سخنرانی
مشکلات جهان اسلام
سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادی بخش اسلام (مشکلات جهان اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 9 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 185

موضوع : مشکلات جهان اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان احزاب آزادی بخش اسلام

سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادی بخش اسلام (مشکلات جهان اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مشکلات جهان اسلام‏

‏حضار: نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مشکلات مسلمین

‏     من قبل از هر چیز، از شما جمعیت محترم که در خدمت اسلام هستید و برای ملاقات‏‎ ‎‏من آمده اید تشکر می کنم، و از خداوند توفیق شما و همۀ مسلمین را برای تحقق آمال‏‎ ‎‏اسلام خواهانم؛ و از خدا می خواهم که ما موفق بشویم به آنچه که قرآن و نبی اکرم وائمۀ‏‎ ‎‏مسلمین خواسته اند عمل کنیم.‏

‏     ما مشکلاتی... داریم، یک مشکلاتی است مربوط به ایران، و یک مشکلاتی است‏‎ ‎‏مربوط به همۀ مسلمین، و یک مشکلاتی راجع به حکومتهایی که بر مسلمین حکومت‏‎ ‎‏می کنند. مشکلات ایران راجع به موانعی است که برای بسط اسلام و نجات امت اسلامی‏‎ ‎‏بود. ما به خواست خدا و همت مؤمنین سد را شکستیم و موانع را برداشتیم؛ البته الآن‏‎ ‎‏مشکلات دیگری داریم؛ زیرا آنها که رفتند همۀ تشکیلات آنها غیر اسلامی و طاغوتی‏‎ ‎‏بوده؛ و ما احتیاج داریم که با زحمت زیاد این تشکیلات را به تشکیلات اسلامی‏‎ ‎‏برگردانیم. از خدا می خواهم که ما را موفق کند تا بتوانیم اسلام را آنطور که هست پیاده‏‎ ‎‏کنیم.‏

‏     بزرگتر از این، مشکلاتی است که برای ملتهای مسْلم و حکومتهاست. ملتهای مسْلم،‏‎ ‎‏که در بلاد مختلف منتشر هستند، در طول تاریخ، تبلیغاتی شده، تا بین آنها جدایی‏‎ ‎‏بیندازند. ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ جدایی بین مسلمین، که در حدود یک میلیارد در اطراف عالم‏‎ ‎‏منتشر هستند. تبلیغاتی شده تا نگذارند وحدت کلمه ایجاد شود. این تبلیغات باعث شد‏

‏که برادران را از هم جدا کردند، و ملتهای مختلف ساختند، و چیزهایی که در صدر اسلام‏‎ ‎‏مطرح نبود، مطرح می کنند تا جدا شوند و ضعیف شوند. بدتر از این، مشکل‏‎ ‎‏حکومتهاست. در زمان عثمانی، که مسلمین حکومت نسبتاً قوی داشتند، و قدرتی بود که‏‎ ‎‏گاهی با ژاپن و با شوروی مبارزه می کرد و غلبه می کرد، مع الأسف به واسطۀ همین که‏‎ ‎‏اجانب از این وحدت می ترسیدند، وقتی در جنگ اول جهانی غلبه کردند، حکومت‏‎ ‎‏عثمانی را تکه تکه کردند و هرکس را بر جایی گماردند، و کوشیدند این حکومتها با هم‏‎ ‎‏دشمن شوند؛ زیرا می دانستند که مسلمین با این خزائن و این جمعیت اگر متحد شوند،‏‎ ‎‏برای امریکا و برای غرب حظی نیست؛ و شاید مسلمین آنها را تهدید می کردند، از این‏‎ ‎‏جهت حکومتها را با هم بد کردند؛ و اینها مأمورین آنها بودند.‏

غلبۀ اجانب، بزرگترین منکر

‏     امروز خطر بزرگتری است. سابق از وحدت مسلمین می ترسیدند، ولی مسئله ای‏‎ ‎‏علمی بود و نه عینی؛ امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، اینها یافتند و احساس‏‎ ‎‏کردند، در عین ‏‏[‏‏حال‏‏]‏‏ دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت اسلام و ایمان و‏‎ ‎‏وحدت کلمه، غلبه کردند بر شیاطین که دارای همه ‏‏[‏‏تجهیزات‏‏]‏‏ بودند؛ دارای اسلحه های‏‎ ‎‏مدرن بودند، و دولتهای بزرگ مثل امریکا و انگلستان پشتیبانی شان کردند، نتوانستند شاه‏‎ ‎‏را نگه دارند. اینها وحدت کلمه را احساس کردند. پیشتر علمی بود، و الآن وجدانی و‏‎ ‎‏لمس. از این رو الآن قوای خودشان را بیشتر بسیج کردند تا اختلاف در ایران ایجاد کنند.‏‎ ‎‏در کردستان، در بلوچستان، در بین خوزستان، به بهانه هایی می خواهند اختلاف بیندازند.‏‎ ‎‏و همین معنا باعث این است که اینها کوشش کنند بین برادران اسلامی وحدت کلمه‏‎ ‎‏حاصل نشود، به اینکه حکومتها را وادار کنند که به مبارزۀ هم بروند، و طرفداران خود را‏‎ ‎‏در‏‎[1]‎‏ کشورهای اسلامی بگمارند. مشکل بزرگ، حکومتهای ماست که نمی گذارند‏‎ ‎‏وحدت حاصل شود؛ و آنها می خواهند منافع خودشان را تأمین کنند.‏


‏     از این جهت که شما می خواهید اطاعت امر خدا را بکنید، نهی از منکر کنید،‏‎ ‎‏بزرگترین منکر، غلبۀ اجانب بر ماست. این منکر را باید نهی کنید. حکومتها را نهی کنید از‏‎ ‎‏مخالفتی که با هم دارند و با ملت دارند، و با دشمنان اسلام ـ که خدا فرموده مراوده ‏‎ ‎‏نکنیم ـ محبت می کنند. الآن منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر‏‎ ‎‏انداخته است. این وظیفۀ همۀ شماست که می خواهید برای خدا کار کنید. همۀ ما باید این‏‎ ‎‏دشمنی را نهی کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم. با وحدت، و بودن زیر پرچم‏‎ ‎‏«لا اله الاالله » پیروز می شویم.‏

رمز پیروزی

‏     تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز نمی شوند. آنها متحد‏‎ ‎‏شدند، و همه یکصدا اسلام را خواستند و جمهوری اسلام را خواستند. و وقتی همه با هم‏‎ ‎‏متحد شدند، خداوند پیروزشان کرد. اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملت عظیم اگر‏‎ ‎‏با هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرتها؛ زیرا علاوه بر مخازن طبیعی، قدرت‏‎ ‎‏معنوی دارند، که عبارت است از ایمان به خدا و رسول؛ که اگر مجتمع شوند قدرتی فوق‏‎ ‎‏آنها نمی شود‏‎[2]‎‏؛ لکن مع الأسف نصایح کمتر اثر می کند.‏

‏    ‏‏من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم که با هم مجتمع‏‎ ‎‏شوید و این مادۀ فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند، اکتفا به بیت المقدس‏‎ ‎‏نمی کند؛ لکن مع الأسف نصیحت در آنها اثر نمی کند. من از خدا می خواهم که مسلمین‏‎ ‎‏را بیدار کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ اصل: به.
  • ـ اصل: شوند.