مصاحبه
جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است
مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند (جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 12 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 479

موضوع : جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند

مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند (جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است)

مصاحبه

‏زمان: 22 آبان 1357  / 12 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ فرانسوی لوموند‏

سؤال: ‏[‏‏کشور ما، کشور آزادی است و ما بسیار خوشحالیم که حضرتعالی به فرانسه تشریف آورده اید.‏‎ ‎‏حضرت آیت الله دربارۀ وضع ایران، پس از توقیف دکتر سنجابی، چه نظری دارند؟‏‏]‏

جواب: ‏توقیف دکتر، اسباب تحولی نمی شود. این هم از دست و پاهایی است که شاه می زند به‏‎ ‎‏خیال اینکه دکتر را تسلیم کند. و معلوم نیست که کسی تسلیم شاه بشود، یا اشخاص‏‎ ‎‏محترمی تسلیم شاه بشوند.‏‎[1]‎

ــ     ‏[‏‏نظر حضرتعالی دربارۀ احتمال مبارزۀ مسلحانه چیست؟ دو ـ سه روز پس از این آقای شریعتمداری در‏‎ ‎‏این باره گفته اند هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.‏‏]‏

ــ     ‏ما امیدواریم قبل از اینکه نوبت به مبارزۀ مسلحانه برسد، مسائل به دلخواه ملت ختم‏‎ ‎‏شود. چنانچه یکوقت مقتضی شد. آن وقت تجدید نظر می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما‏‎ ‎‏فرانسوی ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر شما چیست؟‏‎ ‎‏آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک‏‎ ‎‏است؟ چگونه است؟‏‏]‏

ــ     ‏اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر‏‎ ‎‏یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود‏‎ ‎‏اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان‏‎ ‎‏جمهوری است که همه جا هست.‏

‎ ‎

  • ـ آقای کریم سنجابی پس از دیدار باامام خمینی درفرانسه و هنگام بازگشت به ایران توسط رژیم شاه بازداشت شد.