پیام
ادامه مبارزه تا نجات اسلام
پیام تشکر به دانشجویان خارج از کشور و تأکید بر ادامه مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 آب‍ان‌ ‭1356

زمان (قمری) : 4 ذی الحجه ‭1397

مکان: نجف

شماره صفحه : 265

موضوع : ادامه مبارزه تا نجات اسلام

زبان اثر : فارسی

مناسبت : شهادت آقای سید مصطفی خمینی

مخاطب : دانشجویان خارج کشور و مسلمانان ایران و جهان

پیام تشکر به دانشجویان خارج از کشور و تأکید بر ادامه مبارزه

پیام

‏زمان: 25 آبان 1356 / 4 ذی الحجه 1397‏‎[1]‎

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: ادامۀ مبارزه تا نجات اسلام‏

‏مناسبت: شهادت آقای سید مصطفی خمینی‏

‏مخاطب: دانشجویان خارج کشور و مسلمانان ایران و جهان‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     خدمت عموم دانشجویان محترم خارج کشور و سایر گروهها و افراد ارزنده ای که‏‎ ‎‏در اروپا و امریکا و هندوستان و سایر اقطار جهان که وقت و عمر خود را در راه اهداف‏‎ ‎‏عالیۀ اسلامی برای وصول به مدارج کاملۀ انسانیت، و نجات بشریت از اسارت به دست‏‎ ‎‏اقشاری آدم نما و درندگانی در لباس بشر صرف می کنند.‏

‏     اینجانب از تمام حضرات آقایان که در این حادثه که جزئی ناچیز از حوادثی است که‏‎ ‎‏بر فرزندان اسلام می گذرد، اظهار محبت کرده، تسلیت داده اند تشکر می کنم؛ و به همۀ‏‎ ‎‏گروهها یا افرادی که از وطن عزیز خود به علت نابسامانیها و اختناق پلیسی هجرت‏‎ ‎‏نموده اند، در جوار قبر مولای متقیان ـ علیه الصلوة و السلام ـ دعا می کنم، و توفیق هر چه‏‎ ‎‏بیشتر همه را در خدمت به اسلام، که کفیل نجات بشریت از همۀ ابعاد عقب ماندگیهاست،‏‎ ‎‏از خداوند متعال می طلبم.‏

‏     من به شما و سایر برادران که در داخل کشور زیر چکمۀ پلیس و در زندانها و‏‎ ‎‏شکنجه گاهها به سر می برند و با محرومیتها و مصیبتهای جانفرسا، دست به گریبان هستند،‏‎ ‎‏و به خاندان کسانی که در راه حق، زیر شکنجۀ شاه، جان خود را فدا کردند، امید نصرت و‏‎ ‎‏پیروزی می دهم؛ به شرط آنکه کوششها برای حق باشد و برای نصرت دین حق که با‏‎ ‎‏پیوستگی به آن از نصرت خدای تعالی برخوردار خواهید شد؛ و به شرط کوشش در‏

‏وحدت کلمه و هم پیوستگی در راه حق و برای نجات کشور خود و سایر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی تحت فشار اجانب.‏

‏     من به این جنبش و بیداری عمومی که در کشورهای اسلامی عموماً و در ایران‏‎ ‎‏خصوصاً پدید آمده، و به این تنفر و انزجار عمومی از دستگاههای ظلم و وحشیگری و‏‎ ‎‏استعمار و استعمارگران، امیدها دارم. این بیداری و تنفر عمومی، موقت و زودگذر نیست‏‎ ‎‏و تا پایان دادن به دستگاه جباران، و خاتمه دادن به ظلم ستمکاران ادامه دارد؛ و به دنبال‏‎ ‎‏ظلم بی حد دستگاههای جبار و محرومیتهای روزافزون ملتهای ستمدیده انفجاری است‏‎ ‎‏که قدرتهای دست نشانده ای را که برای دربند کشیدن ملتها و چاپیدن مخازن آنها گماشته‏‎ ‎‏شده اند در کام خود فرو می برد، و انتقام الهی از ستمکاران گرفته می شود.‏

‏     شما و ما در هر جا که هستیم و با هر وضعی که رو به رو هستیم باید خود را برادر دانسته‏‎ ‎‏و با هم، پیوستگی مستمر برقرار سازیم و با برادران داخل کشور در هر لباس که هستند‏‎ ‎‏دست برادری بدهیم، و برای رفع اختلافات که به دست اجانب رخ داده و دستگاه جبار و‏‎ ‎‏عمال اجانب پیوسته بر آن دامن می زنند کوشش کنیم. و باید بدانیم تا اختلاف بین طبقات‏‎ ‎‏ملت خصوصاً بین روحانیون و دانشجویان با روشنفکرانشان وجود دارد باید از پیروزی‏‎ ‎‏مأیوس باشیم.‏

‏     اکنون که فرصت موقت به دست آمده است باید با هوشیاری و دوراندیشی و وحدت‏‎ ‎‏کلمه، گروههای صد در صد پایبند به اسلام و علاقه مند به مسلمین از آن استفاده کنند و‏‎ ‎‏نگذارند فرصت جویانی که یک قدم و یک قلم برای اسلام و ملت شریف ایران‏‎ ‎‏برنداشته اند، اکنون از این فرصت استفاده کنند و خود را به صورت وطنخواهی و‏‎ ‎‏آزادیخواهی در بین مردم رنجدیده برای رسیدن به وزارت و وکالت داخل کنند، یا با‏‎ ‎‏نوشتن چند مقاله که در آن نه اسمی از اسلام و نه اسمی از هستۀ مرکزی فساد است، جای‏‎ ‎‏خود را بین ملت باز کنند؛ و اگر خدای نخواسته به مقامی برسند، همان خیانتها و همان‏‎ ‎‏سرسپردگیها و همان رنجها و مصیبتها تکرار شود. این نحو مقالات و اعلامیه ها از بعض‏‎ ‎‏عناصر شناخته شده، اگر با دست سازمان امنیت و برای نگه داشتن شاه که سرچشمۀ همۀ‏

‏بدبختیهای کشور و ملت است نباشد، بی شک برای صلاح ملت و حفظ اساس اسلام که‏‎ ‎‏حافظ ونگهبان استقلال وتمامیت کشورهاوضامن عدالت اجتماعی وآزادیهااست،نیست.‏

‏     آن روز که طبقات مختلفۀ مردم مسلمان از روحانی گرفته تا دانشگاهی، از مهندسها و‏‎ ‎‏دکترها گرفته تا بازاریها و کارگران و دهقانان در زیر چکمۀ عمال اجانب خُرد می شدند؛‏‎ ‎‏آن روزی که قتل عام 15 خرداد و غارت مدارس دینی و غیر آن به دست عمال اجانب‏‎ ‎‏رخ داد؛ آن روزی که زندانها از مدافعین اسلام و آزادیخواهان مملو بود؛ آن روزی که‏‎ ‎‏تاریخ پر افتخار اسلام که مبدأ عدالت و آزادی و رشد فردی و اجتماعی و سیاسی است،‏‎ ‎‏به تاریخ ارتجاعی شاهنشاهی و مجوسی گرایی برگرداندند؛ آن روز که حزب مفتضح‏‎ ‎‏رستاخیز را برای سرکوبی ملت و رواج هر چه بیشتر دزدی و ستمکاری اعلام کردند؛ آن‏‎ ‎‏روز که به اسم انقلاب سفید که خونین ترین انقلاب بود، بازار برای اربابان خود درست‏‎ ‎‏کردند و کشاورزی کشور را به دست فنا سپردند؛ آن روز که همۀ فجایع ضد مذهبی و ملی‏‎ ‎‏را مرتکب شدند، یک نفر از اینها نفس نکشید و جوانان روحانی و دانشگاهی با پشتیبانی‏‎ ‎‏ملت از کشاورز و کارگر تا بازاری جان خود را به کف گرفته از حق دفاع کردند. ‏

‏     اکنون که احتمال استفاده است، یا از شاه به پاداش انحراف اذهان از او و توجه دادن‏‎ ‎‏جنایات را به دولت، یا از ملت به احتمال تغییر رژیم، قلمها را به دست گرفته و به طور‏‎ ‎‏محدود و ریاکارانه مطالبی نوشته اند. ملت ایران و تمام طبقات، روحانی و غیره، باید با‏‎ ‎‏کمال احتیاط و روشن بینی ابتکار عمل را در دست بگیرند و این چند نفر منفعت طلب را‏‎ ‎‏مأیوس کنند. و باید شاه و دار و دسته اش بدانند که چه در ملاقات با رئیس جمهور امریکا‏‎ ‎‏موفق به تجدید نوکری و تثبیت مقام غیر قانونی بشود یا نشود، ملت ایران او را‏‎ ‎‏نمی خواهند و دست از مبارزه بر نمی دارند، تا انتقام جوانان به خون آغشته خود را‏‎ ‎‏بگیرند و اسلام و احکام آن را از دست این دودمان نجات دهند. از خداوند تعالی اصلاح‏‎ ‎‏حال مسلمین و نجات کشورهای اسلامی را از دست اجانب چپ و راست مسئلت‏‎ ‎‏می نمایم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏4 شهر ذی الحجة الحرام 97  ـ  روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفه نور دورۀ 22 جلدی، ج1، ص 252، ذیل تاریخ 24 / 9 / 56 درج شده است، اما تاریخ مندرج در ذیل نسخۀ خطی، 4 ذی الحجه 1397 می باشد.