نامه
پاسخ پیام تلگراف های دانشجویان اروپا و امریکا در فقدان آقای شریعتی
نامه به آقای ابراهیم یزدی (تشکر از تلگراف های دانشجویان در فقدان دکتر شریعتی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : م‍رداد ‭1356

زمان (قمری) : ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 207

موضوع : پاسخ پیام تلگراف های دانشجویان اروپا و امریکا در فقدان آقای شریعتی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : یزدی، ابراهیم

نامه به آقای ابراهیم یزدی (تشکر از تلگراف های دانشجویان در فقدان دکتر شریعتی)

نامه

‏زمان: مرداد 1356 / شعبان 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پاسخ پیام تلگرافهای دانشجویان اروپا و امریکا در فقدان آقای شریعتی‏

‏مخاطب: یزدی، ابراهیم‏

‏ بسمه تعالی‏

‏شعبان المعظم 97‏

‏جناب آقای دکتر یزدی ـ ایّده الله تعالی‏

‏     پس از اهدای سلام، تلگرافهای زیادی از اروپا و امریکا از طرف اتحادیۀ انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی دانشجویان در اروپا و انجمنهای اسلامی دانشجویان در امریکا از بخشهای‏‎ ‎‏مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج از کشور ـ ایّدهم الله تعالی ـ در فقد دکتر علی‏‎ ‎‏شریعتی واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتی میسر نیست و تفکیک صحیح‏‎ ‎‏نمی باشد از جنابعالی تقاضا دارم تشکر اینجانب را به همۀ برادران محترم ـ ایّدهم الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ ابلاغ نمایید.‏

‏     اینجانب در این نفسهای آخر عمر امیدم به طبقۀ جوان عموماً و دانشجویان خارج و‏‎ ‎‏داخل اعم از روحانی و غیره می باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر‏‎ ‎‏مزایای مکتب نجات بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبۀ بشر و هادی سُبُل خیر در‏‎ ‎‏دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملتها و مربی نفوس و مکمل نقیصه های نفسانی‏‎ ‎‏و روحانی و راهنمای زندگی انسانی است، برای عموم بیان کنند. مطمئن باشند با عرضۀ‏‎ ‎‏اسلام به آنطور که هست و اصلاح ابهامها و کجرویها و انحرافها که به دست بدخواهان‏‎ ‎‏انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت الله منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و‏‎ ‎‏هوسهای حیوانی نگردیده، یکسره به آن روی آورند و از برکات و انوار آن بهره مند‏‎ ‎‏شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال‏

‏سرسپردۀ آنها می دهم. ‏

‏طبقۀ جوان روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که‏‎ ‎‏تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست‏‎ ‎‏خداوند متعال دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود. و باید با کمال هوشیاری از‏‎ ‎‏عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمنهای اسلامی هستند و مطمئناً از عمال اجانب‏‎ ‎‏هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. ‏وَاعتَصمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و علیهم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران «و همگان دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده نشوید».