نامه
تذکر اصلاحاتی چند در کتاب «نهضت امام خمینی» (قبل از چاپ)
نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب «نهضت امام خمینی»)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1356

زمان (قمری) : ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 213

موضوع : تذکر اصلاحاتی چند در کتاب «نهضت امام خمینی» (قبل از چاپ)

زبان اثر : فارسی

مخاطب : روحانی (زیارتی )، سید حمید

نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب «نهضت امام خمینی»)

نامه

‏زمان: 1356 ه . ش . / 1397 ه. ق .‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: تذکر اصلاحاتی چند در کتاب «نهضت امام خمینی » (قبل از چاپ)‏

‏مخاطب: روحانی (زیارتی )، سید حمید‏

‏ بسمه تعالی‏

‏     به نظر اینجانب این قائمه‏‎[1]‎‏ حذف شود؛ چون اولاً ممکن است اشخاصی میل نداشته‏‎ ‎‏باشند ذکر آنها شود و ثانیاً تقدیم و تأخیر و اختلاف در القاب و امثال ذلک موجب‏‎ ‎‏نگرانیها است. ثالثاً ردیف کردن اشخاص محقق فاضل را با اشخاص عادی صحیح‏‎ ‎‏نیست. رابعاً اشخاص دیگری هست که اسم برده نشده و موجب نگرانی است. خامساً‏‎ ‎‏کسانی که در نجف درس حاضر شده اند ذکر بعضی دون بعض صحیح نیست و ذکر همه‏‎ ‎‏را هم صحیح نمی دانم.‏

‏     وبالجمله عدم ذکر، اصلح است؛ بسته به نظر خود آقایان.‏‎[2]‎

‎ ‎

  • ـ فهرست؛ لیست.
  • ـ آقای سید حمید روحانی در این باره چنین توضیح داده است:«هوالعزیز. دربارۀ لیست شاگردانی که در کتاب نهضت امام جلد نخست آمده است امام نظر موافق نداشتند و دلایلشان را ذکر کردند. پس از مذاکره توانستم نظر موافق ایشان را جلب کنم».