نامه
تذکراتی پیرامون وجوه شرعی
نامه به آقای سید مرتضی پسندیده، تذکراتی درباره وجوه شرعیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ف‍روردی‍ن‌ ‭1354

زمان (قمری) : 8 ربیع الثانی ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 82

موضوع : تذکراتی پیرامون وجوه شرعی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده، تذکراتی درباره وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: 31 فروردین 1354 / 8 ربیع الثانی 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: تذکراتی پیرامون وجوه شرعی‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏8  ع2  95 ـ به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم مبارک زیارت؛ سلامت و سعادت‏‎ ‎‏حضرتعالی را خواهانم.‏

‏     1ـ مبلغ سه هزار آقای خاتمی‏‎[1]‎‏ و مبلغ دو هزار آقای حاج میرزا فرج الله که از یزد‏‎ ‎‏آمده بود پرداختم. و نیز مبلغ پنج هزار را سابقاً به آقای خاتمی و سیصد و شصت به آقای‏‎ ‎‏سیبویه که از یزد بود پرداخته ام و اطلاع داده ام.‏

‏     2ـ سابقاً حواله ای کرده بودید که به آقای آقا شیخ حسن کروبی بدهم و دادم. ثانیاً‏‎ ‎‏نوشته اید، و من نمی دانم غیر از آن است یا همان؟ مرقوم دارید. و این تکرارها موجب‏‎ ‎‏زحمت حضرتعالی و من است. بهتر آن است به آنها بگویید به وسیلۀ دیگری بفرستند؛‏‎ ‎‏مثل مثلاً آقای مدنی طرف آقای خلخالی‏‎[2]‎‏. راجع به آقای کروبی زودتر جواب بدهید،‏‎ ‎‏تکلیف معلوم شود.‏

‏     3ـ اقلامی که به خط آقای قرهی‏‎[3]‎‏ بود همه واصل شده است ـ هم اول ذی القعده و‏‎ ‎‏هم 25 ذی الحجه و هم 12 صفر ـ چه وسیلۀ فاخری و چه وسیلۀ دیگر.‏

‏     4ـ صاحب اجازۀ جوف‏‎[4]‎‏ در «داراب» است؛ اگر صلاح دیدید بفرستید، گفته شد که‏‎ ‎‏شخص صحیحی است.‏

‏     ‏‏5ـ اگر یک مرکزی که بتوانم نامه ها را بفرستم معلوم کنید بهتر است. در تهران باشد اصلح است.‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید روح اللّه خاتمی.
  • ـ آقای نصراللّه خلخالی.
  • ـ آقای عبدالعلی قرهی.
  • ـ آقای نسّابه             اجازه نامۀ مورخ 19 / 1 / 1354 ه . ش.