مجله نوجوان 64 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 64 صفحه 34

آسمانی ها اهمیّت نماز اهل نماز بی حساب وارد بهشت می شوند از حضرت رسول خدا علیه السّلام روایت شده که چون بندۀ خدا رو به قبله کند و از برای نماز با اخلاص نیّت کند و بگوید «الله اکبر » از گناه بیرون آید چنانچه از مادر متولد شده باشد . و چون «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم » بگوید، به هر تار مویی که بر تن او باشد خدای تعالی ثواب عبادت یکسال در دیوان اعمال او بنویسد . و چون «فاتحه » و «سوره » بخواند چنان بود که یک حج و عمره بجای آورده است . و چون «رکوع » و «تسبیح » بگوید، چنان باشد که به وزن خود طلای سرخ صدقه داده باشد ؛ و چنان باشد که تمام کتاب های خدا را خوانده باشد . و چون بگوید «سمع الله لمن حمد » خدای تعالی با نظر رحمت به او نگاه کند . و چون «سجده » کند و «تسبیح » گوید خدای تعالی ثواب پیغمبران را روزی او کند . و چون «تشهد » گوید، خدای تعالی او را ثواب صابران بدهد . و چون «سلام » دهد و فارغ شود خدای تعالی در های بهشت را به روی او بگشاید، و از هر در بهشت که خواهد بی حساب وارد شود . نماز نور چشم من است از آیات قرآن استفاده می شود که برنامۀ نماز در مکتب سایر انبیاء نیز بوده . در روایات اسلامی نماز پایه دین، اصل دین و قوا دین معرفی شده، همانگونه که قطعات آهن لبۀ عقربک قطب نما را از مسیر خود منحرف می کند ؛ برای جلوگیری از انحراف باید قطعۀ آهن از مسیر کنار قطب نما برداریم تا بطور طبیعی قرار گیرد . بوسیلۀ نماز روزی پنج مرتبه عقربک روح خود را به سوی مبدأ هستی سوق می دهیم . پیامبر اسلام علیه السّلام فرمود : «گناهان انسان، در نماز همچون برگ درختان می ریزد، نماز نور چشم من است و برای من همچون غذا برای گرسنه و آب برای تشنه است ؛ گرچه گرسنه و تشنه سیر می شود ولی من سیر نمی شوم . »

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 64صفحه 34