مجله نوجوان 66 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 17

اوّلین کلاه کبریت سر کی رفت جان واکر انگلیسی ، یعنی کسی که اولین کبریت های شبیه کبریت های امروزی را ساخت . هر گز اختراع خود را به ثبت نرساند . به همین خاطر ، سه سال بعد ، ساموئل جزند ، اختراع او را به نام خود و با اسم جدید « لوسیفر » ثبت کرد . باز هم دانشجوها ! اوّلین کبریتی که در شرایط غیر آزمایشگاهی روشن می شد ، کبریتی بود که یک دانشجوی رشتۀ شیمی فرانسوی به نام چارلز ساریا ساخت . ساریا سولفور و کلرات پتاسیم فرمول واکر را از هم جدا کرد و به جای کلرات پتاسیم از فسفر سفید استفاده کرد . اوّلین فندک جهان اوّلین فندک دنیا در آمریکا ساخته شد . این فندک اوّلیه بطری پر شده از اسید سولفوریک بود که با ایجاد جرقه و با کمک واکنش شیمیایی آزاد شده ، شعله تولید می کرد . کبریت متولد شد اوّلین کبریت هایی که شبیه کبریت های امروزی بودند را جان واکر ، داروساز انگلیسی و در سال 1827 ساخت . جان واکر برای ساختن این کبریت ها از فرمولی استفاده کرد که آن را از « کنگرو » (که در ساخت موشکهای نظامیان کاربرد داشت) وام گرفته بود . « کنگرو » چوبهای کوچکی بودند که با سولفور و کلرات پتاسیم پوشیده شده بودند و برای روشن کردن آن ها ، مصرف کننده می بایست آن ها را به سرعت در ظرف مایع بخصوصی که کاغذها را آغشته کرده بود بیاندازد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 17