نامه
خانوادگی
نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 م‍رداد ‭1354

زمان (قمری) : 17 رج‍ب‌ ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 107

موضوع : خانوادگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 5 مرداد 1354 / 17 رجب 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏17  رجب  95‏

‏احمد عزیزم‏

‏     ان شاءالله سلامت باشید. اینجانب بحمدالله تعالی با سایرین سلامت هستیم؛ لکن‏‎ ‎‏گرفتاریها و ناراحتیها زیاد است و شما نمی توانید مطلع شوید از آن؛ و اینکه چه‏‎ ‎‏محذوراتی برای آمدن خانم ( شرعاً و عقلاً )‏‎[1]‎‏ است. پشت سر هم هر کدام نامه‏‎ ‎‏می نویسید، از آمدن ایشان می نویسید و موجب ناراحتی ایشان و من می شوید. اگر‏‎ ‎‏محذور نداشت آمده بودند. امید است خداوند رفع کند ـ که با سلامتی ـ شماها نیایید و‏‎ ‎‏ایشان بیایند. به همۀ دخترها و به خانم خودتان سلام برسانید. مرقومات حضرت آقا‏‎[2]‎‏ را‏‎ ‎‏جواب داده ام؛ به ایشان پس از سلام تذکر دهید. والسلام.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

  • آقای سید احمد خمینی در این باره چنین مرقوم داشته اند:1ـ علی الظاهر [از] «شرعاً» معلوم می شود حضرت امام پول شخصی شان تمام شده بود. به امام پول غیر سهم که از مال اشخاص مختلف بود و به صورت هدیه، فراوان داده می شد؛ ایشان آن را هم به فقرا و مستمندان می دادند؛ حتی بعد از انقلاب هم این کار ادامه داشت. علاوه بر پول، اشیایی که به ایشان به عنوان هدیه داده می شد توسط حجت الاسلام حاج سید کمال اصفهانی به فروش می رسید و خود ایشان به فقرا می داد. «عقلاً» هم احتمال ممانعت ساواک از مراجعت ایشان والدۀ اینجانب به نجف زیاد بود.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.