پیام
بیداری و رشد سیاسی ملت
پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (رشد سیاسی ملت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 م‍ه‍ر ‭1354

زمان (قمری) : 17 رم‍ض‍ان‌ ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 113

موضوع : بیداری و رشد سیاسی ملت

زبان اثر : فارسی

مناسبت : برگزاری هفتمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا

مخاطب : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا

پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (رشد سیاسی ملت)

پیام

‏زمان: 2 مهر 1354 / 17 رمضان 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: بیداری و رشد سیاسی ملت‏

‏مناسبت: برگزاری هفتمین کنگرۀ اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا‏

‏مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏17 شهر رمضان المبارک 95‏

‏خدمت انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     مرقوم شریف واصل، توفیق و تأیید شما جوانان غیور و سایر دانشجویان و‏‎ ‎‏روشن بینان که در راه اهداف مقدسۀ اسلام ـ که در رأس آن بسط عدالت اجتماعی و رفع‏‎ ‎‏بیدادگریها و بی فرهنگیهاست ـ کوشش می کنید، از خداوند تعالی خواستارم. ما علاوه بر‏‎ ‎‏آن ستمکاریها و خونخواریها که در طول تاریخ از سلاطین و حکومتهای جور شنیده و‏‎ ‎‏در تاریخ خوانده ایم، در این ده سال اخیر که دورِ خروج ملتهای ضعیف از یوغ استعمار‏‎ ‎‏است، شاهد بزرگترین و وحشتناکترین جنایات رژیم منحط ایران بوده که برای حفظ‏‎ ‎‏منافع اجانب از هیچ جنایت و خیانتی کوتاهی نکرده؛ شاهد اتلاف بیت المال مسلمین و‏‎ ‎‏صرف ذخایر ملت گرسنه در راه خواستهای اجانب، شاهد خریداری میلیاردها دلار‏‎ ‎‏اسلحه برای حفظ پایگاههای نظامی اجانب، شاهد وام دادنها و وام گرفتنهای مخالف‏‎ ‎‏قانون و عقل، شاهد کشتارها و حبسها و شکنجه های قرون وسطایی. لکن آنچه موجب‏‎ ‎‏امید و آرامش است طلیعۀ بیداری ملت و رشد سیاسی طبقات مختلفه است. از رشد ملت‏‎ ‎‏است که نقشه های شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت‏‎ ‎‏می شود؛ رشد ملت است که حزب ساختگی شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا‏‎ ‎‏کرد و شاه را  گرفتار آشفتگی و هیجان کرد؛ رشد ملت است که با همۀ ارعاب و تهدید در‏‎ ‎‏انتخابات مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتی جیره خواران و بستگان به دستگاه؛ رشد‏

‏سیاسی دانشجویان قدیم و جدید است که به تبلیغات چند صد سالۀ اجانب و نقشه های‏‎ ‎‏تفرقه انداز استعمار پشت پا زده و در صف واحد در مقابل رژیم، مردانه ایستاده و از‏‎ ‎‏حقوق ملت مظلوم دفاع می کنند، و از شکنجه ها و حبسها و محرومیتها هراس ندارند؛‏‎ ‎‏رشد دانشجویان قدیم و جدید است که در بزرگداشت 15 خرداد، روز رستاخیر ملت،‏‎ ‎‏در سراسر کشور به تظاهراتی دست زدند که شاه را دچار سرگیجه نمود و دستور حملۀ‏‎ ‎‏وحشیانه به مدرسۀ فیضیه و دارالشفا، مهد تربیت اسلامی و کانون انفجار در مقابل ظلم و‏‎ ‎‏استبداد، صادر و محصلین قرآن و فقه اسلام را به اسم کمونیست پس از زجر و ضرب و‏‎ ‎‏جرح به زندانها و سربازخانه ها کشاند که سرنوشت آنها معلوم نیست.‏

‏     با همۀ اعمال ضد اسلامی و رفتار وحشیانه با علمای اسلام، دست از تظاهرات‏‎ ‎‏ریاکارانه بر نمی دارند و در این ماه مبارک رمضان دستگاههای ناشر فحشا و مراکز رادیو‏‎ ‎‏که در طول سال به پخش مطالب ضد مذهبی مشغولند، برای اغفال ساده لوحان، به پخش‏‎ ‎‏اذان و دعا و مناجات اشتغال دارند. لکن ملتی که از ناله های جانفرسای شکنجه گاهها و‏‎ ‎‏شیون مادرهای جوانْ از دست داده مطلع است، نباید از این تظاهرات مزوّرانه اغفال‏‎ ‎‏شود. دعا که وسیلۀ مناجات با خداوند عدالت گستر است، اکنون وسیلۀ بسط ظلم و اغفال‏‎ ‎‏نادانان برای چاپیدن هرچه بیشتر ذخایر ملت شده است.‏

‏     نقطۀ روشنی که در این آخر عمر برای من امیدبخش است، همین آگاهی و بیداری‏‎ ‎‏نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است؛ و با خواست‏‎ ‎‏خداوند تعالی به نتیجۀ قطعی که قطع ایادی اجانب و بسط عدالت اسلامی است خواهد‏‎ ‎‏رسید. شما جوانان پاکدل موظف هستید، با هر وسیلۀ ممکنه، ملت را هرچه بیشتر آگاه‏‎ ‎‏کنید و از نیرنگهای گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت پرور را به دنیا معرفی‏‎ ‎‏کنید. از خداوند تعالی توفیق همه را در این امر خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎