نامه
پاسخ به یازده پرسش مختلف و از آن جمله تبعید آقای پسندیده، جبهه ملی و پرهیز از مراجعه به دستگاه های رژیم شاه
نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به پرسش ایشان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍رداد ‭1357

زمان (قمری) : 6 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 439

موضوع : پاسخ به یازده پرسش مختلف و از آن جمله تبعید آقای پسندیده، جبهه ملی و پرهیز از مراجعه به دستگاه های رژیم شاه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به پرسش ایشان

نامه

‏زمان: 20 مرداد 1357 / 6 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پاسخ به یازده پرسش مختلف و از آن جمله تبعید آقای پسندیده، جبهۀ ملی و‏‎ ‎‏پرهیز از مراجعه به دستگاههای رژیم شاه‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏6  شهر صیام  98‏

‏     به عرض حضور مبارک می رساند، مرقومات شریفۀ شما گاهی خیلی طولانی زیارت‏‎ ‎‏شد؛ سلامت وسعادت حضرتعالی را خواستارم.‏

‏     1ـ راجع به آب وقفی، مکرر مرقوم شده و جواب داده ام، حضرتعالی اجاره کنید به‏‎ ‎‏هر نحو صلاح است و واگذار کنید به مردم؛‏

‏     2ـ راجع به چیزهایی که لازم است خریداری شود یا تعمیرات که مرقوم نشده، به نحو‏‎ ‎‏مطلق مجازید هر طور صلاح می دانید عمل کنید؛‏

‏     3ـ آنچه از مؤونه خارج شده است تا تخمیس شود، آنچه به واسطۀ عذری‏‎ ‎‏نتوانسته اند استعمال کنند یا نخواسته اند، خمس ندارد؛‏

‏     4ـ وجهی که بابت زمین موجود است خمس آن را احتیاطاً بدهید و بقیه را هر نحو‏‎ ‎‏می خواهید صرف فرمایید یا بفرستید؛‏

‏     5ـ راجع به مطلب آقای انواری نمی شود عمل کرد، مسکوتٌ عنه بماند؛‏

‏     6ـ اینجانب نمی توانم از جبهه ایها‏‎[1]‎‏ و نه از بزرگشان‏‎[2]‎‏ اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛‏‎ ‎‏راه آنها با ما مختلف است؛‏


‏     7ـ قضیۀ بیت را من الآن نمی توانم حل کنم هر چه اشکال باشد، لکن مطالبی که عرض‏‎ ‎‏کرده ام بعضی را تحقیق کرده ام صحیح نبوده و بعضی را اشخاصی که آنجا ملازم بودند‏‎ ‎‏انکار کرده اند و من اطلاعی ندارم. و نیز از آمدن بعضی عناصر، سؤال شده است از آقای‏‎ ‎‏ابطحی، ایشان جداً انکار کرده اند، در هر صورت عجالتاً نمی شود کاری کرد تا چه شود؛‏

‏     8ـ راجع به مراجعه به دستگاه هر کسی و هر امری باشد جداً احتراز فرمایید این امر‏‎ ‎‏بسیار برای حضرتعالی و من موهن است؛ قبلاً هم تذکر داده ام مثل اینکه به سمع مبارک‏‎ ‎‏نرسیده است؛‏

‏     9ـ راجع به رفتن قم بعد از ماه اگر چیز جدیدی پیش نیاید، به حَسَب ظاهر مانع ندارد؛‏‎ ‎‏چون حکم لغو شده است و اقامت خمین رسمیت ندارد و گمان می کنم عکس العملی هم‏‎ ‎‏نداشته باشد؛‏‎[3]‎‏ در هر صورت اختیار با حضرتعالی است؛‏

‏    ‏‏10ـ من از ناراحتی حضرتعالی ناراحت می شوم و گمان می کنم اشخاصی که می آیند‏‎ ‎‏و شکایت می کنند و موجب ناراحتی شما را فراهم می کنند خیلی مطالبشان صحیح نباشد.‏‎ ‎‏تا کنون از ایران راجع به این مطالب به من مراجعه نشده است و از قمی ها گاهی سؤال‏‎ ‎‏کردم گفته اند ما چیزی ندیده ایم؛ مقصود من آن است که حضرتعالی خودتان را ناراحت‏‎ ‎‏نفرمایید؛‏

‏     11ـ رَویه های آقایان اطراف و جوانب را مرقوم فرمودید، نامطلوب است؛ این امر از‏‎ ‎‏اول همین نحو بوده است، لکن نمی شود کاری کرد، شاید عکس العمل نامطلوب داشته‏‎ ‎‏باشد؛ باید نصیحت کرد آن هم ظاهراً بی اثر است؛ خداوند اصلاحشان فرماید. از‏‎ ‎‏سلامت خودتان مطلعم فرمایید و در امور قم نظر بدهید مورد اطاعت است. من نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی را قاطع اعلام کرده و می کنم. والسلام علیکم.‏

‎ ‎

  • ـ جبهۀ ملی.
  • ـ محمد مصدق.
  • ـ اشاره به تبعید آقای پسندیده از سوی رژیم شاه به خمین است که امام خمینی پیشنهاد بی توجهی به این امر و بازگشت ایشان به قم را داده اند.