مجله نوجوان 64 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 64 صفحه 33

سرگرمی طراح جدول : مسعود اختری افقی : 1- ازدواج - شهری در کشور آذربایجان 2- محبت 3- کافی - واحد انرژی - حرف اضافه 4- روز - مخ - دست به هم ریخته 5- خراب وارونه - صفت روباه 6- روز تولد حضرت زینب 7- صید - کارگر خانگی 8- یک انگلیسی - ملّت به هم ریخته - سر 9- مخفف اگر - کسانی که در زمان امام علی علیه السّلام از دین خارج شدند - ضمیر دوّم شخص مفرد 10- مأمور قطع و وصل کردن ریلهای راه آهن 11- زبان قرآن - میوه ای بهشتی عمودی 1- پزشک - شکر فرنگی 2- بر اسب می نشیند 3- زیاد نیست - پسر عموی ظالم معاویه - لیز 4- یکی از مصالح ساختمانی - بزرگترین دریاچۀ جهان - بد نیست 5- کاری که انجام آن گناه دارد - یک شکل هندسی 6- یکی از همسایگان ترکیه 7- آشکار - میوۀ پخته شده با شکر 8- سریع - نوشته - هر جانداری دارد 9- چه وقت - نام دیگر کماندو - طاقت و توان 10- تهیه و آماده کردن 11- اوّلین شهید اسلام - فرستاده پاسخ جدول 63 لطیفه های بی کلاسی - این نامه رو کی برات فرستاده ؟ - برادرم . - چرا هیچی توش ننوشته ؟ - آخه ما با هم قهریم . - مگه نمی بینی این خیابونه ! چرا از پیاده رو نمی ری ؟ - آخه نمی خوام مزاحم موتور سوارها باشم ! - آقا من پول 10 تا موز به شما دادم، چرا یکیش کمه ؟ - یکیش خراب بود من براتون انداختمش دور .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 64صفحه 33