مجله نوجوان 91 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 21

قبیله ای به نام آمازون آمازونها قبیله ای از زنان جنگجو بودند که هیچ مردی را (به غیر از وقت های ویژه) به قبیله راه نداده و برای خود ملکه ای جنگجو داشتند که قدرت سیاسی - نظامی قبیله را در اختیار داشت . آنها روزگار طولانی در آذربایجان سکونت داشته و برای خود حکومتی به پایتختی شهر بردع داشتند . « حمدالله مستوفی » در کتاب « نزهه القلوب » در مورد زنان آمازون می نویسد : « هر کاری که جهت نظام امور دنیوی ، مرد باید آن را انجام می داد ، از فلاحت و صناعت و . . . آنجا همه زنان انجام می دادند و هر چیز شان که حاصل می شد ، همه را با هم شرکت بود و بزرگی و کوچکی و نزاع جهت سود و زیان در میان ایشان نبود و زیادت جویی و تنعم طلبی و زینت خواه به معتقد ایشان حرام است . الحق خوش روشی دارند و چنین زنان را بر بسیار مردان ترجیح و تفضیل است . » زنان آمازون دارای ملکه های مشهور از جمله ملکه هیپولیته ، ملکه میرنیا ، ملکه پانتزیله ، ملکه اسپاترا ، ملکه تومروسو ، ملکه تالس تریس بودند . ملکه اسپاترا همسر آمرگس ، حکمران ترکان سکایی آذربایجان بود که در کشمکش دائمی با کوروش پادشاه ایران ، به سر می برند ! از دیگر ملکه های جنجالی آمازونها ملکه تالس تریس یا ملکه نوشابه بود که ملاقات او با اسکندر را مورخین ثبت کرده اند . زنان آمازون گویا در اطراف رودخانه های کروارس زندگی می کردند چرا که مرحوم تربیت ، در شرح حال قطران به مناسبتی به همین مسئله اشاره کرده و به صراحت می نویسد : « کرزن و کرکر عبارت از دو ملتی است که یکی از آنها جوزن ، کرزوان یا کرمیان است که فعلاً موجود هستند و دیگری ملتی بودند که در سراشیبی سلسله جبال قفقاز از رود کر تا ارس در جمهوری آذربایجان جایگیر شده و با آمازونها هم حدود و معاشر بودند . » فردوسی پایتخت زنان آمازون را بنام « هروم » می خواند که اسم قدیمی بردع از شهر های آذربایجان بود . او در سفر اسکندر به شهر زنان و نوشته نامه به ملکه آنجا می نویسد : همی رفت با نامداران روم بدان شارسانی که خوانی هروم بفرمود تا فیلسوفی ز روم برد نامه نزدیک شهر هروم نظامی گنجوی شاعر بزرگ آذربایجان در مورد نام قدیمی و نام جدید شهر زنان در اسکندرنامه خود چنین توضیح می دهد : هرومش لقب بود زآغاز کار کنون بردعش خواند آموزگار مقدسی ، تاریخ و جغرافیانویس بزرگ مسلمان از شهر بردعه به عنوان « بغداد آذربایجان » در دوره خود یاد می کند . ملاقات ملکه تالس تریس یا نوشابه با اسکندر ، مباحثه انگیزترین بخش های اسکندرنامه هاست و بالاتفاق ، تمام سرایندگان و نویسندگان بر پاکدامنی و عفت و عدالتخواهی و آگاهی به رموز سیاست جهانی این زنان اشارات مختلف دارند . مسکن اولیه زنان آمازون بر طبق شواهد تاریخی مورخین یونان ، باید کرانه های دریای اژه به ویژه شهر ازمیر ترکیه باشد که به تدریج به طرف دریای سیاه در شمال ترکیه « برابر آخر حد روم از طرف شمال » کشیده شده و در اطراف جلگه های دانوب و مخصوصاً دامنه های قفقاز ساکن شدند . زنان آمازون در سال های بعد ، از شمال دامنه های فققاز به طرف جنوب سرازیر شده و در سراشیبی سلسله جبال قفقاز از رود کر تا ارس جایگیر شدند و در آنجا حکومت مستقلی به پایتختی شهر بردعه در آذربایجان تشکیل دادند . آمازونها بعداز سکونت متوالی در مناطق ترک نشین سیبری از طریق تنگه برینگ از آسیا خارج و به آلاسکا در آمریکا وارد شدند و در نهایت در محل فعلی خود در اطراف رودخانه آمازون در میان جنگل های صعب العبور آمازون سکونت اختیار کردند . بدین ترتیب قومی از زنان قهرمان که روزی آسیا و آفریقا و اروپا را با جنگ های خود به لرزه در آورده و جنگ های مشهوری به راه انداخته بودند ، وارد آمریکا شده و در میان جنگل های مخوف برزیل ساکن شدند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 21