سخنرانی
نقش اسلام در پیروزی مسلمان ها ـ رهنمودهایی به هیأت نمایندگی عربستان
سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 22 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 65

موضوع : نقش اسلام در پیروزی مسلمان ها ـ رهنمودهایی به هیأت نمایندگی عربستان

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای هیأت نمایندگی عالی رتبه مذهبی عربستان سعودی به ریاست محمد السبیل (امام جماعت مسجد الحرام)، سفی

سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)

سخنرانی

‏زمان: بامداد جمعه 31 فروردین 1358 / 22 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: نقش اسلام در پیروزی مسلمانها ـ رهنمودهایی به هیأت نمایندگی عربستان‏

‏حضار: اعضای هیأت نمایندگی عالیرتبۀ مذهبی عربستان سعودی به ریاست محمدالسبیل‏‎ ‎‏(امام جماعت مسجدالحرام)، سفیر آن کشور، و میناچی، ناصر (وزیر اطلاعات و تبلیغات‏‎ ‎‏ـ وزارت ارشاد ـ و سرپرست سازمان اوقاف)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مسجد، مرکز جنبش و خیزش

‏     اولاً تشکر می کنم از این وَفْد‏‎[1]‎‏ و از امام محترم‏‎[2]‎‏ و از ملت حَرَمَیْنِ شریفین، ریاض و‏‎ ‎‏از جلالت ملک‏‎[3]‎‏ که شما را برای تفقد از ما اینجا فرستاده است. مسجد در اسلام و در‏‎ ‎‏صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی‏‎ ‎‏شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن‏‎ ‎‏آنها در ‏‏[‏‏زیر‏‏]‏‏ بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز‏‎ ‎‏جنبشها بوده است. شما که از اهالی مسجد و از علمای مساجد هستید، باید پیروی از‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیه و‏‎ ‎‏برای قطع ایادی شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید.‏

نقش اسلام در پیروزی مسلمانها

‏     ما به خواست خدای تعالی با آنکه بی ساز و برگ بودیم و ملت ما در دستش از تفنگ‏‎ ‎‏و آلات جنگی چیزی نبود، به واسطۀ قدرت ایمان و وحدت کلمه بر قوای طاغوتی غلبه‏‎ ‎‏کردیم. و من امیدوارم که همۀ ملتهای اسلامی بپا خیزند و با وحدت کلمه و با توجه به‏

‏اسلام و قدرت ایمان، بر اجانب و بر کسانی که می خواهند این ملتها را همیشه در تحت‏‎ ‎‏اختیار و سلطۀ خود داشته باشند غلبه کنند. رمز پیروزی مسلمین در صدر اسلام، وحدت‏‎ ‎‏کلمه و قوّت ایمان بود؛ قوّت ایمان بود که یک لشکر ضعیف را بر امپراتوریهای بزرگ‏‎ ‎‏عالم غلبه داد، و سی نفر به قیادت‏‎[4]‎‏ خالدبن ولید‏‎[5]‎‏ بر شصت هزار نفر لشکر پیشقراول‏‎ ‎‏روم غلبه کرد. این قدرت اسلام بود که پیش می برد، و ما مسلمین باید با قدرتِ اسلامْ‏‎ ‎‏اسلام را پیش ببریم.‏

‏     باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از ممالک‏‎ ‎‏خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمۀ اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم‏‎ ‎‏پیوسته بودند، معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرتها‏‎ ‎‏باشد. اگر این قدرت ـ قدرت بزرگ الهی ـ مُنْضَم‏‎[6]‎‏ بشود به قدرت ایمان و همه با هم‏‎ ‎‏برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه نخواهد کرد.‏

خطر اسرائیل

‏     مع الأسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می شد ـ و خصوصاً در مناطق عربی ـ این‏‎ ‎‏موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر‏‎ ‎‏و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر جلوی این جرثومۀ فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام‏‎ ‎‏منطقه است و او قناعت نمی کند فقط بر فلسطین و مسجد اقصی؛ او همه جا را می خواهد‏‎ ‎‏غلبه کند.‏

‏     بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و این جرثومۀ فساد را از‏‎ ‎‏بن و بیخ برکنند و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ کسانی که پشتیبانی آنها را می کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند.‏‎ ‎‏من از خدای تبارک و تعالی قدرت اسلام و عظمت اسلام و مسلمین را و وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏آنها را خواستارم.‏


اندرز به سعودی ها

‏     حکومت سابق ما برای اینکه همه طور خدمت به اربابهای خودش بکند، در اینجا‏‎ ‎‏فجایع کرد، و در خصوص زائرین بیت الله الحرام مضیقه هایی ایجاد کرد؛ و گاه نسبت به‏‎ ‎‏مسئولین دولت سعودی چیزهایی گفت که شاید پیش ایرانی ها یک ناراحتیهایی از آنها‏‎ ‎‏هم حاصل شد. و ما پس از رفتن او و قطع ید غاصبۀ او متوجه این هستیم که در سالهای‏‎ ‎‏آتیه مملکت سعودی با ایرانی هایی که برای زیارت بیت الله و حرمین شریفین می آیند،‏‎ ‎‏چه نحو عمل خواهد کرد. ایرانی ها نظر به این معنا دوخته اند که با برادران خودشان چه‏‎ ‎‏نحو عمل خواهد شد. و من امیدوارم که اکنون که دست ظلم از این مملکت کوتاه شده‏‎ ‎‏است و تبلیغات سوئی که می کردند از بین رفته است، برادرهای ما با هم برادر باشند و‏‎ ‎‏رفتار آنها رفتارهای برادرانه باشد و برای حجاج بیت الله تسهیلات فراهم کنند، و از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی این توفیق را خواستارم.‏

سرمشق قرار دادن تاریخ

‏     تاریخ باید سرمشق ما باشد و ما وقتی که تاریخ را نگاه می کنیم، تحولاتی که پیدا شده‏‎ ‎‏است در اسلام و در مسلمین، هر جا که قوّت ایمان در کار بوده است و مردم و مسلمین به‏‎ ‎‏قوّت ایمان حرکت می کردند، نصر با آنها همراه بوده است. و هر وقت برای رسیدن به‏‎ ‎‏آمال دنیایی بوده است، نصر از آنها فرار می کرده است.‏

‏     تعلیمات انبیا و تعلیم نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ این است که با قدرتهای‏‎ ‎‏معنوی، شما می توانید پیش ببرید. آن قوه های معنوی که پشت سر مسلمین بود و‏‎ ‎‏ملائکة الله که قدرت معنوی بود موجب شد که مسلمین در کمتر از نیم قرن بر همۀ‏‎ ‎‏معمورۀ‏‎[7]‎‏ دنیا سلطه پیدا کنند. ما باید از تاریخ عبرت بگیریم. آن وقت که یک دولت‏‎ ‎‏قوی ما داشتیم ـ مثل دولت عثمانی ـ در مقابل شوروی، در مقابل ژاپن می ایستاد و گاه‏‎ ‎‏غلبه می کرد. دشمنان ما وقتی سلطه پیدا کردند، این مملکت پهناور را تکه تکه کردند و‏

‏هر کدام را به دست یکی از عمال خودشان دادند و بین آنها مع الأسف تفرقه انداختند، و‏‎ ‎‏این موجب شد که مسلمین و اسلام ضعیف شد و مُسْتَعْمِرین بر ما غلبه کردند. ما باید از‏‎ ‎‏این امور عبرت بگیریم، و دولتهای ما از این معانی و از این امر تاریخی عبرت بگیرند و‏‎ ‎‏اختلافات خودشان را رفع کنند. اگر اینها با هم مجتمع بشوند یک قدرتی خواهند داشت‏‎ ‎‏که هیچ قدرتی با آنها معارضه نمی کند، البته به شرط ایمان کامل. و من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می خواهم که ایمان ما را و ایمان دولتهای ما را و ایمان ملتهای ما را قوی کند، و با‏‎ ‎‏عنایت خودش با ما همراهی کند که ما بر مشکلات خودمان سلطه پیدا کنیم. و از شما و‏‎ ‎‏دوستان شما باز هم تشکر می کنم.‏

‏والسلام علیکم‏

‎ ‎

  • ـ هیأت سیاسی.
  • ـ آقای محمدالسبیل، امام جماعت وقت مسجدالحرام و رئیس هیأت مذهبی اعزامی.
  • ـ ملک فهد بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان سعودی.
  • ـ رهبری، فرماندهی.
  • ـ صحابۀ پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و فاتح امپراتوری بیزانس در دوران حکومت عمربن خطاب.
  • ـ ضمیمه.
  • ـ آبادی، شهر.