نامه
توصیه به معالجه بیماری ـ نبود امکان انتشار اعلامیه و ...
نامه به آقای سید حمید روحانی (انتشار اعلامیه و نبود امکان طبع و نشر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1354

زمان (قمری) : ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 103

موضوع : توصیه به معالجه بیماری ـ نبود امکان انتشار اعلامیه و ...

زبان اثر : فارسی

مخاطب : روحانی (زیارتی)، سید حمید

نامه به آقای سید حمید روحانی (انتشار اعلامیه و نبود امکان طبع و نشر)

نامه

‏زمان: 1354 ه . ش . / 1395 ه . ق .‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: توصیه به معالجۀ بیماری ـ نبود امکان انتشار اعلامیه و ...‏

‏مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید‏

‏ بسمه تعالی‏

‏     ان شاءالله تعالی موفق و رفع نقاهت بشود. خوب است به بغداد مراجعه کنید و‏‎ ‎‏معالجه کنید، مسامحه صحیح نیست. اگر تصمیم گرفتید، من مطلع شوم. راجع به اعلامیه،‏‎ ‎‏این کتاب که فرستاده اید‏‎[1]‎‏ دارم ولی ناقص است، در هر صورت عجالتاً مردد هستم،‏‎ ‎‏چون اخیراً که در رادیو و روزنامه ها تعرض به اینجانب شده است خوش ندارم دنبال آن‏‎ ‎‏کاری بکنم،‏‎[2]‎‏ علاوه وسایل طبع و نشر، نه اینجا و نه لبنان و نه ایران موجود نیست.‏

‏    ‏‏از کسالت آقای ابوی متأثر شدم.‏‎[3]‎‏ خداوند ان شاءالله تعالی شفا عنایت فرماید. به‏‎ ‎‏احمد‏‎[4]‎‏ نوشتم از ایشان عیادت کنند در صورت امکان، و اگر کاری دارند انجام دهند. و‏‎ ‎‏به وسیلۀ مسافرینِ ایران، امروز می فرستم. والسلام علیکم.‏

‏     تقویم را هم فرستادم‏‎[5]‎‏ خدمت شما، چون من تقویم دارم.‏

‎ ‎

  • ـ کتابی دربارۀ «جنایات 2500 سالۀ شاهنشاهی» که در عراق منتشر شده بود.
  • ـ در پی اخراج علما و ایرانیان مقیم عراق توسط رژیم بعثی در سال 54، سازمان امنیت و رژیم شاه در ایران نیز بر دامنۀ تبلیغات علیه امام خمینی و مبارزین افزود که منجر به قیام طلاب در 15 خرداد سال 1354 در مدرسۀ فیضیه و یورش مأمورین و دستگیری متحصنین گردید.
  • ـ آقای سید علی احمد زیارتی که از سوی رژیم شاه به کاشان تبعید شده بود.
  • ـ آقای سید احمد خمینی.
  • ـ تقویم منتشره توسط هواداران جبهه ملی خارج کشور.