پیام
روی کار آوردن دولت شریف امامی و فریب کاری های جدید شاه
پیام به ملت ایران درباره فریبکاری های جدید شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 ش‍ه‍ری‍ور ‭1357

زمان (قمری) : 23 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 449

موضوع : روی کار آوردن دولت شریف امامی و فریب کاری های جدید شاه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران درباره فریبکاری های جدید شاه

پیام

‏زمان: 6 شهریور 1357 / 23 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: روی کار آوردن دولت شریف امامی و فریبکاریهای جدید شاه‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‎ ‎‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‎ ‎‏     در این موقع بسیار حساس تاریخ ایران، شاه به وسیلۀ کارشناسان خود دست به توطئۀ‏

‏خطرناکی زده است که با اندکی سستی و تغافل، ملت ایران باید از به دست آوردن آزادی‏‎ ‎‏و استقلال و حقوق بشر مأیوس شود و خود را برای همه نوع اختناق و شکنجه و قتل و‏‎ ‎‏غارت مهیا کند؛ و اسلام باید از احکام نورانی خود چشم بپوشد. تبدیل مهره به مهره ای‏‎ ‎‏که از اول با اسلحۀ فریب و ریاکاری وارد میدان شده است به امر شاه، توطئۀ اغفال ملت و‏‎ ‎‏شکستن نهضت اسلامی است، و به هدر دادن خون جوانان عزیز اسلام در این پانزده‏‎ ‎‏سال و خصوص در این ماههای اخیر که دژخیمان شاه با قتل عامهای شهرستانها و جرح و‏‎ ‎‏حبس و تبعیدها روی تاریخ را سیاه کردند. اکنون که ثابت شد توپ و تانک و ارعاب و‏‎ ‎‏تهدید در مقابل ملت بپاخاسته اثر خود را از دست داده، دست به نیرنگ شیطانی زده و با‏‎ ‎‏مطالب بسیار اغفال کننده می خواهد جنایتها و خیانتهای خود را ادامه دهد.‏

‏     تاریخ پر شرف اسلام را در مجلسین تغییر داده اند‏‎[1]‎‏ و امر شاه و وزیر در مقابل‏‎ ‎‎ ‎‏مجلسین ارزش قانونی ندارد. و این امر پوچ، شاهد بزرگی است بر نیرنگ شیطانی شاه.‏‎ ‎‏امر بی ارزش به بستن قمارخانه ها، نیرنگ دیگری است برای اغفال جناح روحانی. در‏‎ ‎‏محیطی قمارخانه ها را به خاطر احترام به اسلام می بندند که تمام مراکز فحشا به قوّت خود‏‎ ‎‏باقی و برخلاف مقررات اسلامی و آیات قرآنی، ستمکاری و قتل و غارت امری عادی‏

‏برای دژخیمان شاه شده.‏

‏     در محیطی گفته می شود آزادی دادیم که بهترین فرزندان عزیز اسلام و ایران در‏‎ ‎‏حبس و زیر شکنجۀ شاهانه و در تبعید به سر می برند. در محیطی دم از احترام علمای‏‎ ‎‏اسلام می زنند که علمای اسلام در حبس غیرقانونی و در تبعیدگاهها ـ بدون مجوز ـ به سر‏‎ ‎‏می برند. اشخاصی دم از تعظیم شعائر مذهبی و احترام روحانیت و احکام اسلام می زنند‏‎ ‎‏که در طول نیم قرن شریک جرم دستگاه بوده و قوانینی که برخلاف احکام اسلام بوده‏‎ ‎‏تصویب نموده اند. ملت ایران از این رژیم و تمام مهره های آن که خدمت صادقانه به‏‎ ‎‏جنایتکار اصلی نموده و مفتخر به آن هستند متنفر و آنها را لایق هیچ مقامی نمی دانند.‏‎ ‎‏آنان در محیطی احترام به روحانیون اسلام را اعلام نموده اند که کثیری از مساجد سرتاسر‏‎ ‎‏ایران را بسته و خطبا را از گفتار ممنوع کرده اند.‏

‏     در محیطی «حکومت آشتی ملی»‏‎[2]‎‏ را اعلام می کنند که توپها و تانکها و مسلسلها‏‎ ‎‏توسط ارتش و سایر مأموران در شهرستانها مشغول سرکوبی ملتی است که حقوق اولیۀ‏‎ ‎‏بشر و اجرای احکام اسلام را خواستار است. آشتی کنیم و خون عزیزان اسلام را هدر‏‎ ‎‏دهیم! آشتی کنیم و به رژیم ظالمانه و خیانتکار پهلوی سر فرود آریم! چگونه روحانیون‏‎ ‎‏با رفتن احکام مسلّمۀ اسلام و به غارت رفتن مخازن کشور و کشتارهای بی رحمانۀ رژیم،‏‎ ‎‏به پاس آنکه گفته اند «ما به روحانیون احترام می گذاریم»، آشتی کنند و این ننگ ابدی را‏‎ ‎‏برای خود در تاریخ ثبت کنند؟!‏

‏     خواست ملت را باید از تظاهراتی که در این چند ماهه می شود به دست آورد. عموم‏‎ ‎‏ملت در تظاهرات خود می گویند: «ما شاه و سلسلۀ پهلوی را نمی خواهیم». خواست ملت‏‎ ‎‏این است، نه وعدۀ پوچ احترام به علما و نه بستن موقت قمارخانه ها، و نه امر بی ارزش  ـ از‏‎ ‎‏نظر قانون ـ به کار بردن تاریخ اسلامی به طور فریبکارانه و موقت.‏

‏     تأسف و تأثر من آن است که دستگاه ظلم، ملت و روحانیون و سیاسیون را مثل‏

‏اطفالی به حساب آورده اند که با یک توپ راضی می شوند. ملت ایران باید بداند که هیچ‏‎ ‎‏روحانی با دولت ظلم و با اشخاص ستمگر که قرآن و احکام اسلام را به بازی گرفته اند،‏‎ ‎‏آشتی نمی کند و نمی تواند بکند. آشتی کردن، مسلط کردن دژخیمان شاه است بر جان و‏‎ ‎‏ناموس ملت؛ و آن از بالاترین معصیتهای کبیره است که روحانی هر که باشد نمی تواند‏‎ ‎‏مرتکب شود و نخواهد مرتکب شد. جناحهای سیاسی و جبهه ها و نهضتها نخواهند‏‎ ‎‏آشتی کرد و نمی توانند آشتی کنند که آشتی به اسارت کشیدن ملت و از دست دادن‏‎ ‎‏مصالح کشور است، سیاسیون چنین ننگی را نخواهند مرتکب شد.‏

‏     ملت ایران بداند که در لب پرتگاهی است که با اندک غفلت سقوط می کند، و تمام‏‎ ‎‏زحمات و رنجهای چندین سالۀ او پایمال می شود و تا آخر روی سعادت را نخواهد دید،‏‎ ‎‏و در نزد خدای تعالی مسئول است. لازم است نهضت شریف اسلامی خود را تا‏‎ ‎‏برچیده شدن رژیم ظالمانه و قلدری ادامه دهید؛ و به وعده های پوچ دولت غیرقانونی‏‎ ‎‏توجه نکنید، و از اختلاف در این موقع حساس احتراز کنید؛ و هم پیوستگی خود را به‏‎ ‎‏رژیم ثابت کنید؛ و با هوشیاری خدعه های شیاطین را خنثی نمایید؛ و مطمئن باشید که‏‎ ‎‏پیروزی و سرفرازی شما نزدیک است.‏

‏     «اللهم قد بلّغت؛ و السلام علی المخلصین فی الله و المجاهدین فی سبیله».‏

‏23 شهر رمضان 98‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ تغییر تاریخ هجری قمری و هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی.
  • ـ جعفر شریف امامی که پس از جمشید آموزگار به نخست وزیری رسید و کابینۀ خود را «کابینۀ آشتی ملی» نامید.