مجله نوجوان 91 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم القدس لَنا مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء - محسن وطنی دبیر تحریریه : زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری : حامد قابوس مقدم hghm97@yahoo . com صفحه آرایی : لیلا بیگلری گروه هنری : سروش مسعودی - سارا قاموس مقدم عکس های جلد : محسن وطنی مدیر اجرایی : هیرو نامداری ویراستار : حسام الدین قاموس مقدم نشانی : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - بن بست ذکاء دفتر مجله دوست نوجوانان تلفکس : 88836792 پست الکترونیک : doost_nojavanan@yahoo . com توزیع و امور مشترکین : محمدرضا اصغری فکس : 66712211 تلفن : 66706833 نوجوانان دوست صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 2