مصاحبه
دولت نظامی ـ دستگیری هویدا ـ فلسطین
مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار درباره فلسطین و دستگیری هویدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 10 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 443

موضوع : دولت نظامی ـ دستگیری هویدا ـ فلسطین

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامه لبنانی النهار

مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار درباره فلسطین و دستگیری هویدا

مصاحبه

‏زمان: 20 آبان 1357 / 10 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو   ‏

‏موضوع: دولت نظامی ـ دستگیری هویدا ـ فلسطین‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه لبنانی النهار‏

سؤال: ‏[‏‏آیا به نظر حضرت آیت الله ، با روی کار آمدن دولت جدید نظامی در ایران و دستگیری هویدا،‏‎ ‎‏تغییراتی در وضع ایران رخ خواهد داد؟ آیا این درگیریها به یک جنگ داخلی منجر خواهد شد یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏آمدن دولت نظامی تأثیری در امور ندارد، بلکه نهضت را تشدید می کند و کار شاه را‏‎ ‎‏سختتر می نماید، و رفتنش را نزدیکتر. گرفتن هویدا و امثال او که در دزدی و فساد،‏‎ ‎‏شریک شاه بوده اند ، برای فریب مردم است، اینها هم تأثیری ندارد‏‎[1]‎‏.‏

ــ     ‏[‏‏آیا در نظر دارید مبارزۀ خود را به روش نبرد مسلحانه ارتقاء دهید؟‏‏]‏

ــ     ‏اکنون ما به همین ترتیب که ملت قیام کرده است، امیدواریم که قضایا حل شود. و چنانچه‏‎ ‎‏حل نشود، در این امر تجدید نظر خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏تأیید مسکو و واشنگتن از رژیم شاه راچگونه تفسیر و تعبیر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏معلوم است که اینها بهتر از شاه نوکری پیدا نمی کنند، که استفاده شان را از ایران هر چه‏‎ ‎‏زیادتر کند، و به ایران خیانت کرده و به آنان خدمت کند. در هر حال، آنها خدمتگزاری‏‎ ‎‏می خواهند، و بهتر از شاه کسی نیست.‏

ــ     ‏[‏‏نظر حضرت آیت الله در مورد جنبش فلسطین و مردم فلسطین به طور اعم و نسبت به بیت المقدس به‏‎ ‎‏طور اخص چیست؟ چه روابطی بین شما و سازمان آزادیبخش فلسطین وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏ما از سالهای بسیار قبل، همیشه راجع به اسرائیل و غاصب بودن آن صحبت کرده ایم.‏‎ ‎‏همیشه بنای ما این است که در کنار برادران فلسطینی خود بایستیم و هر وقت هم قدرت‏‎ ‎


‏پیدا کنیم، همان طوری که آنها از حقشان دفاع می کنند، ما هم مثل برادر با آنها همدوش و‏‎ ‎‏همرزم خواهیم بود. بیت المقدس باید به مسلمین برگردد.اسرائیلی ها غاصبند.‏‎ ‎‏مع الاسف، من نمی توانم دوَل عربی را بفهمم که علی رغم تعداد انبوه جمعیت و دارا‏‎ ‎‏بودن همه شکل امکانات مادی فراوان، نمی توانند حقوق و سرزمینهای خود را‏‎ ‎‏بازگردانده، از وطن خود دفاع کنند. و این از جهت اختلافاتی است که بین آنها وجود‏‎ ‎‏دارد. و من امیدوارم که اختلافات را رفع کنند و حکومتها به مسائل اسلامی توجه داشته‏‎ ‎‏باشند و به خواست خدا، این مادۀ سرطانی‏‎[2]‎‏ را از سرزمینهای خود قطع نمایند.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر حضرت آیت الله چه کسانی در اخفای امام موسی صدر نقش داشته اند؟ آیا به نظر حضرتعالی،‏‎ ‎‏امام موسی صدر هنوز زنده اند؟ آیا تصور می فرمایید که ایشان به لبنان برگردند یا خیر؟ بین شما و‏‎ ‎‏مجلس اعلای شیعه در لبنان، چه ارتباطی وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏راجع به اینکه ایشان را چه کسی مخفی کرده است، من اطلاعی ندارم. اما راجع به اینکه‏‎ ‎‏ایشان زنده اند و برگردند، امیدوارم که زنده باشند و برگردند. من به ایشان علاقه دارم و‏‎ ‎‏امیدوارم که به سلامت برگردند و کار خودشان را ادامه دهند.‏

ــ     ‏[‏‏ماهیت حکومت جمهوری ای که مورد نظر حضرتعالی است چیست؟ و مشخصات آن چگونه‏‎ ‎‏است؟‏‏]‏

ــ     ‏ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده‏‎ ‎‏است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، برای مسلمانان به طور اعم و مسلمانان لبنان و مردم فلسطین، بخصوص پس از وقایع‏‎ ‎‏اخیر لبنان، چه پیامی دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏برای همۀ مسلمین، پیام من این است که با دارا بودن تمام امکانات و با جمعیت عظیمی که‏‎ ‎‏مسلمین دارند و با ممالک کثیری که تحت سلطه و قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند.‏‎ ‎‏اگر متحد شوند، هیچ یک از ابرقدرتها، قدرت اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند. تمام‏‎ ‎


‏بدبختیهای مسلمین برای این تفرقه ای است که بینشان هست. ملتهای مسلم با هم اجتماع‏‎ ‎‏کنند و حکومتها را الزام کنند به اینکه دست از تفرقه بردارند و دست از حمایت از منافع‏‎ ‎‏اجانب هم بردارند. و اما نسبت به لبنان، از اوضاع لبنان و ظلمی که بر مسلمانان آنجا‏‎ ‎‏می رود، شدیداً متأسفم و امیدوارم که خداوند آنان را تأیید کند، و آنان را از زیر سلطۀ‏‎ ‎‏اجانب بخصوص امریکا نجات دهد.‏

‎ ‎

  • ـ پس از روی کار آمدن دولت نظامی غلامرضا ازهاری، به منظور فرونشاندن هیجان مردم، امیرعباس هویدا به دستور شاه دستگیر و زندانی شد.
  • ـ رژیم اشغالگر قدس.