مجله نوجوان 90 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 90 صفحه 32

سرگرمی هفت بار بچرخید این بازی کمی مشکل است . بهتر است آن را در هال یا تراس و یا در حیاط اجرا کنید : ابتدا روی زمین دو خط به موازات یکدیگر ، به فاصله ی 5/0 متر از هم و به طول چهار متر رسم کنید . در یک اتت های این دو خط یک صندلی قرار دهید و روی آن یک بطری پر از نوشابه و یا دسته گل و یا شیرینی و یا نظایر آن بگذارید که به برنده تعلق خواهد داشت و اکنون یک چوبدستی به طول تقریبی 80 سانتی متر لازم دارید که بازیکنان به نوبت باید این چوبدستی را به طور قائم در انت های دیگر این دو خط نگهدارند و سر خود را نیز به آن تکیه دهند و به دستور رئیس بازی 7 بار در یک جهت به سرعت دور این چوب بچرخند ، بدون آنکه دو دست خود را از چوبدستی جدا کنند و هر وقت رئیس بازی فرمان ایست داد ، چوب را به طرفی بیندازند و از وسط دو خط به طرف جایزه ی بازی راه بیفتند تا آن را تصاحب کنند ، به شرطی که از داخل این دو خط خارج نشوند . در این بازی معمولاً بیشتر بازیکنان تعادل خود را از دست داده و و سقوط می کنند بازی پر جنب و جوشی است که برای همه کس در هر سن و موقعیتی می تواند جالب باشد . فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! ب های اشتراک تا پایان سال 1385 ـ هر ماه 4 شماره ـ هر شماره 2750 ریال نام : مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 نام خانوادگی : به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید تاریخ تولد : (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) تحصیلات : فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی نشانی : تهران : خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید . کد پستی : قابل توجه متقاضیان خارج از کشور تلفن : ب های یک شماره هفتگی دوست شروع اشتراک از شماره تا شماره خاورمیانه (کشور های همجوار) 10000 ریال امضاء اروپا ، آفریقا ، ژاپن 11000 ریال آمریکا ، کانادا ، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند . آدرس : اصفهان ـ خیابان شیخ بهایی ـ مقابل بیمارستان مهرگان ـ نمایندگی چاپ و نشر عروج ـ تلفن 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 90صفحه 32