مصاحبه
بررسی اوضاع ایران
مصاحبه با خبرگزاری رویتر (بررسی اوضاع ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 15 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 523

موضوع : بررسی اوضاع ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار انگلیسی خبرگزاری رویتر

مصاحبه با خبرگزاری رویتر (بررسی اوضاع ایران)

مصاحبه

‏زمان: 25 آبان 1357 / 15 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: بررسی اوضاع ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی خبرگزاری رویتر‏

سؤال: ‏[‏‏در تحلیل شما از وضعیت فعلی و تحول آن در ایران، آیا از یک عکس العمل نمی ترسید؟‏‏]‏

جواب: ‏آنچه که به طور مختصر می توان گفت این است که، فشار بیش از حد شاه، مردم را‏‎ ‎‏چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه، استقلال سیاسی،‏‎ ‎‏نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را در همۀ ابعاد وابسته به غرب‏‎ ‎‏و شرق کرده است. مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهای زندان کشته است. از تمام‏‎ ‎‏علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که‏‎ ‎‏مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند... حکومت اسلامی ای که بر‏‎ ‎‏پایۀ استقلال و آزادی بنا می شود. و اما راجع به عکس العمل خشن نظامی، مگر اکنون ما‏‎ ‎‏گرفتار چنین حکومتی نیستیم؟ آیا خشونتی را بیش از آنچه اکنون ملت ایران بدان‏‎ ‎‏گرفتارند در تاریخ دیده اید؟ و یا سراغ دارید؟ آیا بیش از پنجاه سال نیست که ما با‏‎ ‎‏عکس العمل خشن نظامی رو به رو هستیم؟ یک کودتای نظامی هم مانند دولت نظامی‏‎ ‎‏نمی تواند مبارزات مردم را متوقف کند. مبارزه، تا برچیده شدن نظام شاهنشاهی و سقوط‏‎ ‎‏این دودمان ادامه دارد.‏

ــ     ‏[‏‏چرا حضرت آیت الله راه حل میانه را نمی پذیرند؟‏‏]‏

ــ     ‏راه حل میانه یعنی تسلیم  ‏‏[‏‏در برابر‏‏]‏‏ رژیم شاه. زیرا بساط سلطنت و همۀ بنیادهای فشار و‏‎ ‎‏اختناق و تمام برنامه هایی که اجرایشان ایران را به این روز انداخته است و کار را به‏‎ ‎‏بن بست فعلی رژیم کشانده است، پابرجا هستند. بنابراین راه حل میانه، یعنی پیوستن به‏‎ ‎‏رژیم شاه، و این نه تنها بن بست را از بین نمی برد بلکه کامل می کند و ملت کسانی را که به‏‎ ‎‏این راه حلها گوش می دهند، نه تنها نفی می کند بلکه خائن می شمارد.‏


ــ     ‏[‏‏آیا نمی ترسید پوشش گروههای مارکسیستی باشید؟‏‏]‏

ــ     ‏اصولاً ما گروههایی که دارای پایگاهی در بین مردم باشند، به عنوان گروه و یا گروههای‏‎ ‎‏مارکسیستی نمی شناسیم و وجود هم ندارد. چند نفر بچه را بگذارید کنار که آنان نه تنها از‏‎ ‎‏جامعۀ ایران شناختی ندارند، بلکه هنوز بیش از دو ـ سه کتاب هم مطالعه نکرده اند.‏‎ ‎‏می بینید که چگونه شاه، از این عده، در قالب حمله، طرفداری می کند. می بینید که همه از‏‎ ‎‏چند بچه چیزی ساخته اند. نهضت ما عمیقاً مذهبی است و نفوذ معنوی آن به حدی است‏‎ ‎‏که دنیا از آن وحشت کرده است... به همان اندازه که شوروی را خائن می دانیم، به همان‏‎ ‎‏اندازه امریکا و انگلیس را استثمارگر. چین هم در همین ردیف است. آیا رژیم شاه باعث‏‎ ‎‏نشده است و یا نمی شود که ایران به طرف شوروی سوق پیدا کند؟‏

ــ     ‏[‏‏ملاقات آقایان مهندس بازرگان و کریم سنجابی با شما چگونه بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏بارها گفته ام که ملت ایران خواهان برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و سقوط دودمان‏‎ ‎‏منحوس و خائن پهلوی و برقراری حکومت اسلامی است. هرکس اینجا آمده است، من‏‎ ‎‏این موضوع را با او مطرح کردم، این دو آقا هم آمدند و من مطرح کردم آنان پذیرفتند و‏‎ ‎‏رفتند. هرکس برخلاف خواست ملت مسأله ای را عنوان کند، خائن به ملت و مملکت‏‎ ‎‏است.‏

ــ     ‏[‏‏دولتهای عرب و دولتهای غربی از شاه حمایت می کنند. این حمایت چه تأثیری دارد؟ و اگر حمایت‏‎ ‎‏سلب بشود چه تأثیری در وضع خواهد داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏البته اگر این دولتها دست از حمایت شاه بردارند، رژیم شاه سریعاً سقوط خواهد کرد،‏‎ ‎‏ولی این بدان معنی نیست که اگر از شاه حمایت کنند، پیروز نمی شویم. پیروزی ملت ما‏‎ ‎‏حتمی است، شاه رفتنی است و باید برود... چه دولتهای عربی و غربی از او دفاع بکنند یا‏‎ ‎‏نکنند. ولی توقع ما از برادران عربمان این بود که آنان آگاهی دینی لااقل داشته باشند.‏‎ ‎‏ملتهای عرب با ما هستند و در زمان پیروزی ما، وضع تمامی آنان تغییر خواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏روابط شما با دولت فرانسه چگونه است؟‏‏]‏

ــ     ‏اخیراً محدودیتها رفع شده است.‏

‎ ‎