎[2]‎‏ بدهد به دختر صغرا.‏‎[3]‎‏ مثل اینکه بنای شما در‏‎ ‎‏جواب ندادن به مطالب است. باید معلوم شود که اینها رسیده یا نه. اگر تاکنون نداده اید‏‎ ‎‏بدهید و بنویسید، یا نرسیده بگویید؛ بنویسد. به نور چشمان دختران و به خانم خودتان‏‎ ‎‏سلام برسانید. حسن‏‎[4]‎‏ را می بوسم. والسلام.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

  • ـ اقلیم یا اقلیما، از مستخدمین بیت امام.
  • ـ خانم فریدۀ مصطفوی، دختر امام خمینی و همسر آقای اعرابی.
  • ـ مستخدم بیت امام.
  • ـآقای سید حسن خمینی، فرزند آقای سید احمد خمینی.