نامه
جنایات استعمار و سلطنت پهلوی
نامه تشکر به آقای یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 آب‍ان‌ ‭1356

زمان (قمری) : 21 ذی القعده ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 254

موضوع : جنایات استعمار و سلطنت پهلوی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : شهادت آقای سید مصطفی خمینی

مخاطب : یاسر عرفات

نامه تشکر به آقای یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه

پیام

‏زمان: 13 آبان 1356 / 21 ذی القعده 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: جنایات استعمار و سلطنت پهلوی‏

‏مناسبت: شهادت آقای سید مصطفی خمینی‏

‏مخاطب: یاسر عرفات‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای یاسر عرفات‏

‏رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین‏

‏     مرقوم شریف که حاکی از عواطف جنابعالی بود موجب تشکر گردید، این مصیبتها‏‎ ‎‏در مقابل مصایبی که بر اسلام و مسلمین وارد شده و می شود ناچیز است.‏

‏     اسلام عزیز قرنهاست با نفوذ اجانب، مواجه با انحرافها و کج فهمیها است. اسلام را که‏‎ ‎‏یکتا مکتب الهی مبارز است، با تبلیغات سوء عمال اجانب به شکل دیگر جلوه داده اند،‏‎ ‎‏قرآن کریم را که دستور الهی در قتال با مشرکین و مترفین و تنها کتاب آسمانی محرک بر‏‎ ‎‏ضد استعمار و ظلم است، به گونه ای دیگر وانمود نموده اند، احکام نورانی و نجات بخش‏‎ ‎‏اسلام عزیز یکی پس ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏دیگری پایمال اغراض استعمار به وسیلۀ عمال خبیث آنان‏‎ ‎‏می شود. «اسلام بزرگ» سد مقابل اجانب به دست خود فروختگان بی مایه شکسته‏‎ ‎‏می شود تا راه برای چپاول و غارتگری اجانب باز شود. سهل انگاری سران ممالک‏‎ ‎‏اسلامی و تشتت و تفرقۀ آنها موجب سلطۀ روزافزون مستعمرین بر مقدسات و مقدرات‏‎ ‎‏مسلمین شده است. ما در طول پنجاه سال سلطنت غیر قانونی دودمان سیاهروی پهلوی‏‎ ‎‏که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بوده اند، مبتلا به مصایبی بوده ایم‏‎ ‎‏که «تصغر عندها المصائب».‏‎[1]‎‏ ما در زمان شاه سابق شاهد کشتارها، چپاولها، اختناقهای‏‎ ‎

‏طاقتفرسا بودیم. ما شاهد قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن الائمه ـ علیهم‏‎ ‎‏السلام ـ بودیم. ما شاهد اسارت علمای بزرگ خراسان و آذربایجان و قتل بعض از آنها‏‎ ‎‏بودیم. ما شاهد چیزهایی بودیم که به تفصیل، آن در تاریخ آتیه ثبت خواهد شد.‏

‏     و در زمان شاه فعلی شاهد فجایعی بوده و هستیم که روی چنگیز را سفید کرده؛ شاهد‏‎ ‎‏قتل عام فجیع غیر انسانی 15 خرداد (دوازدهم محرّم) بودیم که عدد کشتگان آن به‏‎ ‎‏قراری که می گویند بر پانزده هزار نفر بالغ بود و تعداد زخمیها را خدا می داند. ما شاهد‏‎ ‎‏هجوم به مدارس دینیه و دانشگاهها بودیم که در آنها قتلها و غارتهای فراوان و اهانت به‏‎ ‎‏قرآن کریم و کتب مقدس اسلامی و هتک و ضرب طلاب علوم دینیه و آتش زدن‏‎ ‎‏کتابهای آنان و در دانشگاه ضرب و جرح جوانان و دختران بودیم. ما شاهد زندانهای‏‎ ‎‏مملو از علما و دانشمندان و آزادیخواهان که در آنها شکنجه های قرون وسطایی امری‏‎ ‎‏عادی بود و هست، بودیم.‏

‏     ما شاهد بودیم که در زمانی که مسلمین با کفار اسرائیل در حال جنگ بودند، دولت‏‎ ‎‏ایران به امر شاه، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و علما مخالفت کردند. ما شاهد‏‎ ‎‏کمکهای این مرد سیاهدل به اسرائیل بودیم و در حالی که مسلمین را آواره می کردند و به‏‎ ‎‏خاک و خون می کشیدند، نفت و اسلحه و کمکهای دیگر که بودجه آن از خون دل و‏‎ ‎‏دسترنج ملت ایران تهیه می شد در اختیار آنها می گذاشت. ما شاهد به اصطلاح‏‎ ‎‏«اصلاحات ارضی» بودیم که زراعت ایران را به باد داد و بازار برای امریکا درست کرد و‏‎ ‎‏ایران را تا لب پرتگاه کشاند. ما شاهد این همه مصیبتها و انحرافات و خیانتها بوده و هستیم‏‎ ‎‏که مصیبتهای شخصی را باید فراموش کنیم.‏

‏     و من چون مسائل لبنان را با اهمیت تلقی می کنم خوف آن دارم که همان طور که ایران‏‎ ‎‏را به شکل مستعمره برای امریکا در آورده است، با حیله های عمال خبیث سفارت در‏‎ ‎‏لبنان نیز چون ایران عمل شود و اسرائیل با خیال راحت نقشه هایش را در منطقه پیاده کند‏‎ ‎‏و شما باید با کمال هوشیاری اعمال سفارت ایران را تحت نظر بگیرید و از نیرنگهای آن‏‎ ‎‏جلوگیری کنید.‏


‏     من آنچه گفتنی است چه در ایران و چه در حال تبعید گفته ام و هر چه بگویم جزئی از‏‎ ‎‏مصیبتهای امت است ولی ناچارم برای چندمین بار تکرار کنم که تأسف شدید من در‏‎ ‎‏عدم وحدت کلمۀ سران دول اسلامی است خصوصاً دول عرب. تا زمزمۀ وحدت و‏‎ ‎‏اتفاق می شود عمال استعمار با نیرنگهای خاص خودشان موجبات اختلاف و تفرقه‏‎ ‎‏ایجاد می کنند. هفتصد میلیون یا بیشتر مسلم و صد میلیون یا بیشتر عرب نتوانسته اند‏‎ ‎‏استقلال حقیقی به دست بیاورند. و نتوانسته اند از چنگ استعمار رهایی یابند و‏‎ ‎‏نتوانسته اند مشتی یهود اسرائیل غاصب را که سرزمین مردم و تاریخ و میراث ما را به خطر‏‎ ‎‏تهدید می کنند عقب بزنند و سرزمینهای خودشان را پس بگیرند. اینها و بسیار مطالب‏‎ ‎‏دیگر است که در طول قریب به پانزده سال گفته و نوشته ام.‏

‏     وظیفۀ اسلامی و ملی شماست که اضافه بر وظایف انقلابیتان در راه آزاد کردن‏‎ ‎‏سرزمین فلسطین، در راه وحدت دول عرب و اتفاق کلمه آنها جدیت و فداکاری کنید. ما‏‎ ‎‏فداکاری و جهاد مقدس شما را فراموش نمی کنیم و از خداوند تعالی توفیق و نصرت شما‏‎ ‎‏را در راه عظمت اسلام و مسلمین خواهانیم و قطع ایادی استعمار و اشرار را امیدوار و‏‎ ‎‏آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین و مسجداقصی از صهیونیسم تطهیر شود و مردم‏‎ ‎‏فلسطین به سرزمین خویش باز گردند. والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏21 ذی القعدة الحرام 97‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ مصیبتها نزد آن کوچک است.