مجله نوجوان 166 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 3

سرمقاله قربان ولیئی ما اندیشۀ خود هستیم ما همان هستیم که به آن می‏اندیشیم. ما همان اندیشۀ خود هستیم. به هر چه بیندیشیم همان هستیم. خیال، نیرویی است که بیشتر آدمها را به حرکت وا می‏دارد. آدمی اول چیزی را در خیال می‏آفریند، سپس به دنبال آن حرکت می‏کند تا به آن برسد.اندیشه و خیال، دو بال نیرومندند که می‏توان با آنها به پرواز درآمد. اگر اندیشه و خیال برای رسیدن به نیکی به حرکت درآیند، آدمی را به آسمان آبی و زلال شادی و آرامش و سعادت می‏رسانند؛و اگر... پس باید خیال را و اندیشه را تربیت کرد تا به هر جایی نروند. اندیشیدن به نیکیها و پر کردن ظرف تخیل از نیکیها، قدم اول برای نیک شدن است. یکی از راههای تربیت خیال، آموختن دانش و اندیشیدن در نظام آفرینش است که ذهن را منظم و نیرومند می‏کند. اگر ما خیال را به کار نگیریم و به کارهای مثبت وانداریم، خیال مانند اسبی وحشی و سرکش ما را به دنبال خود می‏کشاند و هر جا بخواهد می‏برد. رام کردن و در اختیار گرفتن نیروی خیال، راز موفقیت بزرگان علم و هنر و معرفت است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 3