مجله نوجوان 79 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 79 صفحه 10

جویبار خاطرات می دانیم که وضع مادی در اطمینان خاطر و یا اضطراب فکر ، نقش مؤثری دارد ولی حضرت استاد از آن بید هایی نبود که با هر بادی بلرزد . مخارج ایشان تا درگذشت حضرت آیت الله بروجردی از طرف معظم له تأمین می شد . ماهی پانصد تومان برای استاد فرستاده می شد و حضرت اما با همین وضع در کمال آبرومندی زندگی می کردند . هیچ گاه در ضمن درس سخنی از مادیات از معظم له شنیده نشد ، بلکه در فرصت های مختلف از بی ارزش بودن آن سخن می فرمودند و شاگردان را به بی اعتنایی نسبت به ثروت اندوزی در دنیا تشویق می فرمودند . می دانیم که حضرت امام شخصاً در امر هیچ نوع پولی دخالت نداشتند و از آغاز ورود به ایران نه تنها ملکی بر ملک شخصی خود ( خانه خشتی) اضافه نکردند ، بلکه راجع به تعمیر آن خانه هم موافقت نفرمودند . آیت الله مصطفی زمانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 79صفحه 10