مجله نوجوان 79 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 79 صفحه 32

سرگرمی یک سوت کوچک با صدای بلند در برخی از مناطق آفریقایی ، بومیان یک سوتک مخصوص دارند که به وسیله آن دوستان خود را در جنگل صدا می کنند یا آن ها را از مطلبی آگاه می سازند . این سوت عبارت است از یک هسته زردآلو یا شفتالو و نظایر آن است که به دقت تمام دو طرف آن را سوراخ کرده و محتویات داخلی آن را درآورده اند . این دو سوراخ رو به روی هم قرار دارند . آن ها برای این منظور قسمت چوبی دو طرف هسته را ساعتها به سنگ می مالند تا خود به خود سوراخ شود یا خیلی نازک شده و آماده سوراخ شدن گردد و آن وقت با یک میخ کوچک یا سوزن ، هسته را به قطعات کوچک تقسیم کرده ، از داخل آن بیرون می آورند . اگر این هسته را بین دو انگشت سبابه و وسطی نگه داشته و از یک سوراخ آن بدمند ، از سوراخ دیگر صدای سوت بلند می شود . برخی به جای این کار ، آن را در دهن خود بین لبها نگه می دارند و با فشار تمام در آن می دمند تا صدا از کیلومترها فاصله شنیده شود . به هر حال امتحان آن مجانی است و شما هم اگر حوصله این کار را دارید ، می توانید با استفاده از یک هسته زردآلو یا یک بادام ، آن را بسازید . او کیست ؟ کار های خوب و خیرخواهانه ممکن است تا ابد اسم آدم را بر سر زبانها بیندازد . باور کنید ! یک نمونه اش همین آقایی است که تصویرش را می بینید . او خیلی به مواد منفجره علاقه داشت و همین علاقه اش او را به ثروتی هنگفت رساند . او در سال 1986 که آخرین سال عمرش هم بود ، وصیت کرد که با بخشی از ثروتش ، بنیادی تأسیس کنند و هر سال به کسانی که بزرگ ترین خدمات را به جهان بشریت ارائه کرده اند ، جوایزی بدهند . این جوایز به نام خود او نامگذاری شد و با گذشت سالها به اعتبار جهانی رسید ، طوری که حتی ما هم بدمان نمی آید یکی از آن جایزه ها را داشته باشیم ! در سال 1838 در سوئد متولد شد . به شیمی علاقه داشت و در همین رشته هم تحصیل کرد . پدرش کارخانه تولید مواد منفجره داشت . بعد از تمام شدن درسش به تحقیق روی مواد منفجره پرداخت . چندین بار آزمایشگاهش را ترکاند و در یکی از همین انفجارها برادرش را از دست داد . با این حال ، در سال 1867 دینامیت را اختراع کرد . دینامیت او را به شهرت و ثروت عظیمی رساند ، ولی در پایان عمر او را به عذاب وجدان دچار کرد ، چون فکر می کرد اختراعش جان انسانها را به خطر انداخته و جنگ را گسترش داده است . برای همین ، کار خیرخواهانه ای را که گفتیم ، انجام داد . او کیست ؟

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 79صفحه 32