نامه
خانوادگی، تأثر از فقدان برادر
نامه به خانم خدیجه ثقفی در خصوص ارتحال آقای هندی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 م‍رداد ‭1355

زمان (قمری) : 28 رج‍ب‌ ‭1396

مکان: نجف

شماره صفحه : 156

موضوع : خانوادگی، تأثر از فقدان برادر

زبان اثر : فارسی

مناسبت : درگذشت آقای سید نورالدین هندی

مخاطب : ثقفی، خدیجه ـ قم

نامه به خانم خدیجه ثقفی در خصوص ارتحال آقای هندی

نامه

‏زمان: 4 مرداد 1355 / 28 رجب 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی، تأثر از فقدان برادر‏

‏مناسبت: درگذشت آقای سید نورالدین هندی‏‎[1]‎

‏مخاطب: ثقفی، خدیجه ـ قم ‏‎[2]‎

‏ بسمه تعالی‏

‏28 رجب 96‏

‏خانم عزیزم‏

‏     من الآن تنها نشسته ام و به برادرم که در این آخر عمر موفق نشدم او را ببینم فکر‏‎ ‎‏می کنم. مرقوم شما واصل شد. از حال آن مرحوم نوشته بودید. فوری کاغذی نوشتم به‏‎ ‎‏وسیلۀ احمد؛ ولی تقدیر آن بود که حتی کاغذ را نبیند. تقدیر آن است که من به ملاقات‏‎ ‎‏عزیزانم نایل نشوم. از امشب مجلس ختم در مسجد شیخ‏‎[3]‎‏ منعقد است. مقدر بود که من‏‎ ‎‏به مجلس عزای برادرم بروم؛ زنده باشم و تحمل مصیبت کنم.‏

‏     تلگرافی به حضرت آقا‏‎[4]‎‏ کردم و تسلیت به فامیل گفتم. آدرس دیگران را‏‎ ‎‏نمی دانستم. شما از قِبَل من به همه خصوصاً خانوادۀ محترم او و فرزندان عزیزش پس از‏‎ ‎‏سلام تسلیت بگویید. مصطفی بحمدالله سلامت است و غالباً شام و ناهار اینجاست. از‏‎ ‎‏سلامت خودتان مطلعم کنید و به همۀ دخترها و احمد و خانمش  سلام برسانید و از قول‏‎ ‎‏من تسلیت بدهید. من با حال بسیار افسرده این نامه را نوشتم. از خداوند تعالی سلامت‏‎ ‎‏همۀ شماها را خواهانم. والسلام علیکم.‏

‏خودم‏

‎ ‎

  • ـ برادر امام خمینی.
  • ـ همسر امام خمینی که در آن ایام برای دیدار فرزندان و نزدیکان در ایران به سر می برده اند.
  • ـ مسجد شیخ انصاری در نجف.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.