نامه
لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده
نامه از نجف درباره لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 ش‍ه‍ری‍ور ‭1357

زمان (قمری) : 28 رم‍ض‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 453

موضوع : لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده

زبان اثر : فارسی

نامه از نجف درباره لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده

نامه

‏زمان: 11 شهریور 1357 / 28 رمضان 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده‏

‏مخاطب: ؟‏

‏ بسمه تعالی‏

‏28 شهر صیام 98‏

‏     پس از اهدای سلام، توفیق و تأیید جنابعالی را خواستار است. اَلساعه اطلاع حاصل‏‎ ‎‏شد که آقا‏‎[1]‎‏ تشریف آورده اند. شما می دانید مقدار علاقۀ من را به ایشان و وضع مزاج و‏‎ ‎‏کِبَر سن ایشان را. باید برای کارها ـ که شاید از سابق بیشتر شود ـ کمک کارهایی باشد و‏‎ ‎‏جنابعالی ناظر به امور باشید که کارها اولاً لنگ نشود و ثانیاً به ایشان تحمیل نشود.‏

‏     قبض شما فرستاده شده است. چند رسید از آقای مدنی است، بفرستید نزد ایشان که‏‎ ‎‏اینها پس از گرفتاری آقای حاج علی رسیده، در حساب وارد کنند. با ایشان مذاکره کنید‏‎ ‎‏اگر بخواهند به آن قیمت که این دفعه محسوب داشته اند حساب کنند من نمی توانم قبول‏‎ ‎‏کنم. از راه کویت صرفه دارد. از اوضاعْ اینجانب را مطّلع کنید، خصوصاً وضع بیت.‏

‏     پشت پاکتها را به اسم آقای خویی ننویسید صحیح نیست؛ به اسم آقای رضوانی یا‏‎ ‎‏کسی دیگر‏‎[2]‎‏ ‏‏[‏‏بنویسید‏‏]‏‏.‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.
  • ـ آقای علی خلخالی، فرزند آقای نصراللّه خلخالی.