نامه
نحوه صرف وجوه شرعی
نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره نحوه صرف وجوه شرعیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

مکان: نجف

شماره صفحه : 290

موضوع : نحوه صرف وجوه شرعی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره نحوه صرف وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: ؟‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: نحوۀ صرف وجوه شرعی‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‎ ‎‏ بسمه تعالی‏

‎ ‎‏     به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم مورخ 20 شوال در عشر دوم‏‎[1]‎‏ محرّم‏‎ ‎‏زیارت گردید. سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستار است. مطالبی که لازم است به‏‎ ‎‏عرض برسانم و من نگرانی شَدید دارم آن است که آنچه نزد آقای حاج محمدحسن‏‎ ‎‏است و قبضی در کار نیست برای ایشان و من بسیار مورد تهمت قرار می گیرد. در این ایام‏‎ ‎‏صحبتهایی از گوشه و کنار هم شروع شده است و دستگاه‏‎[2]‎‏ ممکن است بهانه ای به‏‎ ‎‏دست گیرد و در بوق کند. حتماً به وصول عریضه برای این امر فکری کنید. باید اینها‏‎ ‎‏منتقل به جای دیگر در تحت نظر یک هیأت رئیسۀ بسیار مطمئن ـ گمان می شود در آن‏‎ ‎‏بانکی که از اعضای آن آقای موسوی‏‎[3]‎‏ است که علی المحکی مرد صالحی است ـ حفظ‏‎ ‎‏شود. در هر صورت حضرتعالی برای این امر فکری بکنید که خطر عظیم برای ایشان و‏‎ ‎‏حضرتعالی و من دارد. و لازم است به طورهای مختلف ... شهریه زیاد و دو سه مقابل‏‎ ‎‏شود و اگر محذور دارد با تقیه بدهید و در ایام متبرکه تقسیم زیاد کنید و به فقرا و ضعفا‏‎ ‎‏کمک کنید. اینجانب را از ناراحتی خلاص کنید. من راجع به اینجا فکری کرده ام و‏‎ ‎‏شهریه چهل دینار زیاد می شود و تقسیمهای موسمی هم می شود. قبوض جوف از آقای‏‎ ‎‏تهرانی است که نمی دانم آقای حاج مرتضی است یا اخوی ایشان، از کسی است که در‏

‏ذیل مکتوب او سلام مرقوم فرمودید. به مسافرین سه ساله کمک زیاد کنید ... ‏‎[4]‎‏ ایشان‏‎ ‎‏کمک کنید. این سه چک را اگر وصول می شود مرقوم دارید. من وقت بیش از این ندارم‏‎ ‎‏که عرض بکنم. اشخاصی را که تعیین کردید مثل آقای راستی و دیگری مورد نظر‏‎ ‎‏اینجانب نیستند، خودم ان شاءالله اشخاصی را معیّن می کنم و اطلاع می دهم. در‏‎ ‎‏حوزه های علمیۀ شهرستانها شهریه قرار دهید. خلاصه آنچه هست به مصرف برسانید و‏‎ ‎‏انتقال از آن محل، امرِ لازم است، هم برای ایشان در صدد تهمت هستند و هم ممکن‏‎ ‎‏است برای شما و من. آنچه پدر آقای رضوانی به شما داده اند، اینجا گرفته اند آنجا بدهند.‏‎ ‎‏قبلاً هم 73 تومان بنا بوده بدهند، ایشان گفته داده اند، ولی از حضرتعالی خبری نرسید؛‏‎ ‎‏تتمۀ مطالب را بعداً عرض می کنم. حضرتعالی مرقومات را مفصل مرقوم می دارید هم‏‎ ‎‏برای خودتان زحمت است و هم من با این چشم و با این وقت نمی توانم مطالعۀ کامل‏‎ ‎‏کنم.‏

‎ ‎

  • ـ منظور، دهۀ دوم محرّم است.
  • ـ رژیم شاه و سازمان امنیت ساواک.
  • ـ آقای سیدمحمد موسوی خوئینیها، از اعضای هیأت امنای بانک تعاون اسلامی.
  • ـ خوانده نشد.