پیام
ضرورت ادامه اعتصابات، و حمایت مردم از اعتصابیون
پیام به کارکنان شرکت نفت (ضرورت ادامه اعتصابات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 14 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 498

موضوع : ضرورت ادامه اعتصابات، و حمایت مردم از اعتصابیون

زبان اثر : فارسی

مخاطب : کارکنان شرکت نفت و ادارات دولتی

پیام به کارکنان شرکت نفت (ضرورت ادامه اعتصابات)

پیام

‏زمان: 24 آبان 1357 / 14 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ضرورت ادامۀ اعتصابات، و حمایت مردم از اعتصابیون‏

‏مخاطب: کارکنان شرکت نفت و ادارات دولتی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏14 ذی الحجه 98‏

‏     سلام من و ملت ایران بر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران! رحمت‏‎ ‎‏خداوندتعالی بر شما آگاهانی که با اعتصاب پر ارزش خود، روی ملت را سفید نمودید!‏‎ ‎‏اعتصاب شما هر روز و هر ساعتش با ارزش و کوبنده است؛ ارزشمند برای ملت غارتزدۀ‏‎ ‎‏ایران که از جریان این طلای سیاه و مخزن پربرکت کشور که سالهاست خائنان به غارت‏‎ ‎‏داده اند و نفتخواران به غارت برده اند، جلوگیری کرده و از هدر دادن مال ملت فقیر به‏‎ ‎‏اندازۀ قدرتتان منع نموده اید؛ و کوبندۀ خائنانی که چوب حراجش را پشتوانه ای برای‏‎ ‎‏بقای حکومت طاغوتی خویش و تخت لرزان شیطانی خود می دانند. هر ساعت اعتصاب‏‎ ‎‏شما خدمتی است به خداوند تعالی و به کشور اسلام. کسانی که به زور می خواهند این‏‎ ‎‏اعتصاب مقدس را بشکنند، مجرم و خدمتگزار اجانب و خائن به ملت و کشورند.‏

‏     بر ملت شریف ایران است که در مواقعی که کارگران و کارمندان شرکت نفت و سایر‏‎ ‎‏مؤسسات و ادارات دولتی دست به اعتصاب می زنند، از آنان با کمال احترام پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند و ضررهای آنان را به بهترین وجه جبران نمایند و آنان را در اعتصابات مقدسشان،‏‎ ‎‏که برای اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان کثیفش و پشتیبانی از مبارزات همگانی مردم‏‎ ‎‏است، تشویق و تقدیر کنند.‏

‏     دولت نظامی غیر قانونی سعی دارد با سرنیزه مردم را به حالت عادی خود برگرداند؛‏‎ ‎‏غافل از آنکه با سرنیزه نمی شود رضایت ملت را جلب کرد. این سرنیزه ها بالاخره انفجار‏‎ ‎


‏عظیمی را به بار خواهند آورد. دولت یاغی نظامی، آخرین راهی است که شاه برای‏‎ ‎‏نجات خویش به آن متوسل شده است. این دولت نیز دوامی نمی تواند داشته باشد؛ چرا‏‎ ‎‏که این نظام از باطن پوسیده است.‏

‏     طرفداران کثیف و خائن شاه، مردم را از رفتن شاه و خلأبعد از آن می ترسانند! باید‏‎ ‎‏دید که بودن شاه چه نقصی را تکمیل و چه خلأی را پر کرده است. شاه غیر از پرکردن‏‎ ‎‏جیب اجانب و خود بستگان طمعکارش، چه خلأی را پر کرده است؟ به امید خدا، دیر یا‏‎ ‎‏زود، این خائنین مجازات خواهند شد.‏

‏     امریکا باید بداند که اگر بخواهد با فشار خود دولت نظامی را سرپا نگاه داشته و مردم‏‎ ‎‏بی پناه ما را هر روز و هر شب زیر رگبار گلولۀ مزدوران خود قرار دهد و اگر بخواهد با‏‎ ‎‏تهدید و ارعاب هرچه بیشتر، کارمندان محترم و کارگران محروم شرکت نفت را که‏‎ ‎‏خواستار رفتن شاه شده اند زیر فشار خود قرار دهد، طرحهایی برای چاههای نفت داده‏‎ ‎‏می شود تا مخازن پربهای ما برای نسلهای آتیه باقی بماند. امریکا باید در پشتیبانی از شاه‏‎ ‎‏تجدید نظر کند. سیاستمداران امریکا دولت خودشان را از این سیاست ظالمانه و مخالف‏‎ ‎‏حقوق بشر که بالمآل مخالف مصالح مردم امریکا است، برحذر کنند.‏

‏     نهضت مقدس اسلامی ما عمر چپاولگریها و دیکتاتوریها را در ایران به سر آورده‏‎ ‎‏است. صاحب منصبانی که بر روی ملت آتش می گشایند باید بدانند که پیروزی ملت‏‎ ‎‏نزدیک است و انتقامش از خائنینْ سخت؛ عهد و پیمان شاه سست است و قهر انقلابی‏‎ ‎‏ملتْ سهمگین. و باید بدانند که شاه ممکن است آنان را نیز مانند نوکرهای وفادارش ‏‎ ‎‏ـ برای ابقای خود ـ به محاکمه و زندان بکشد.‏

‏     من از اعتصاب جمیع جناحها، فرهنگیان و بازاریان و اصناف، اعتصاب شرکت نفت‏‎ ‎‏و مخابرات و شرکت واحد و مطبوعات و اعتصاب سایر ادارات و مؤسسات دولتی ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏خصوصی که برای نجات میهن و برای خدمت به اسلام و مسلمین بوده است تشکر‏‎ ‎‏می نمایم. و از حضرات روحانیون عظیم الشأن سرتاسر کشور ـ اعلی الله کلمتهم ـ که‏‎ ‎‏هادیان طریق نجات و پیشقدمان نهضت بزرگ اسلامی و سد بزرگ در مقابل‏‎ ‎


‏ابرقدرتهای شرق و غرب و خدمتگزاران به ولی الله اعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند، با کمال‏‎ ‎‏تواضع و احترام تقاضا دارم که ضررهایی را که به مناسبت مسائل مبارزاتی ـ از هر نوع ـ بر‏‎ ‎‏طبقۀ ضعیف، که همیشه پیشقدمان مبارزات مردمی ما بوده اند، وارد شده و می شود، از‏‎ ‎‏سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و وجوه شرعیه ترمیم فرمایند. من از زحمات ملت شریف‏‎ ‎‏خصوصاً روحانیت تشکر می نمایم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎