مجله نوجوان 166 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 11

خودشان را حفظ کنند و همانها هم باید مواظب باشند که زاید بر میزان نباشد. شما گمان نکنید که اگر با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهۀتان پیش مردم بزرگ می‏شود. آن چیزی که مردم به آن توجه دارند و موافق مذاقشان است، این است که زندگی شما ساده باشد، همانطوری که سران اسلام و پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین و ائمۀ ما زندگی‏شان ساده و عادی بود بلکه پایین‏تر از عادی. آنها هم که جمهوری اسلامی را به پا کردند مردم عادی هستند و کسانی هم که بالا بالاها نشسته‏اند، هیچ دخالتی در این مسائل نداشته و ندارند و این مردم بازار و کشاورز و کارگران کارخانه‏ها و طبقات ضعیف -به حسب دنیا- و قوی -به حسب آخرت- هستند که این توقع را دارند که اگر خدای ناخواسته نفوس این مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما تنها نیست بلکه برای اسلام است و ما باید حفظ کنیم آنهایی را که اسلام و جمهوری اسلامی را نگه داشته‏اند و بعد از این هم نگه خواهند داشت و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد. آنهایی هم که می‏خواهند خودشان را حفظ کنند، باید بدانند که گاهی با یک اتومبیل پیکان بهتر می‏توانند محفوظ باشند تا یک اتومبیل دیگر و ائمۀ جمعه‏ و جماعاتی که اگر عادی بیرون بیایند ممکن است از بین بروند، باید به آن مقداری حفظ کنند که زیاد نباشد و این طور نباشد که امام جمعه‏ای وقتی در خیابان می‏آید، خیابان را خلوت کنند و هیاهو به راه بیندازند. این طور چیزها حیثیتشان را در جامعه ساقط می‏کند. بزرگی شما آقایان به دنیا نیست، بزرگی شما به آخرت است و اینکه پیش خدا آبرومند باشید و این یک مسئلۀ مهمی است که دخالت در حفظ جمهوری اسلامی دارد و ما باید خیلی باید مواظب باشیم و اهل علم و دولت و دست اندرکاران بیشتر باید مواظب باشند، چرا که همه دنبال این هستند که نقطۀ ضعفی خصوصاً از اهل علم پیدا کنند و در همه جا مطرح سازند و ما باید به گونه‏ای زندگی کنیم که اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوریم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 11