نامه
نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه
نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 اس‍ف‍ن‍د ‭1354

زمان (قمری) : 23 ص‍ف‍ر ‭1396

مکان: نجف

شماره صفحه : 132

موضوع : نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : میری، حیدر

نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه

نامه

‏زمان: 5 اسفند 1354 / 23 صفر 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: نحوۀ اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: میری، حیدر‏

‏خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری ـ دامت برکاته‏

‏     مرقوم شریف واصل شد. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشید. در موضوع اجازه اگر‏‎ ‎‏مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در‏‎ ‎‏محال مقررۀ شرعیه؛ و ارسال مابقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و‏‎ ‎‏اخذ قبض از ایشان، و ایصال به اینجانب تا ...‏‎[1]‎‏ به صاحبانش بدهند. و اگر اجازۀ کتبی‏‎ ‎‏خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند‏‎ ‎‏[‏‏تا اگر‏‏]‏‏ بی مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته اند و کارهای مخالف عقل و‏‎ ‎‏شرع مرتکب شده اند. از این جهت بنابر آن است که ذکر شد. ان شاءالله تعالی سلامت‏‎ ‎‏باشید. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ خوانده نشد.