مجله نوجوان 90 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 90 صفحه 33

افقی طراح جدول: مسعود اختری 1. از رود های عراق ـ واحد اندازه گیری نیرو 2. رتبه ی قهرمانی ـ سازمان جاسوسی آمریکا 3. اثر ـ ظرف در زبان عربی ـ مبارزه 4. کشور گاو بازها ـ روشنایی 5. خشکی ـ نامی پسرانه 6. آخرین حرکت در شطرنج ـ منقار 7. واحد پول کویت ـ طلا 8. شیرینی تولد ـ تاریخی 9. بازار سهام ـ نام دخترانه ـ دام بی انتها 10. بزرگ ترین موجود در دریا ـ از اعضای دستگاه تنفسی 11. تغییر حجم اجسام بر اثر حرارت ـ نوزاد به زبان کودکانه عمودی 1. فیلسوف و موسیقی دان ایرانی ـ نوعی مار سمّی 2. از شهر های استان گیلان ـ غول افسانه ای 3. خاندان ـ از عوامل بیماری زا 4. شهر سهراب سپهری ـ از حشرات گزنده 5. بزرگ قوم ـ با توان می آید ـ نه عرب 6. میوه ای بهشتی ـ مسیر 7. بله ی فرنگی ـ حدید ـ گیاهی دارویی 8. پایتخت اتریش ـ ده 9. نورانی ـ ساز میان تهی 10. امپراتوری بزرگ ـ محل اسارت 11. دست نیافتنی و کمیاب ـ نژاد ایرانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 90صفحه 33