نامه
شهریه طلاب پاکستان و سوریه ـ وجوه شرعی
نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره شهریه طلاب پاکستان و سوریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 اس‍ف‍ن‍د ‭1354

زمان (قمری) : 27 ص‍ف‍ر ‭1396

مکان: نجف

شماره صفحه : 133

موضوع : شهریه طلاب پاکستان و سوریه ـ وجوه شرعی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره شهریه طلاب پاکستان و سوریه

نامه

‏زمان: 9 اسفند 1354 / 27 صفر 1396‏

‏مکان:  نجف  ‏

‏موضوع: شهریۀ طلاب پاکستان و سوریه ـ وجوه شرعی‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏27 صفر 96‏

‏     به عرض مبارک می رساند، مرقوم مورخ 14 محرّم زیارت؛ سلامت و سعادت‏‎ ‎‏حضرتعالی را خواهانم. راجع به شهریۀ پاکستان و سوریه مدتها است از من تقاضا شده‏‎ ‎‏است ولی قبول نکرده ام چون آنها که در زینبیه جمع شده اند نوعاً اهل علم نیستند؛ علاوه‏‎ ‎‏بعضی اشخاص در آنجا کارهایی می کنند که مخالف مصلحت است لهذا عذر بخواهید.‏‎ ‎‏راجع به پاکستان باید به آقای شریعت در کراچی مراجعه شود اگر ایشان صلاح دیدند به‏‎ ‎‏وسیلۀ ایشان عملی شود؛ بنابراین حضرتعالی به ایشان بنویسید من هم نوشته ام که آنچه‏‎ ‎‏صلاح است عمل شود. بعضی از مطلعین می گویند اگر شهریه در آنجا داده شود جمعی‏‎ ‎‏بیکاره هجوم می آورند و موجب زحمت می شود، در هر صورت عجالتاً عذر بخواهید و‏‎ ‎‏برای رفع محذور از خودتان موکول به من بفرمایید.‏

‏     راجع به قروض آقای آقا عطاء مختارید مرحمت فرمایید. مبلغ هفتصد ریال داده‏‎ ‎‏می شود.‏

‏     آدرس آقای شریعت ـ به ایشان با احترام بنویسید ـ : کراچی پارسی کالونی 116‏

‏     اگر فرضاً بنا شد به سوریه شهریه بدهید این مقدار که مرقوم شده است کم است؛‏‎ ‎‏طلاب آنجا حدود دویست نفر یا قدری بیشتر هستند و در این صورت باید مقسّم از خود‏‎ ‎‏شما باشد و به دیگری به هیچ وجه اختیار ندهید. ممکن است از آقای خلخالی‏‎[1]‎‏ که در‏‎ ‎

‏آنجاست استفاده شود و یکی که مربوط به خود شما باشد کفیل باشد چون کارهایی با‏‎ ‎‏شهریه می شود که مصلحت نیست. از قراری که آقای آقا شیخ علی فاضل زاده به آقای‏‎ ‎‏رضوانی نوشته اند:‏

‏     1ـ به خانوادۀ اخوی ایشان، آقای شیخ احمد، که گرفتار است کمک شود.‏

‏     2ـ خود ایشان در موضوع خانه ای که خریده اند مقروض هستند.‏

‏     حضرتعالی به هر نحو صلاح می دانید عمل فرمایید و کمک کنید. قبلاً به احمد‏‎[2]‎‎ ‎‏نوشته ام: آقا محسن فرزند آقای آقا شیخ حبیب الله اراکی مدتی است در قم است و از‏‎ ‎‏حضرتعالی شهریه نرسیده، مناسب است مرحمت کنید.‏

‏     احمد چون تا مدتها احتیاج به وجه ندارد آنچه به او می دادید به طلاب بدهید،‏‎ ‎‏ان شاء الله مانع ندارد.‏

‎ ‎

  • ـ آقای نصراللّه خلخالی.
  • ـ آقای سید احمد خمینی.