نامه
افزایش شهریه
نامه به آقای سید احمد خمینی درباره مشکلات افزایش شهریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 م‍ه‍ر ‭1354

زمان (قمری) : 28 رم‍ض‍ان‌ ‭1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 116

موضوع : افزایش شهریه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی درباره مشکلات افزایش شهریه

نامه

‏زمان: 13 مهر 1354 / 28 رمضان 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: افزایش شهریه‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏28 شهر صیام 95‏

‏احمدم‏

‏     نامه شریف واصل، سلامت و سعادت شما و بستگان را خواستارم. مثل اینکه قدری‏‎ ‎‏بی احتیاطی نموده بودید؛ امید است زیادی شهریه اشکالی نداشته باشد‏‎[1]‎‏. شهریۀ ما نیز با‏‎ ‎‏اشخاص کم و محصل بسیار کم، خیلی زیاد شده است؛ خودتان و آقا شیخ‏‎[2]‎‏ به همان‏‎ ‎‏ترتیب سابق در ایصال عمل کنید، گر چه اگر به کویت برسد خیلی برای ما صرفه دارد و‏‎ ‎‏نماز و روزۀ‏‎[3]‎‏ مردم به خوبی داده می شود. به آقای آقا رضا‏‎[4]‎‏ هم اطلاع دهید که به‏‎ ‎‏همین نحو یا مثل سابق عمل کند.‏

‏     حضور حضرت آقا سلام برسانید و از ایشان کمال پرستاری را بکنید. از مسافرت‏‎ ‎‏آقای هندی‏‎[5]‎‏ مطلعم کنید. به همۀ دخترها و خانمها سلام برسانید.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

  • آقای سید احمد خمینی در بارۀ پاورقیهای این نامه چنین توضیح می دهند:1ـ امام معتقد بودند که زیاد کردن شهریه موجب می شود که فشار ساواک و بعضی از روحانیون وابسته به ساواک زیاد شود و بعضی از روحانیون هم تحریک شوند و در آخر معلوم شد حق با امام بود؛ چون جلو شهریۀ امام را گرفتند و شهریۀ امام به نام آیت اللّه حاج شیخ احمد آشتیانی داده می شد.
  • ـ آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی، وکیل تام الاختیار امام.
  • ـ «نماز و روزه مردم به خوبی داده می شود» برای انحراف ساواک از رسیدن نامه و یا پول سهم امام به امام است. با اینکه این نامه هارا افراد می آوردند ولی از آنجا که احتمال لو رفتن بود اینگونه نوشته می شد که حداقل حامل نامه، توجیهی ولو ضعیف داشته باشد.
  • ـ آقا رضا فرزند حضرت آیت اللّه لواسانی است؛ و اکثراً در نامه ها منظور، خود آقای لواسانی می باشد.
  • ـ آقای هندی، برادر کوچکتر امام خمینی، سفری به خارج کردند برای تب که در ایران رفع نمی شد؛ بالاخره ایشان در اثر همان تب هم درگذشت.