سخنرانی
لزوم حضور همه افراد مملکت برای سازندگی کشور
سخنرانی در جمع بانوان کارمند شرکت مخابرات (مشارکت در سازندگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 16 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 105

موضوع : لزوم حضور همه افراد مملکت برای سازندگی کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان کارمند شرکت مخابرات

سخنرانی در جمع بانوان کارمند شرکت مخابرات (مشارکت در سازندگی)

سخنرانی

‏زمان: بعدازظهر 21 خرداد 1358 / 16 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم حضور همۀ افراد مملکت برای سازندگی کشور‏

‏حضار: بانوان کارمند شرکت مخابرات‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وجوب پایداری و فداکاری در راه اسلام

‏     ما در پاریس که بودیم و در شدت مبارزۀ بین مسلمانها و طاغوت، قشرهای مختلف‏‎ ‎‏هر کدام خدمتهایی کردند، از آن جمله گروه مخابرات خدمت بزرگی کردند. اگر اینها‏‎ ‎‏نبودند، مطالب ما به ایران نمی رسید. اینها مطالب ما را با کمال اخلاص به ایران رساندند؛‏‎ ‎‏و در نهضت، و پیروزی نهضت سهم بسزایی داشتند. من از خداوند تعالی سعادت همه را‏‎ ‎‏خواستارم و دعاگوی همه هستم. از حالا به بعد هم همین تکالیف هست. ماها الآن باید‏‎ ‎‏برای اسلام زحمت بکشیم. قضیه، قضیۀ اقتصاد نیست؛ قضیه، قضیۀ کشور نیست؛ قضیه،‏‎ ‎‏قضیۀ ایران نیست؛ قضیه، قضیۀ اسلام است. از قضایای دیگر، انسان می تواند صرف نظر‏‎ ‎‏کند؛ از خانه اش بگذرد، از اولادش صرف نظر کند، از جهات دیگر بگذرد، لکن از‏‎ ‎‏اسلام نمی تواند بگذرد. هیچ کس حق ندارد که از اسلام بگذرد. هیچ کس حق ندارد که از‏‎ ‎‏این رژیمی که تمام سعادتها در آن است و تمام چیزهایی که ملتها می خواهند در پرتو آن‏‎ ‎‏است، نمی تواند انسان بگذرد؛ و نباید بگذرد.‏

همه با هم در راه ساختن ایران ویران

‏     ما الآن در وضعی واقع هستیم که قشرهای مختلف با زبانهای مختلف بر ضد این‏‎ ‎‏نهضت فعالیت می کنند؛ چه در کارخانه ها و کارگاهها، و چه در قشر کشاورزی و این‏‎ ‎‏معانی، و چه در دانشگاهها و سایر جاها، در ادارات و سایر جاها فعالیت می کنند برخلاف‏‎ ‎‏نهضت. گرچه این قشرهای ضعیف دیگر نمی توانند یک کار اساسی بکنند، لکن خوب‏

‏موجب زحمت می شوند؛ موجب ابتلا می شوند. الآن ما همه موظفیم؛ چه شما خانمها و‏‎ ‎‏چه آقایان موظفند که هر کدام در هر رشته ای که هستند، در هر مقامی که هستند، مشغول‏‎ ‎‏هر کاری که هستند، این نهضت را ادامه بدهند. الآن وضع این است که، ادامۀ نهضت به‏‎ ‎‏این است که، کارهایی که اینها می خواهند انجام بدهند به وجه خوب انجام بدهند.‏‎ ‎‏کارخانه ها به کار خودشان ادامه بدهند؛ کشاورزها به کار کشاورزی ادامه بدهند و هر‏‎ ‎‏گروهی که مشغول یک کاری هستند این کار را خوب انجام بدهند. اختلال در کار پیدا‏‎ ‎‏نشود، کم کاری نباشد، اهمال کاری نباشد؛ اینها به سازش، و ساختن ایران مضر است. شما‏‎ ‎‏الآن بعد از اینکه این سد بزرگ را شکستید، دیدید که آن طرف سد که شکسته شد چه‏‎ ‎‏خرابیها هست و ایران به چه وضعی مبتلاست. و حالا ما باید یک ایران ویرانی را از سر‏‎ ‎‏بسازیم و ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به‏‎ ‎‏دولت یا به روحانیت صحیح نیست؛ برای اینکه اینها قدرت این کار را ندارند. تمام‏‎ ‎‏گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.‏

لزوم حضور همۀ آحاد در عرصۀ سازندگی

‏     چنانکه در وقتی که می خواستید بشکنید این سد را، هر فردی یک تأثیر داشت.‏‎ ‎‏نمی توانست یک فرد بگوید که من تنها که نمی توانم این رژیم را به هم بزنم، پس کنار‏‎ ‎‏بروم. قطره ها جمع می شوند و دریا و رودخانه ها و سیلها را تشکیل می دهند. انسانها هم‏‎ ‎‏مثل قطراتی می مانند که یکی یکی جزئی کار از او می آید. از هر قطره توقعی نیست که‏‎ ‎‏یک سد را بشکند؛ لکن اگر قطره کنار برود، قطرات کنار بروند، سد شکسته نمی شود.‏‎ ‎‏قطرات وقتی که با هم مجتمع شدند سیل درست می کنند؛ سیلهای عظیمی درست‏‎ ‎‏می کنند؛ این سیلهای عظیم از همان قطرات باران است. این قطرات باران است که وقتی به‏‎ ‎‏کوهسارها می ریزد، سیل از آن درست می شود، و سیل کوهها را در هم می شکند.‏‎ ‎‏قطرات انسان هم همین طور است که یکی یکی از آنها کار نمی آید ـ یعنی کار مهم ـ اما‏‎ ‎‏هر یک دخالت دارند در آن کاری که باید بکنند. همان طوری که برای شکستن آن سد‏

‏افراد هر یک دخالت داشتند، برای سازندگی یک مملکت هم افراد هر یک دخالت‏‎ ‎‏دارند، هر یک از افراد یک کار از آنها می آید. و نمی تواند این فرد بگوید من کار خودم‏‎ ‎‏را انجام نمی دهم؛ یا کار خودم را بد انجام می دهم. الآن باید کار کرد؛ و کار را خوب‏‎ ‎‏انجام داد. حفظ کرد این نهضت را به اینکه همه با هم مشغول ساختن بشوند. همه با هم‏‎ ‎‏مشغول تصحیح این اموری که آنها خراب کردند باشند.‏

‏     و همان طوری که شما دستگاه مخابراتی یک قسمت عظیمی از کار را در موقعی که ما‏‎ ‎‏احتیاج مبرم به آن داشتیم شما حاجت ما را برآوردید و این، در دفتر شما ثبت است و‏‎ ‎‏پیش خدای تبارک و تعالی ضبط است، همان طور حالا هم احتیاج به وجود شماها‏‎ ‎‏هست. احتیاج به وجود همۀ افراد هست. همه، هر فردی، مورد احتیاج است؛ و هر فردی‏‎ ‎‏مکلف است و هر فردی مسئول است. همۀ ما مسئولیم الآن در مقابل خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی. مطلب، مطلب اسلام است؛ نه مطلبهایی که بتوانیم ما از آن بگذریم. در این مطلب‏‎ ‎‏باید همۀ ما کوشش بکنیم و با کوشش همه ان شاءالله این جمهوری اسلامی تحقق پیدا‏‎ ‎‏می کند؛ و با تحقق جمهوری اسلامی آرمان همۀ شماها برآورده می شود.‏

ضرورت تحقق حاکمیت قوانین اسلامی

‏     اسلام تاکنون ـ مگر یک چندی که در صدر اسلام بوده است ـ تاکنون وجود خارجی‏‎ ‎‏به آن معنایی که باید پیدا بکند، پیدا نکرده. الآن هم که ما جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏می خواهیم، تاکنون کاری که ما کردیم مانع را به طور عمده رفع کردیم. آنطوری که ملت‏‎ ‎‏تاکنون عمل کرده است، موانع برقراری جمهوری اسلامی را رفع کرده است، که آن‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی بود. رأی هم به جمهوری اسلامی همه دادید؛ و الآن مملکت ما رژیمش‏‎ ‎‏رژیم جمهوری اسلامی است؛ لکن با رأی به جمهوری اسلامی آرمانهای اسلام تحقق‏‎ ‎‏پیدا نمی کند ـ دنبال این رأی، عمل باید باشد ـ باید یکی یکی احکام شرع در خارج‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند. باید دادگستری، دادگستری اسلامی باشد. باید فرهنگ، فرهنگ‏‎ ‎‏اسلامی باشد؛ باید بازار، بازار اسلامی باشد؛ مدارس، مدارس اسلامی باشند؛ باید همۀ‏

‏قشرها اسلامی بشوند، و همۀ قوانین اسلام ان شاءالله تحقق پیدا بکند. اگر چنانچه به این‏‎ ‎‏آرمانی که همه داریم ان شاءالله برسیم، یک مملکت نمونه خواهید پیدا کرد.‏

مکتبهای توحیدی در راه انسان سازی

‏     شما گمان نکنید که غربیها پیشرفت کرده اند. غربیها در جهات مادی پیشرفت‏‎ ‎‏کرده اند؛ لکن معنویات ندارند. اسلام، و همین طور مکتبهای توحیدی، اینها انسان‏‎ ‎‏می خواهند درست کنند؛ و غرب از این معنی بکلی بر کنار است. غرب مواد طبیعت را‏‎ ‎‏کشف کرده است و قوای طبیعت را کشف کرده؛ و آن هم بر ضد انسان این قوا را به کار‏‎ ‎‏می برد برای هدم انسانیت؛ برای هدم شهرها و ممالک. چنانکه می بینید که هر یک از این‏‎ ‎‏کشورها که به اصطلاح پیشرفته تر هستند بیشتر انسانها را در فشار قرار می دهند! ما ‏‏[‏‏به‏‏]‏‎ ‎‏یک مملکت «پیشرفته» به اصطلاح خودشان، که عبارت از امریکاست، گرفتار بودیم. و‏‎ ‎‏الآن هم ممالک بسیار گرفتار همین مملکت «پیشرفته» هستند. آن چیزهایی که آنها‏‎ ‎‏پیشبرد کردند، بر ضد مقصد انسانیت به کار می برند؛ و آدمخواری را در عالَم ترویج‏‎ ‎‏می کنند! جنگ و جدال را در عالَم ترویج می کنند، پیشرفتها برای پیشرفت جنگ است و‏‎ ‎‏پیشرفت آدمکشی است لکن مملکتی که اگر پیدا بشود، مملکتی است اسلامی چه‏‎ ‎‏پیشرفت بکند، در خدمت معنویات است؛ در خدمت انسان است؛ برای انسان سازی‏‎ ‎‏است. اگر ما موفق بشویم به اینکه فرهنگمان یک فرهنگ اسلامی بشود، مدارسمان یک‏‎ ‎‏مدارس اسلامی بشود، آن وقت افرادی که از آن تحقق پیدا می کند و افرادی که تربیت‏‎ ‎‏می شود در آن فرهنگ و در آن مدارس، انسان هستند. انسان امین است، انسان رحیم‏‎ ‎‏است، انسان رفتارش با برادرها و خواهرهای خودش رفتار رحیمانه است؛ با عطوفت‏‎ ‎‏است. ما امیدواریم که شما به فعالیت خودتان همان طوری که قبلاً ادامه دادید حالا هم‏‎ ‎‏ادامه بدهید؛ و در هر جا که هستید، آن فعالیتی که باید داشته باشید و آن خدمتی که باید به‏‎ ‎‏کشور خودتان بکنید و به اسلام بکنید ان شاءالله موفق باشید. خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏سعادتمند کند؛ و همۀ شما را عزت و سعادت عنایت کند.‏