مجله کودک 220 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 220 صفحه 13

عکسهایی که جهان را تکان داد · عکاس: ناشناس · مکان: کاخ ریاست جمهوری شیلی ـ سانتیاگو · تاریخ عکسبرداری: 20 شهریور 1352 هجری شمسی (11 سپتامبر 1973 میلادی) من استعفا نمیدهم! «سالوادور آلنده» از سال 1970 میلادی به ریاست جمهویر شیلی انتخاب شد. او در مدت ریاست جمهوری خود، دست آمریکاییها را از منابع و معادن کشورش کوتاه کرد. آلنده عقیده داشت که اقتصاد شیلی نباید به آمریکا و منافع آنها وابسته باشد. اما آمریکاییها با توطئه و نیرنگ توانستند، ارتش شیلی را علیه او بشورانند. آلنده در ساعت 9 صبح 11 سپتامبر سال 1973 از رادیو اعلام کرد: «من استعفا نمیدهم و اینک در موقعیت تاریخی قرار گرفتهام که برای میهنم مفید باشم. زندگی و حیات من جز برای مردم نیست.» نزدیک به یکساعت بعد از این سخنرانی، شکاری بمبافکنهای «هاوکر» کاخ ریاست جمهوری را بمباران کردند. آلنده دستور داد زنان و کودکان از کاخ خارج شوند. سپس خود به همراه محافظانش، اسلحه در دست گرفتند و به نبرد با کودتاچیان مشغول شدند. تانکها و هواپیماها، به بخشهای مختلف کاخ ریاست جمهوری شیلی را درهم کوبیدند و سرانجام، «سالوادور آلنده» رئیس جمهور آزادیخواه شیلی به همراه 5 نفر از محافظانش در محوطه کاخ کشته شدند. اسموکی و گربهها، آن دو را مسخره میکنند و میگویند که اسنوبل و استوارت بسیار به هم شبیه هستند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 220صفحه 13