پیام
ابراز تنفر از خائنین و منحرفین
پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : م‍رداد ‭1356

زمان (قمری) : ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 203

موضوع : ابراز تنفر از خائنین و منحرفین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : عمومی

پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین

پیام

‏زمان: مرداد 1356 / شعبان 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: ابراز تنفر از خائنین و منحرفین‏

‏مخاطب: عمومی‏

‏ [‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی ـ مدّ ظلّه العالی. محترماً به عرض می رساند به‏‎ ‎‏طوری که خاطر مبارک مستحضر است، اخیراً حملات ناروایی به دین مقدس اسلام مخصوصاً به‏‎ ‎‏طریقۀ حقۀ مذهب تشیع که روح اسلام است، از ناحیۀ کمونیستها و پیروان مکتب مارکس و منحرفین از‏‎ ‎‏مقام ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین بزرگوار ـ علیهم السلام ـ و نسبت به احکام دین مقدس‏‎ ‎‏اسلام، و توهین به مقام شامخ روحانیت از نواحی مختلف می گردد و متأسفانه عده ای از اینان خود را‏‎ ‎‏وابسته به حضرتعالی معرفی نموده و جزء هواداران آن جناب می دانند. متمنی است نظر مبارک خود را‏‎ ‎‏در بارۀ این موضوعات و اینگونه افراد با کمال صراحت مرقوم فرموده تا رفع هر گونه ابهام و‏‎ ‎‏سوءتفاهمی بشود.‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     اینجانب کراراً نظر خود را در این نحو موضوعات گفته و نوشته ام. بعید به نظر‏‎ ‎‏نمی آید که دستجاتی که در ایران اشتغال به فعالیتهای ضد اسلامی و ضد مذهبی دارند، با‏‎ ‎‏اختلاف اسم و روش، گروههای سیاسی باشند که با دست اجانب برای تضعیف اسلام و‏‎ ‎‏مذهب مقدس تشیع و مقام عظیم روحانیت به وجود آمده باشند، برای انصراف ملت از‏‎ ‎‏مصالح روز. این جمعیتها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامی و‏‎ ‎‏کوبیدن پاسداران آن و چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصالح خود را با‏‎ ‎‏نفوذ روحانیت ـ که یگانه حافظ قرآن کریم و احکام نجات بخش اسلام است ـ در خطر‏‎ ‎‏می بینند ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته‏

‏و گروههای به ظاهر مُنْتَحِل‏‎[1]‎‏ به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده اند.‏

‏    ‏‏اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشاندۀ‏‎ ‎‏آنها ـ چه راستی و چه چپی ـ و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن،‏‎ ‎‏اجانب نمی توانند به نحوی که دلخواه آنهاست، با کشورهای اسلامی و خصوصْ با کشور‏‎ ‎‏ایران رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهای مختلف برای شکستن این سد نقشه‏‎ ‎‏می کشند: گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی، و گاهی از راه‏‎ ‎‏ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهاییت و وهابیت، و گاهی از طریق احزاب انحرافی.‏‎ ‎‏امروز که مکتب بی اساس مارکس با شکست مواجه است و بی پایگی آن برملا شده‏‎ ‎‏است، عمال اجانب که خود بر ضد مکتب آن هستند در ایران از آن ترویج می کنند. برای‏‎ ‎‏شکستن وحدت اسلامی و کوبیدن قرآن کریم و روحانیت در ایران که مهد تربیت اهل‏‎ ‎‏بیت عصمت و طهارت است و با زنده بودن این مکتب بزرگ هرگز اجانب غارتگر به‏‎ ‎‏آرزوی غیرانسانی خود نمی رسند، ناگزیر هستند مذهب مقدس تشیع و روحانیت را که‏‎ ‎‏پاسداران آن هستند به هر وسیله تضعیف کنند و بکوبند. اُکْذوبه‏‎[2]‎‏ انتساب بعضی از این‏‎ ‎‏منحرفین را به اینجانب نیز از همین قماش است.‏

‏     من صریحاً اعلام می کنم که از این دستجات خائن، چه کمونیست و چه مارکسیست و‏‎ ‎‏چه منحرفین از مذهب تشیع و از مکتب مقدس اهل بیت عصمت ـ علیهم الصلوة و‏‎ ‎‏السلام ـ به هر اسمی و رسمی باشد متنفر و بیزارم و آنها را خائن به مملکت و اسلام و‏‎ ‎‏مذهب می دانم.‏

‏     و بدخواهان و مغرضین بدانند با این دروغها و حیله ها نمی توانند بین روحانیون‏‎ ‎‏خلاف ایجاد کنند. کسانی که به روحانیون منتسَب هستند و از اسلام و مذهب دفاع‏‎ ‎‏می کنند، لازم است از این دستجات مفسده جو تبرّی کنند و از مقام شامخ روحانیت دفاع‏‎ ‎‏کنند و از تفرق و اختلاف احتراز کنند، و با هوشیاری نیرنگهای اجانب را خنثی کنند. از‏

‏روحانیون عظیم الشأن تقاضا دارم که با طبقات جوان به چشم عطوفت و پدری نظر کنند؛‏‎ ‎‏و بر طبقات جوان است که در حفظ روحانیت و روحانیون معظم کوشا باشند.‏

‏     و اخیراً لازم است تذکر دهم که نویسندگان و متفکران محترم از تأویل و تفسیر قرآن‏‎ ‎‏کریم و احکام اسلام با آرای خود ـ جداً ـ خودداری کنند. و از جمیع طبقات ـ ایّدهم الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ تقاضا دارم که با حفظ وحدت کلمه، راه را بر دشمنان اسلام که دشمن بشریت‏‎ ‎‏هستند ببندند، و از خداوند تعالی ـ جلّت عَظَمته ـ خواستارم که قطع ریشۀ اجانب و عمال‏‎ ‎‏خبیث آنان را از ممالک اسلامی و از کشور اهل بیت بفرماید؛ «انّه ولیّ الأمر». سلام من بر‏‎ ‎‏روحانیون عظیم الشأن و بر طبقات مؤمنین ـ ایّدهم الله تعالی.‏

‏شهر شعبان 97‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ منسوب.
  • ـ سخن دروغ و بی اساس؛ جمع آن اکاذیب است.