مجله نوجوان 125 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 14

ترجمه: محسن رخش خورشید قابلیت کانگورو بودن! این کانگورویی که در تصویر می‏بینید، کانگورو نیست، بلکه یک سگ تازی است! اما اگر فکر می‏کنید او یک سگ معمولی است کاملاً در اشتباهید. چون همین اندازه که نامش در کتاب رکوردها ثبت شده، به اندازۀ کافی او را از معمولی بودن در می‏آورد! حالا فکر می‏کنید چه توانایی خاصی داشته است که اسمش را در کتاب رکوردها ثبت کرده‏اند؟ این سگ قابلیتی دارد که شاید برای خیلی از حیوانهای دیگر، از جمله کانگوروها اصلاً قابلیت به حساب نیاید. او می‏تواند از مانعی که در ارتفاع 180 سانتی متری قرار دارد، بپرد. 180 سانتی متر ارتفاع کمی نیست، احتمالاً از قد شما هم بلندتر است. اما ما همین که این مطلب را خواندیم، یاد کانگوروهای بینوایی افتادیم که ارتفاعهای از این بلندتر را هم می‏پرند و نه تنها اسمشان توی کتاب رکوردها ثبت نمی‏شود، بلکه حتی توی کتابهای در پیت هم ثبت نمی‏شود! آن وقت وقتی کانگوروها دسته جمعی می‏ریزند و مثلاً یک مزرعه را در استرالیا فنا می‏کنند. هیچ‏کس به صدای اعتراض آنها گوش نمی‏دهد و در عوض با اسلحه دنبالشان می‏کنند. ما که می‏گوییم منصفانه نیست و آدم باید بامرام باشد! بگذریم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 14