پاسخ استفتاء
جواز استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتاب های دینی
پاسخ استفتای اجازه استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتاب های دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : خ‍رداد ‭1355

زمان (قمری) : جمادی الثانی ‭1396

مکان: نجف

شماره صفحه : 146

موضوع : جواز استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتاب های دینی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : عموم مسلمانان

پاسخ استفتای اجازه استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتاب های دینی

پاسخ استفتاء

‏زمان: خرداد 1355 / جمادی الثانی 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: جواز استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتابهای دینی‏

‏مخاطب: عموم مسلمانان‏

‎ ‎‏ بسمه تعالی‏

‎ ‎‏     آنچه مربوط به ترویج شرع مطهر و بیان حقایق اسلام در مقابله با حکام جور و ظلمه‏‎ ‎‏و مطّلع ساختن طبقات مردم از مسائل اسلامی است و نشر کتب مربوطه به این امور، از‏‎ ‎‏امور خیریه، بلکه بهترین خیرات است و اگر وصیت به ثلث یا نذر و عهد و غیر اینها متعلق‏‎ ‎‏به خیرات و مبرات است، صرف در این امور جایز و راجح است.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‏بسمه تعالی‏

‏     مؤمنین ـ ایدهم الله تعالی ـ مجازند عشر سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در این‏‎ ‎‏اموری که در مقابل‏‎[2]‎‏ نوشته شده است صرف کنند در تحت نظارت اشخاص مورد‏‎ ‎‏اطمینان و متدین، ان شاءالله تعالی موفق باشند.‏

‏جمادی الثانی 96‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ موضوع مطروحه در این سند در تاریخ 13 اسفند 1353، طی نامه ای استفتاء شده بود و امام خمینی به صورت موردی پاسخ داده بودند؛ که سند آن در سیر تاریخی خود درج شده است.
  • ـ منظور، اموری است که در فتوای فوق نوشته شده است.