مصاحبه
سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی
مصاحبه با خبرنگار آلمانی (سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 12 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 480

موضوع : سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار آلمانی

مصاحبه با خبرنگار آلمانی (سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی)

مصاحبه

‏زمان: 22 آبان 1357  / 12 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: سرمایۀ آلمان و مردم در حکومت اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار آلمانی‏

سؤال: ‏[‏‏بر سر آلمانیهای مقیم ایران در صورتی که اوضاع ایران عوض شود و حکومت اسلامی به روی‏‎ ‎‏کار آید چه خواهد آمد؟‏‏]‏

جواب: ‏با آنها به طور انسانیت رفتار می شود و در صورتی که مصالح ملت را مراعات کنند، ابداً‏‎ ‎‏ضرری بر آنها وارد نخواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏بر سر سرمایه های صنعتی آلمانی ها در ایران چه خواهد آمد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر سرمایه ها از خودشان باشد، آن هم محفوظ خواهد ماند و ظلمی بر کسی وارد‏‎ ‎‏نخواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏همان طور که حضرت آیت الله اطلاع دارید، شاه به نام ملت ایران قراردادهایی را با آلمانی ها و‏‎ ‎‏خارجیها بسته است. آیا یک دولت جدید به رهبری حضرت آیت الله این قراردادها را ادامه می دهد؟ و‏‎ ‎‏چه اتفاقی بر سر این قراردادها رخ خواهد داد؟‏‏]‏

ــ     ‏قراردادهایی که موافق مصالح ملت است، به قوت خود باقی می ماند.‏

ــ     ‏[‏‏همان طور که مسبوق هستید، سرمایه هایی به نام ایران در آلمان سرمایه گذاری شده است. این‏‎ ‎‏سرمایه ها، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏این سرمایه هامال کشور وملت است ودولتی که می آید به مصلحت ملت عمل خواهدکرد.‏

ــ     ‏[‏‏در حکومت آینده، آزادی زنان چگونه خواهد بود؟ آیا اینها باید مدارس را رها کرده و به منازل‏‎ ‎‏بروند، یا اینکه برایشان امکان خواهد داشت به تحصیلات خود ادامه دهند؟‏‏]‏

ــ     ‏این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده اید، اینها هم تبلیغات شاه و‏‎ ‎‏اشخاص مغرض است. زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر‏‎ ‎‏هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد.‏

‎ ‎