پیام
ضرورت تداوم نهضت
پیام به ملت ایران درباره ضرورت تداوم نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 ش‍ه‍ری‍ور ‭1357

زمان (قمری) : 3 ش‍وال‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 454

موضوع : ضرورت تداوم نهضت

زبان اثر : فارسی

مناسبت : عید سعید فطر

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران درباره ضرورت تداوم نهضت

پیام

‏زمان: 15 شهریور 1357 / 3 شوال 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: ضرورت تداوم نهضت‏

‏مناسبت: عید سعید فطر‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     عید سعید بزرگ اسلامی را به ملت مسلمان و شجاع ایران تبریک می گویم. تبریک با‏‎ ‎‏آنهمه خونریزیهای جبارانه برای به دست آوردن راه نجات و کوششهای جوانمردانه در‏‎ ‎‏راه هدف اسلامی. ماهی که گذشت ماه فداکاری در راه حق بود؛ ماه تضاد آشکار حق و‏‎ ‎‏باطل بود و ‏اِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً‎[1]‎‏  فطر امسال، عید حماسه و جنبش هر چه بیشتر تمام‏‎ ‎‏جناحهای ملت ایران بود؛ روزی که رشد فکری و عملی ملت را به دنیا ثابت کرد و پوچ‏‎ ‎‏بودن تبلیغات پردامنۀ مخالفین نهضت را ثابت نمود؛ پیوستگی تمام جناحها را ثابت کرده‏‎ ‎‏خواستِ تمام ملت را که رفتن شاه و برچیده شدن بساط ظلم و چپاول مردم مسلمان‏‎ ‎‏است، با کمال صراحت اعلام نمود.‏

‏     مردم مسلمان ایران به دنبال برگزاری نماز عید، دست به عبادت ارزندۀ دیگری زدند‏‎ ‎‏که آن فریادهای کوبنده علیه دستگاه جبار و چپاولگر برای بپا داشتن حکومت عدل‏‎ ‎‏اسلام است که کوشش در این راه از اعظم عبادات است، و فدایی دادن در راه آن سیرۀ‏‎ ‎‏انبیای عظام، خصوصاً نبی اکرم و وصی بزرگ او، امیر مؤمنان است. اینجانب از‏‎ ‎‏فداکاریهای ملت ایران تشکر کرده و قدرت و عظمت او را در پناه قرآن و احکام اسلام از‏‎ ‎‏خداوند متعال با تضرع خواهانم.‏

‏     اکنون وظیفۀ همۀ مسلمین، خصوصاً جناح روحانی و سیاسی و بزرگان قوم، خطیر‏

‏است. ملت ما بر سر دو راهی است: پیروزی و توفیق دست یافتن به بیرون کردن شاه، و یا‏‎ ‎‏تا آخر در زیر چکمۀ دژخیمان خُرد شدن؛ با عزت و سرافرازی در مقابل خالق و خلق، و‏‎ ‎‏یا خدای نخواسته ذلت و زبونی همیشگی. و هرگز ملت مسلمان ایران تن به ذلت نخواهد‏‎ ‎‏داد.‏

‏     ملت عظیم الشأن ایران! نهضت خود را ادامه داده و هرگز سستی به خود راه ندهید، که‏‎ ‎‏نمی دهید. مطمئن باشید ـ به امید خدا ـ پیروزی و سرافرازی نزدیک است. پس از ماه‏‎ ‎‏رمضان گمان نشود که تکلیف الهی فرقی کرده است؛ تظاهرات کوبنده برای رسیدن به‏‎ ‎‏هدف اسلامی، عبادتی است که روزها و یا ماهها را در آن اثری نیست؛ چرا که هدف‏‎ ‎‏نجات ملت است، اجرای عدالت اسلامی و برقراری حکومت الهی بر پایۀ محکم عدل‏‎ ‎‏است. باید در هر فرصت و برای هر حادثه، اجتماعات خود را هر چه بیشتر در مساجد و‏‎ ‎‏محافل و فضاهای باز عمومی بر پا نمایید و از قرآن کریم و عدالت اسلامی دفاع کنید. و‏‎ ‎‏هر نغمه ای که مخالف آن است ـ از هر حلقومی بیرون آید ـ شیطانی و به نفع ستمکاران‏‎ ‎‏حاکم و به ضرر اسلام و میهن است. و به حرفهای فریبندۀ شاه و دولت و طرفداران اندک‏‎ ‎‏آنان گوش ندهید؛ که جز برای به دست آوردن فرصت شیطانی چیزی نیست.‏

‏     اینان که برای فریب ملت از آزادی دم می زنند، زندانهایشان از روحانی و دانشگاهی‏‎ ‎‏و بازاری و سیاسی و کارگر و دهقان لبریز است، و بزرگان روحانی و سیاسی به جرم‏‎ ‎‏حقگویی و آزادیخواهی در تبعیدگاهها به سر می برند. این چه آزادی است که سانسور‏‎ ‎‏مطبوعات هنوز به حال خود باقی است و از نشر مسائل اساسی و حیاتی ملت شدیداً‏‎ ‎‏جلوگیری به عمل می آید، و حکومت شبه نظامی در سراسر ایران بر پاست؟! مردم ایران‏‎ ‎‏هرگز زیر بار شهربانی شاه نمی روند و به اعتراضات قانونی خود ادامه خواهند داد. ملت‏‎ ‎‏ایران دیگر از این شعبده بازیها گول نخواهند خورد.   ‏

‏     سینمای آبادان ـ بر حسب قراین و به تصدیق مردم داغدیدۀ آبادان ـ به دست شاه‏‎ ‎‏جنایتکار و دولت به آتش کشیده شد و نزدیک به چهارصد نفر را سوزاند تا «وحشت‏‎ ‎‏بزرگِ» موعودْ وسیلۀ تبلیغی بر ضد نهضت مقدس ما شود؛ و دیدید که نشد. و در‏

‏آینده ای دور یا نزدیک فرد یا افرادی را آورده تا اقرار کنند که در این رابطه دست‏‎ ‎‏داشته اند! این افراد یا مأمورند و یا از بهترین و متدین ترین افرادی هستند که برای کشتن‏‎ ‎‏آنان هیچ وسیله ای را بهتر از این نمی دانند.‏

‏     شاه و دولت او که قیام مسلحانه بر ضد ملت حق طلب و بر ضد قانون اساسی و بالاتر بر‏‎ ‎‏ضد احکام آزادیبخش اسلام نموده اند قهراً خائنند و اطاعت از آنان اطاعت از طاغوت‏‎ ‎‏است؛ به آنان مجال ندهید و با اعتصاب و اعتراض دنیا را از اعمال وحشیانۀ آنان آگاه‏‎ ‎‏کنید.‏

‏     برادران مبارز لازم است با خبرنگاران هر چه بیشتر مصاحبه کنند، و با صراحت نقش‏‎ ‎‏شاه و دولت او را در ادامۀ اختناق و نقض قانون اساسی گوشزد کنند، و به دنیا بفهمانند که‏‎ ‎‏شاه سابق سلطنت خود را به زور در قانون اساسی گنجانده است، و این مواد مورد قبول‏‎ ‎‏هیچ ایرانی نیست؛ و از تبلیغات باطلی که در خارج بر ضد نهضت انسانی ملت مسلمان‏‎ ‎‏می کنند، پرده بردارند و نگذارند نهضت را نزد اشخاص بیخبر از آن، معکوس کنند.‏‎ ‎‏مبارزان خارج از کشور دست به تبلیغات وسیع خود زنند و در رابطه با اوضاع ایران هر‏‎ ‎‏چه بیشتر فعالیت خود را گسترش دهند.‏

‏     من از ارتش محترم ایران سپاسگزارم که در راهپیمایی عظیم تهران و سایر شهرستانها‏‎ ‎‏به روی مردم وطنخواه خویش، که از ستمکاری پنجاه سالۀ دودمان پهلوی به جان‏‎ ‎‏آمده اند، آتش نگشودند و دست خود را به جنایت بزرگی که کار همیشگی فرمانروایان‏‎ ‎‏است آلوده نکردند. من، در این موقع حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر سر‏‎ ‎‏دو راهی سقوط یا استقلال واقع شده است، دست خود را به سوی نیروهای زمینی،‏‎ ‎‏هوایی و دریایی وفادار به اسلام و وطن دراز می کنم و برای حفظ استقلال و بیرون آمدن‏‎ ‎‏از یوغ اسارت و ذلت، از آنان استمداد می کنم.‏

‏     ای سربازان غیور که برای وطن و کشور خود فداکاری می کنید! بپاخیزید! ذلت و‏‎ ‎‏اسارت بس است! پیوند خود را با ملت عزیز استوارتر کنید و فرزندان و برادران برومند‏‎ ‎‏خود را برای هوای نفس یک خاندان چپاولگر به خاک و خون نکشید.‏


‏     بر گویندگان و نویسندگان است که در روشن شدن افکار برادران نظامی خود هر چه‏‎ ‎‏بیشتر کوشا باشند. و ملت ایران باید به آنان احترام گذارد؛ آنان برادران ما هستند.‏

‏     آیا صلاح دولت نیست که بر کنار شود و خود را بیش از این در مجامع عمومی رسوا‏‎ ‎‏نکند؟ آیا وقت آن نرسیده است که شاه کنار رود و ملت را به حال خود گذارد تا ملت‏‎ ‎‏سرنوشت خویش را به دست گیرد و خائن را از خادم تشخیص دهد و به سزای اعمالش‏‎ ‎‏برساند؟ آیا صلاح است که صدها هزار نفر از فرزندان این ملت مظلوم در خاک و خون‏‎ ‎‏بغلتند تا شاه چند روزی به ستمکاری خود ادامه دهد؟ آیا با بودن خائنین به اسلام و‏‎ ‎‏ملت، که در رأس آن شاه است، قدمی می شود برای نجات ایران برداشت. امید است در‏‎ ‎‏آیندۀ نزدیکی دست خائنین به اسلام کوتاه گردد، تا در آن وقت اصحاب حلّ و عقدْ‏‎ ‎‏تکلیف نهایی را تعیین نمایند.‏

‏     و مطلبی را که شدیداً باید بدان توجه داشت اینکه: ما پس از رفتن پایگاه ظلم، به‏‎ ‎‏برکت احکام مترقی اسلام، برنامۀ اساسی خود را اعلام می نماییم، و در آن وقت خواهند‏‎ ‎‏دید که آنچه خائنین به اسلام نسبت داده اند ـ چه در موضوع حقوق اجتماعی زنان و چه‏‎ ‎‏حقوق اقلیتهای مذهبی و چه سایر مسائل ـ جز تهمتی ناجوانمردانه چیزی نبوده است، و‏‎ ‎‏بلندگوهای شاه در خارج و داخل برای انحراف افکار و توقف یا شکست نهضت دست‏‎ ‎‏به این تبلیغات مسموم زده اند. امید است در آیندۀ نزدیکی، پس از برچیده شدن بساط‏‎ ‎‏ظلم و ظالم، مسائل ما در جمیع ابعادش روشن شود.‏

‏     از خداوند متعال، شکوفا شدن هر چه بیشتر نهضت و بالا گرفتن هر چه بیشتر‏‎ ‎‏تظاهرات رهایی بخش ملت، تا سرنگونی پایگاههای ظلم و ستم را خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ بنی اسرائیل، آیۀ 81: «همانا باطل نابود شدنی است».