مجله نوجوان 166 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 14

دیجیت رایانیّه مهندس سروش مسعودی قسمت سوم شماره خطاها و معنای آن 640 خطای NetBIOS رخ داده است (مشکل از طرف مقابل است و سخت‏افزاری) 644 شما up pop- (پیغام شبکه) را دریافت نخواهیدکرد (نرم‏افزاری است و با یک بار restart حل خواهد شد) 645Authentication (سند داخلی در سیستم میزبان اشکال پیدا کرده است) 646 اکانت شما در این موقع روز امکان log on ندارد. 647 اکانت قطع است. 648 اعتبار password تمام شده است. 649 اکانت اجــــــازۀ Remote Access (دستیابی از راه دور) را ندارد (به نام و کلمۀ عبور اجازه dial- up داده نشده است) 651 مودم یا سایر دستگاههای اتصال دهندۀ شما خطایی را گزارش کرده است (خطا از طرف مودم بوده است) 652 پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می‏شود. 654 یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو یا عملگر تخصصی نامشخص اشاره می‏کند. 655 دستورالعمل (پیغام) در قسمت فایل. INF دستگاه مشاهده نمی‏شود. 657 فایل. INF (فایل انتقال دهندۀ اطلاعات) دستگاه نمی‏تواند باز شود. 658 اسم دستگاه درفایل. INF دستگاه یا در فایل. INI رسانه بیش از حد طولانی است (خطای غیر معمول است و باید با پشتیبانی میزبان مشورت شود) 659 فایل. INI رسانه به نام ناشناختۀ یک دستگاه اشاره می‏کند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 14