بیانات
بیان قوانین و احکام اسلامی
بیانات در جمع نمایندگان روزنامه لاکروا (قوانین و احکام اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 29 ذی القعده 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 242

موضوع : بیان قوانین و احکام اسلامی

زبان اثر : فارسی

بیانات در جمع نمایندگان روزنامه لاکروا (قوانین و احکام اسلامی)

بیانات

‏زمان: 10 آبان 1357 / 29 ذی القعده 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: بیان قوانین و احکام اسلامی‏

‏دیدار کننده: خبرنگار روزنامه لاکروا، چاپ ایتالیا (ارگان مسیحیان چپ، یومیۀ مسیحی چپ)‏

‏[‏‏حضرت آیت الله العظمی خمینی رهبر ملی و مذهبی ایران در مصاحبه با روزنامۀ مذهبی‏‎ ‎‏«لاکروا» که به عنوان ارگان مسیحیان چپ (یومیۀ مسیحی چپ) شهرت دارد، فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏قوانین اسلام، قوانین پیشاهنگ و پیشرو هستند. ما مبارزه می کنیم زیرا رژیم کنونی‏‎ ‎‏ایران و آنها که این رژیم را به ملت تحمیل کرده اند، می خواهند ارزشهای انسانی و‏‎ ‎‏فرهنگی و مذهبی ما را نابود کنند.‏

‏[‏‏در این مصاحبه که توسط یک خبرنگار کشیش به عمل آمد، آیت الله العظمی خمینی در مورد‏‎ ‎‏ایدئولوژی اسلام فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏اسلام به این منظور به وجود آمد که به انسان، ابعاد واقعی و شأن انسانی اعطا کند؛‏‎ ‎‏یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول بخشد و به غنای روحی‏‎ ‎‏انسان یاری دهد.اسلام قادر به ایجاد چنین تحولی هست. قوانین اسلام به نیازهای انسان‏‎ ‎‏پاسخ می گوید؛ این قوانین بسیار صریح و روشن هستند. اسلام روش و رفتار هر فرد را در‏‎ ‎‏برابر جامعه، طی قوانین خاصی مدون و تنظیم کرده است. اسلام چگونگی سیاست‏‎ ‎‏جامعه را در رابطه با اقلیتهای مذهبی، مشخص ساخته است. از این نظر قوانین اسلام واقعاً‏‎ ‎‏پیشرو و پیشاهنگ هستند. اگر قوانین اقتصادی اسلام اجرا شود، مملکت یک اقتصاد‏‎ ‎‏مترقی خواهد داشت.‏

‏     یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعی ملت مسلمان، فطرتاً یک انسان‏‎ ‎‏آزاد شده است. رژیم کنونی ایران می خواهد و می کوشد و تاکنون کوشیده است که این‏‎ ‎‏بنیادهای مترقی را درهم بشکند. بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام‏

‏تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد اما رژیم‏‎ ‎‏این استقلال را از ما گرفته و بر باد داده است. رژیم می خواهد مساجد ما را کنترل کند،‏‎ ‎‏دانشگاههای مذهبی و مدارس اسلامی را به میل خود در آورد؛ رژیم می خواهد‏‎ ‎‏دانشگاههای علمی و امروزی کشور را در وضع عقب مانده نگه دارد؛ زیرا نمی خواهد و‏‎ ‎‏نمی تواند تحمل کند که در برابر خود، پزشکان، مهندسان، تکنسینها و افراد سیاسی لایق،‏‎ ‎‏مستقل و منوّر داشته باشد. این رژیم که با آن مبارزه می کنیم، کوشیده است که همۀ این‏‎ ‎‏سنتها و بنیادهای اسلام را نابود کند و به همین دلیل ملت ایران به طور یکپارچه به ضدیت‏‎ ‎‏با رژیم پرداخته است.‏